www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

27 Jul, 2006

L’equip d’Atapuerca elimina l’ús del paper i del llapis a l’excavació

L’Equip d’Investigació d’Atapuerca (EIA) ha eliminat completament el paper i el llapis en les seves tasques de recollida d’informació. Els dibuixos de les peces descobertes, que tradicionalment sempre s’han fet amb llapis sobre un paper quadriculat, s’han efectuat ja a la campanya d’enguany amb una PDA o agenda electrònica, incrementant d’aquesta manera la qualitat de les dades obtingudes.

Aquesta implementació tecnològica ha estat possible gràcies a la renovació, per cinquè any consecutiu, d’un conveni de col·laboració entre l’empresa IBM i la Fundació Atapuerca. Ambdues parts desenvolupen conjuntament uns sistema informàtic sense fils pioner al món, que des de la seva posada en funcionament, cada vegada incorpora més prestacions.

Des d’aquesta campanya la imatge es perfila directament amb una agenda electrònica (una PDA), com la que il·lustra aquesta notícia. Des de la mateixa PDA s’envia el dibuix de forma automàtica i instantània a la base de dades instal·lada al servidor ubicat en un dels jaciments d’Atapuerca, a Gran Dolina.

El mètode d’excavació rigorós exigeix que cada vegada que apareix una resta es dibuixi immediatament. Fins ara, aquesta tasca es realitzava a mà en un full mil·limetrat, amb quadres d’excavació d’un metre quadrat representat a escala. La nova implementació tecnològica ajuda a millorar la qualitat de les dades obtingudes, en reduir alguns errors.

D’altra banda, també aquest estiu, el dispositiu sense fils, que actualment ara només s’utilitzava a Gran Dolina, ha estat exportat a d’altres jaciments d’Atapuerca, concretament a la Covacha de los Zarpazos i a la Sima del Elefante. Per aquest motiu, el número d’agendes electròniques emprades s’ha incrementat en cinc, en passar de 20 a 25.

El senyal ja arriba a les coves

A més, per possibilitar la cobertura de la xarxa sense fils a totes les àrees, especialment en aquelles on no hi ha visibilitat directa amb el servidor, com és el cas de les coves, s’han instal·lat nous dispositius bluetooth (un repetidor del senyal) i wireless (connexió sense fils) per garantir la correcta transmissió de les dades.

Des de sempre, s’havia emprat un sistema de registre de dades manual, i s’anotaven sobre un quadern de camp diversos aspectes de les restes que es trobaven. Alhora, s’escrivien a mà sobre etiquetes en blanc les referències de cadascuna de les peces descobertes, que després s’enganxaven en una bossa contenidora per la seva posterior classificació. Més tard, al laboratori, es procedia a la transcripció de totes la informació a l’ordinador, cosa que comportava vàries hores de feina.

En canvi, amb el sistema ideat per l’EIA i desenvolupat per IBM, es proporciona un mecanisme mòbil i sense fils, mitjançant el qual els arqueòlegs realitzen de manera més eficaç la feina de camp, especialment pel que fa al registre de dades, base documental per a la investigació.

Per saber més:

http://www.fundacionatapuerca.com

http://www.ibm.com/es/press

Comentaris

Moltes gràcies pel teu interès, Albert

Publicat per Cinta S. Belmunt 29 Ago 2006, 22:17
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 El segon mes de l'any: