www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

4 Oct, 2012

L’IPHES impulsa la creació d’una xarxa de treball amb personal investigador de la Xina

Un equip multidisciplinari d’aquest institut ha viatjat recentment a aquell país per iniciar els contactes, visitar jaciments i estudiar material arqueològic

Entre altres, es compararan restes d’indústria lítica dels jaciments més antics d’aquell país (1,5 milions d’anys-500.000 anys) amb alguns d’Europa, entre ells Atapuerca

Visita Nihewan amb professor QI WEN

Visita a Nihewan amb el professor Qi Wen - Andreu Ollé / IPHES

Un equip multidisciplinari de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) ha viatjat recentment a la Xina per iniciar els contactes, visitar jaciments i estudiar material arqueològic amb l’objectiu d’impulsar una xarxa de treball amb personal investigador del país asiàtic. Entre altres iniciatives, es compararan restes d’indústria lítica dels jaciments més antics d’aquell país (1,5 milions d’anys-500.000 anys) amb alguns d’Europa, entre ells Atapuerca.

Concretament, a la Xina s’hi van traslladar Ethel Allué, Marina Mosquera, Andreu Ollé, i Xosé Pedro Rodríguez, tots ells personal investigador de l’IPHES, juntament amb alumnat de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona adscrits a l’esmentat institut (Àlex Solé, Lena Asryan, Arturo de Lombera i Andrea Picin, aquest últim becari de la Fuhlrott-Research Fellowship del Neanderthal Museum).

Ethel i Liu Yang visitant jaciments a Nihewan

Ethel Allué i Liu Yang visitant un jaciment a la conca de Nihewan - Andreu Ollé / IPHES

Tots ells van realitzar una visita de treball a diverses institucions i jaciments arqueopaleontològics de la Xina gràcies al projecte de recerca Technology and Energetic resources at the Asian Pleistocene: technical evolution and raw materials at North China archaeological sites, coordinat per Ethel Allué i finançat per la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. L'objectiu és la creació d'una xarxa de treball per futurs projectes de col•laboració, la formació d’alumnat i dur a terme estudis amb personal investigador xinès.

Lena Asryan amb materials del jaciment de Bose

Lena Asryan amb materials del jaciment de Bose - Andreu Ollé / IPHES

A la Xina, els membres de l’IPHES van participar en el Sino-african forum of Paleoanthropology (reunió xinesa-africana), convidats per l’Institute of Vetebrate Paleontology and Paleoanthropology  (IVPP), durant el qual Andrea Picin va presentar el treball  “Reflections on paleoecological, economic and technological changes during the Upper Pleistocen in Europe: case studies from Abric romaní (Spain) to Azokh (Nagorno-Karabagh, Caucasus)“ (reflexions sobre els canvis paleoecològics, econòmics i tecnològics durant el Plistocè inferior i Mig a Europa: des del cas de l’Abric Romaní (Estat espanyol) fins a Nagorno-Karabagh, al Caúcas), i “From Atapuerca (Spain) to Europe: paleoecological, economic and technological changes during the lower and middle Pleistocene in Europe” (Des d’Atapuerca fins a Europa: canvis paleoecològics, econòmics i tecnològics durant el Plistocè inferior i mig a Europa), a càrrec de Marina Mosquera. Durant el fòrum es va dur a terme també una visita al jaciment de Zhoukoudian, de gran interès per a l’IPHES, donades les seves similituds sedimentàries i culturals amb el jaciment de Gran Dolina, ubicat aquest últim a la Sierra de Atapuerca.

Equip IPHES I XINES AL FORUM  Sino-African Forum

Membres de l'IPHES amb investigadros xinesos al Siino-African Forum of Paleoanthropology - Andreu Ollé / IPHES

A més, els membres de l’IPHES van dedicar diverses jornades a l'estudi de les col•leccions de diversos jaciments xinesos. “A través d'aquesta revisió s'ha pogut constatar la importància de l’anàlisi d'aquests materials i la seva comparació amb les seqüències més antigues d'Atapuerca, ja que totes dues localitats es troben als extrems est i oest d’Euroasia, les característiques i procedència de les primeres poblacions de la qual formen part d’un intens debat internacional”, afirma Ethel Allué

Aquesta investigadora, juntament amb Andrea Picin, van poder observar in situ les noves descobertes produïdes a Ordos (Mongolia Interior), exactament al jaciment Walanmulan, on a la vora del riu s'han identificat diversos jaciments amb restes de indústria, fauna i carbons del Pleistocè superior amb cronologies que oscil•len entre els 30.000 i els 70.000 anys abans del present. Aquesta visita la van efectuar amb les professores Ya-Mei Hou (IVPP) i Shuzhi Wang (Institute of Archaeology Chinese Science Academy (IA CSA) i l'estudiant de doctorat Liu Yang (IVPP).

Revisant materials al Museu d’Ordos amb A. Picin i Yamei Hou, Shuzhi Wang i membres del Museu d’Ordos

Revisant materials al Museu d’Ordos amb A. Picin i Yamei Hou, Shuzhi Wang i membres del Museu d’Ordos - Ethel Allué / IPHES

A la mateix localitat van poder conèixer el recentment inaugurat Museu d’Ordos que ofereix una exposició permanent de materials paleontològics i arqueològics relacionats amb les restes de dinosaures, la prehistòria i la historia local de la regió, que té identitat mongola tot i que pertany a la Xina. En el mateix museu van revisar indústries de Mode 3, de fa entre 30.000 i 70.000 mil anys, que varen aparèixer al jaciment Walanmulan per tal de contrastar les interpretacions de les mateixes amb l'estudiant Liu Yang. Així mateix van  aprofitar per discutir detalls de la recerca antracològica amb la professora Wang, experta en anatomia de la fusta.

Finalment, es van desplaçar a la conca de Nihewan a on es troben els jaciments més antics de la Xina amb indústria en estratigrafia, entre d’altres Xiaochangliang, Donggutuo, Majuangou. La visita, acompanyats pel professor emèrit del IVPP Qi Wei va incloure uns 15 jaciments de cronologies entre 1,7 milions d’anys i 300.000 anys abans d’ara.

technorati tags: , , , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Primer mes de l'any: