www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

4 Des, 2013

Recuperen ADN d’un homínid de fa 400.000 anys, el material genètic humà més antic identificat fins ara

  en castellano

S’ha extret d’un fèmur trobat a la Sima de los Huesos, a Atapuerca - 

Del seu estudi es desprenen canvis importants en l’arbre evolutiu

Vídeo realitzat per Javier Trueba / Madrid Scientific Films

La revista Nature revela aquesta setmana un nou capítol en l’estudi de l’evolució humana que implicarà canvis importants en les relacions que s’establien fins ara entre algunes espècies d’homínids. L’anàlisi de material genètic de fa 400.000 trobat a la Sima de los Huesos, a Atapuerca (Burgos), ha permès recuperar el genoma mitocondrial complert d’aquests homínids. Del seu estudi es desprèn que estan més pròxims a l’espècie euroasiàtica coneguda com a Homo denisova, que als neandertals (europeus), com s’havia pensat fins ara.

Pols del femúr del qual s'ha extret l'ADN humà

Pols del fèmur humà del qual s'ha obtingut ADN de fa 400.000 anys - Javier Trueba / Madrid Scientific Films

“En realitat, ara no estem segurs de l’espècie a la qual hauríem d’assignar els homínids de la Sima de los Huesos”, comenta Carlos Lorenzo, paleoantròpoleg de l’IPHES (Institut Català de Paleoeoclogia Humana i Evolució Social) que col·labora des de fa més de 20 anys amb l’equip que treballa en l’esmentat jaciment, igual que Eudald Carbonell, director del mateix centre de recerca i un dels signants de l’article. “Únicament l’ADN ens indica que estan més pròxims als homínids de Denisova que als neandertals. De tota manera, ara només tenim ADN mitocondrial i, abans de moure cap peça de l’arbre evolutiu actual, caldria trobar també ADN nuclear per estar més segurs de qualsevol nova atribució”.

Excavacions a la Sima de los Huesos

Els treballs d'excavació a la Sima de los Huesos han permès recuperar més de 6.000 fòssils humans - Javier Trueba / Madrid Scientific Films

Les restes d’ADN dels homínids de la Sima de los Huesos s’ha obtingut d’un fèmur de fa 400.000 anys i s’han extret al Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany). En total, en aquest jaciment d’Atapuerca s’han identificat més de 6.000 fòssils humans que han estat assignats a 28 individus diferents, amb la qual cosa es coneixen força bé els seus trets físics. “En canvi, de l’Homo denisova només hi ha una dent, una falange i això sí, ADN molt ben conservat, però no sabem com era el seu aspecte físic”, assenyala Carlos Lorenzo.

El mateix investigador puntualitza: “Hi ha dos tipus de material genètic en els nostres cossos. Un és el que es troba al nucli de la cèl·lula, composat per 3.000 milions de parells de bases (ADN nuclear). L’altre el trobem dins de les mitocòndries, amb només 16.000 parells de bases (ADN mitocondrial). A la Sima s’ha recuperat aquest segon tipus”.

Els investigadors són molt cautelosos sobre les implicacions que té aquesta troballa, però apunten la possibilitat de trobar ADN nuclear també a la Sima de los Huesos i, per tant, tenir més informació genètica al respecte.

Referència bibliogràfica

Meyer, M., et al., “A mitochondrial genome sequence of a hominin from Sima de los Huesos”, Nature (2013).

technorati tags: , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Dos vegades 5 fan: