www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

22 Mar, 2008

IPHES i Ibermática desenvolupen una innovadora tecnologia per prevenir la degradació del Machu Picchu

Evitar futures degradacions del Machu Picchu (Perú) i descobrir quines són les millors accions que poden afavorir la seva conservació són els objectius fonamentals d'un i sistema informàtic que impulsen Ibermática, a través del seu institut d'innovació i3B, i l’IPHES (Institut Catalán de Paleoecologia Humana i Evolució Social). El pla preveu cinc anys d 'investigació amb la finalitat de determinar les accions que resultin adequades.

Investigadors del Machu Picchu amb Toni Canals

 Toni Canals, al centre la imatge, al Machu Picchu, amb investigadors de l'Institut Nacional de Cultura del Perú, entre ells José Carlos Ramírez, a la dreta - Crèdit: IPHES

Per donar els primers passos d'aquesta iniciativa, identificada com Projecte Trazas, ha viatjat recentment allà, Antoni Canals, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i col·laborador de l'IPHES, en el marc dels acords que aquest centre manté amb l'Institut Nacional de Cultura (INC) del Perú, el qual, des de la seva seu al Cusco, gestiona el Machu Picchu. L'objectiu és dotar a aquest equip de les eines informàtiques i analítiques per a l'estudi de la conservació i de l'evolució de l'estat de les restes arqueològiques urbanes de la ciutadella del Machu Picchu. Això serà possible gràcies a la creació d'un innovador sistema de registre de dades d'acord amb un software desenvolupat per l’IPHES amb PDAs.

Condicions ambientals
Antoni Canals ha explicat: “es tracta d'una aplicació específica per facilitar el seguiment de les condicions ambientals i de l'estat de conservació dels murs que integren les diverses construccions de la ciutadella del Machu Picchu”. Amb aquest fi, es recolliran
dades al llarg del temps sobre una sèrie de factors que poden alterar la preservació d’aquest gran espai arqueològic declarat Patrimoni de la Humanitat, per exemple, el creixement de la vegetació entre les roques, la presència de líquens, oxidacions, fissures, si hi ha col·lació d'aigües, moviment de terres, etc. És a dir, “tot allò que pot provocar la degradació de les estructures”, puntualitza Antoni Canals. Així, concretant tots els factors que intervenen es poden diagnosticar mesures preventives per evitar més danys i reparar els causats fins ara, per exemple, si hi ha líquens és que hi ha humitat i aquesta denota un drenatge dolent; si hi ha fissures és que hi ha moviment de terres, etc.

En aquest sentit, la part analítica del Projecte Trazas se centrarà a intentar comprendre diacrònicament els processos que perjudiquen la conservació del Machu Picchu. Aquest seguiment es portarà a terme durant tres anys, que és el que necessiten per concloure el treball de camp. Aquest consisteix a recopilar in situ les dades observades que s'introdueixen directament en una PDA, després, en els respectius instituts, aquesta informació s'emmagatzema i s'analitza en l'ordinador.

liquens al Machu Picchu

 Presència de liquens als murs del Machu Picchu - Crèdit foto: IPHES

Al llarg del 2008 es desenvoluparà el pla pilot per comprovar que els criteris definits prèviament són els adequats, els tres anys següents es dedicaran ja pròpiament a la recollida de dades i l'últim a l'anàlisi de la informació obtinguda. Antoni Canals assegura: “anem a realitzar mapes de l'estat de conservació dels diferents murs arribant a les unitats mínimes. Només així podem arribar a l'arrel dels diferents problemes”.

José Carlos Ramírez, arqueòleg de l'INC, ha manifestat: "aquesta tecnologia serà una solució per realitzar una conservació adient d'aquesta meravella del món com és el Machu Picchu, alhora que la concepcó d'aquest projecte és multdisciplinar i permetrà desenvolupar nous processos d'investigació. A més, amb la tecnologia digital, els investigadors tindrem més temps per sistematitzar millor la informació i assolir els objectius científics desitjats. Alhora, la col.laboració amb l'IPHES permetrà la formació de nou personal en aquesta part del món".

Tecnologia innovadora, doncs, per salvaguardar les entranyes de les civilitzacions més remotes. El director de i3B, Iñaki del Río, assegura: “amb aquests projectes demostrem que l'optimització dels processos dels nostres clients a partir de l'ocupació de noves tecnologies és eficient, fins i tot en entorns extrems d'aplicació. Clarament són projectes alineats amb l'objectiu de l'institut, i de Ibermática en general, d'optimitzar els processos dels nostres clients utilitzant la tecnologia com suport, no com fi en si mateix. En aquests entorns es posa de manifest aquest objectiu, portat l'escenari als seus últims límits”, puntualitza.

Respecte al valor afegit, explica que aquest es troba a
millorar els processos d'actuació dels investigadors, en termes de rapidesa i qualitat: captura i emmagatzematge de la informació, distribució de la mateixa superant les barreres espacials i temporals, divulgació massiva de la mateixa, etcètera. “Fins avui, aquests processos estaven limitats pels propis límits físics dels suports de la informació (espècimens, documents, fotografies…).

L'experiència d'Atapuerca

Aquesta no és la primera ocasió en la qual treballen colze amb colze Ibermática i el IPHES, ja que tenen signat un acord marc pel qual la fundació privada col·labora en projectes comuns amb l'Institut Ibermática d'Innovació (i3B). L'objecte d'aquest conveni és afavorir la materialització i reforçament de les seves activitats R+D+i en projectes que es desenvolupin entre els dos.

La primera actuació conjunta va consistir en el desenvolupament d'un Sistema de Gestió capaç de proporcionar la integració i anàlisis de les dades obtinguts en els jaciments d'Atapuerca.

Mutu aprenentatge
Segons Eudald Carbonell, director de l'IPHES, “la relació formal segellada entre aquest institut e Ibermática contribueix al nostre mutu aprenentatge, a implementar nous processos de
gestió a la feina de l'arqueologia i als museus i a millorar en el nostre objectiu d'arribar a tota la societat”.

Per la seva banda, José Luis Larrea, president d'Ibermática, estima que “aquest acord ha vingut a formalitzar una col·laboració en la qual portem treballant pràcticament tres anys i ha estat possible perquè des del punt de vista corporatiu perquè compartim uns valors molt clars, com per exemple, la filosofia que la tecnologia sempre ha d'estar al servei de les persones”.

technorati tags: , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Com se li diu al dia 25 de desembre: