www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

18 Jun, 2012

Unes 70 persones, amb una presència important de l’IPHES, enceten la campanya d’excavació d’aquest estiu als jaciments d’Atapuerca

Els treballs s’efectuen en dos torns del 17 de juny al 25 de juliol

Unes 70 persones, entre les quals hi ha un grup nombrós de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), han encetat la campanya d’excavació d’aquest estiu als jaciments d’Atapuerca, en el que representa el primer dels dos torns de la temporada i que se centralitza en el que queda de juny. En la seva globalitat, els treballs s’efectuen del 17 de juny al 25 de juliol sota la codirecció dels arqueòlegs Eudald Carbonell (director de l’IPHES), Juan Luis Arsuaga i José Mari Bermúdez de Castro, amb un total de 150 participants.

Grup juny

Foto de grup de la majoria de membres que integren l'equip d'excavació durant el juny. Al juliol s'ampliarà - Jordi Mestre / IPHES

La majoria de les persones que excaven en la Sierra d'Atapuerca pertanyen a diferents Centres d'Investigació del Projecte Atapuerca: Universitat de Burgos (UBU), Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (http://www.iphes.cat), Centro Universidad Complutense de Madrid - Instituto de Salud Carlos III de Evolución i Comportamiento Humanos (UCM - ISCIII) i la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Aquests formen el nucli dur dels participants als quals cal afegir-hi d’altres procedents d’altres universitats i centres de recerca nacionals i internacionals. També hi ha alumnat del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que imparteix la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) gràcies a la recerca que desenvolupa l'IPHES..

La Fundación Atapuerca, pel que fa a la seva tasca de suport a la investigació i com a complement al finançament públic per part de la Junta de Castilla y León i altres administracions, procedeix a la dotació de finançament, personal, materials, equips i serveis, tant logístics com tècnics, necessaris per l'adequat desenvolupament de les tasques d'excavació, així com el finançament per a la realització de programes de datacions de restes i investigació dels mateixos.

Jaciments i objectius pel mes de juny

Els jaciments que s’excaven aquesta quinzena i els seus objectius són els següents.

Sima del Elefante: ubicat a la Trincherara del Ferrocarril. Lloc on s'han descobert troballes de més de 1,3 milions d'anys. Es pretén excavar el nivell 9c i anar descobrint el nivell 9d en tota la superfície amb l’objectiu de relacionar estratigràficament ambdues zones.

codirectors Projecte Atapuerca

Els tres codirectors del Proyecto Atapuerca dimarts 18 de juny a la Trinchera del Ferrocarril. D'esquerra a dreta, Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro i Juan Luis Arsuaga - Jordi Mestre / IPHES

Gran Dolina: també situat a la Trinchera del Ferrocarril. Aquí es van trobar per primer cop restes de l'espècie Homo antecessor. Al tram superior un grup d'unes 30 persones continuarà treballant en el nivell TD10. L'objectiu principal aquí és acabar d'excavar l'acumulació de restes corresponents a la unitat TD10.2, en la qual s'ha recuperat ja un riquíssim registre fòssil d'uns 350.000 anys d'antiguitat, en què es compten fins ara uns 60.000 restes faunístiques i 12.000 eines de pedra.

Eudald Carbonell responent les preguntes dels mitjans de comunicació el segon dia de campanya 2012 - Jordi Mestre / IPHES

Una vegada acabada d'excavar aquesta capa, en la qual s'ha documentat un predomini inusual de restes de bisó entre la fauna, així com un ús pràcticament exclusiu del sílex com a matèria primera per a la fabricació dels instruments, es començarà a intervenir la capa que està immediatament per sota. En aquesta, per la informació de que es disposa, sembla que les característiques del registre arqueològic canvien, amb la qual cosa s'espera continuar realitzant interessants descobriments que permetin avançar en la reconstrucció de les formes de vida dels grups d'Homo heidelbergensis que van habitar la Sierra de Atapuerca fa una mica menys de mig milió d'anys.

Sima del Elefante

Primers dies de treball d'auqesta campanya a la Sima del Elefante - Jordi Mestre / IPHES

En segon lloc, un grup més reduït de personal especialitzat de l’arqueologia i de la paleontologia continuarà treballant en el tram inferior de Gran Dolina, concretament en el nivell TD5. L'objectiu primordial aquí és acabar de contrastar la presència humana en aquesta fase del farciment. Depenent de la riquesa del registre que aparegui en TD5, es podrà afrontar el següent objectiu, que és reinterpretar el nivell TD3-4, excavat a principis dels anys 1990 i que van revelar els testimonis més antics de presència humana a Gran Dolina, d'una edat de prop d'un milió d'anys.

Cueva del Mirador: també forma part de la Sierra d'Atapuerca però no es troba a la Trinchera del Ferrocarril, està orientat cap a la Sierra de la Demanda. Es continuarà intervenint en els dos sondejos oberts en ambdós extrems de la cavitat: sectors 100 i 200. En el sondeig del sector 100 es seguirà excavant el nivell 105, corresponent a ocupacions del bronze mitjà, per progressar cap als nivells neolítics, mentre que al sector 200 els treballs se centren en l'excavació del sepulcre col.lectiu del Calcolític.

Fuente Mudarra: Es tracta d'un assentament a l'aire lliure prop de l'Hotel Califòrnia. Aquí s'obrirà un sondeig de 20m2 per estudiar l'estratigrafia i recuperar una mostra de registre arqueològic suficient per conèixer el lloc (que té més de 2m de gruix i diversos nivells arqueològics). Aquest indret es coneix gràcies a les prospeccions arqueològiques i es va mostrejà durant les campanyes d'excavació de 2008 i 2009. Per aquest motiu se sap que té diferents nivells arqueològics i el seu potencial.

technorati tags: , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Un colom és un ocell o un mamífer?: