www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

29 Mar, 2010

Nova campanya d’excavació a la Cueva del Conejar, a Càceres

Dossier història de les excavacions

L’Equip d'Investigació Primeros Pobladores de Extremadura (EPPEX), del qual forma part l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), du a terme una nova campanya d’excavació arqueològica a la Cueva del Conejar (Càceres), del 28 de març a l'11 d’abril, una activitat que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Càceres.

Aquesta intervenció pretén ampliar el coneixement sobre el període de transició entre el Paleolític Superior i el Neolític, moment crític en què desapareixen els últims caçadors recol·lectors per donar lloc als grups d’agricultors.

"De tot aquest procés de neolitització, dels canvis que suposa a nivell cultural, polític i econòmic, a Extremadura hi ha poques dades", observa Antoni Canals, codirector de l'EPPEX i investigador de l'IPHES. La Cueva del Conejar pot contribuir, doncs, a augmentar la massa crítica de dades necessàries per descriure el context preneolític en el Calerizo de Càceres i aportar noves dades al preneolític europeu i peninsular.

Eines que es van localitzar a les campanyes del 200 i 2001 - EPPEX

La Cueva del Conejar es localitza al sud de la ciutat de Càceres, en l’actualitat dins d’una zona urbanitzada. L’activitat arqueològica en el seu interior ha estat molt intensa des que en 1916 Ismael del Pan realitzés les primeres intervencions donant a conèixer el potencial arqueològic i paleontològic de la cavitat. El seu posterior abandonament així com l’actuació il·legal a la recerca de fòssils i restes arqueològiques deterioren notablement aquest jaciment fins que en els anys 80 es produeixen les primeres excavacions modernes a càrrec de la jove Universidad de Extremadura. L’estudi dels materials recuperats va posar de manifest l’ocupació de la cavitat durant el Neolític i l’Edat de Bronze.

Les primeres intervencions a El Conejar per part de l'EPPEX van començar l’any 2000 amb la neteja del jaciment, treballs arqueològics i topogràfics i datacions radiomètriques. Un any després es va donar per esgotat el llegat arqueològic, però el desenvolupament posterior de la ciutat per la zona on es troba, ha obert noves possibilitats als estudis científics.

technorati tags: , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 La segona lletra de cotxe: