www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

9 Set, 2009

Troben noves restes humanes del Neolític i de l’Edat del Bronze al jaciment de Valdavara, a Galícia

La recuperació de vàries restes humanes pertanyents a enterraments del Neolític Final, així com la troballa d’una mandíbula infantil, a més de nombrosa industria lítica, són les principals aportacions del sondeig efectuat aquesta estiu a Valdavara (Becerreá, Lugo)., sota la codirecció de Manuel Vaquero, investigador de l’Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), i Susana Alonso, col·laboradora de l’IPHES/URV.  Els treballs es van dur a terme durant el juliol, en el marc del projecte de recerca “Ocupacions humanes durant el Pleistocè a la conca del Miño”, desenvolupat conjuntament per la URV i la Universidad Santiago de Compostela

Durant aquest campanya ha continuat l’excavació dels sondeigs iniciats en les dues campanyes anteriors i que tenen com objectiu establir la seqüència cronocultural del jaciment. “En cap dels quatre sondeigs on s’ha treballat s’ha arribat a la roca mare, la qual cosa vol dir que l’any vinent s’haurà de continuar amb aquesta fase preliminar del projecte”, ha puntualitzat Manuel Vaquero.

Aquestes actuacions afecten les dues localitzacions arqueològiques diferenciades des de l’any 2007: Valdavara 1 i Valdavara 2. A l’interior de Valdavara 1 s’ha continuat amb l’excavació del sondeig iniciat l’any 2007 i en el que s’havien documentat nivells corresponents a la Prehistòria Recent (Neolític Final – Calcolític) i al Paleolític Superior final (Magdalenià Inferior-Mig). “Per sota dels nivells magdalenians s’ha documentat aquest any a un nivell estèril força potent, però encara no s’ha arribat al substrat”, apunta Vaquero. A més a més, s’ha començat un segon sondeig més cap a l’interior de la cova, en el qual s’ha excavat el dipòsit de la Prehistòria Recent i s’ha arribat al sostre de la seqüència magdaleniana. És en aquest sondeig on s’han recuperat vàries restes humanes, sobretot de petit tamany, com ara dents i falanges. Aquests fòssils pertanyen  a enterraments del Neolític Final – Calcolític, que ja es coneixien. A més a més, s’han recuperat alguns artefactes entre els quals destaca un fragment de destral polida, que es podrien associar a aquest context funerari. Alhora, “s’han trobat també restes de ceràmica i de fauna, i eines en pedra, evidències de l’ús de la cova com a lloc d’hàbitat”, afegeix Manuel Vaquero.

A la part exterior de Valdavara 1 ha finalitzat l’excavació del nivell Mesolític documentat l’any passat, en el qual té una cronologia al voltant dels 10.000 anys abans del present. “Aquest nivell ha proporcionat una abundant indústria lítica en quars, destacant la troballa de remuntatges que indiquen que les relacions espacials entre els artefactes estan prou ben conservades i que les restes no han patit desplaçaments postdeposicionals importants. Per sota del nivell mesolític s’ha trobat un estrat de blocs que podrien correspondre a un episodi d’esfondrament del sostre de la cova, la cronologia del qual encara es desconeix.

Mandíbula humana de Valdavara

Mandíbula humana trobada a Valdavara aquesta campanya - Manuel Vaquero / IPHES

Finalment, a Valdavara 2 s’ha continuat l’excavació del sondeig iniciat l’any 2007, en el qual s’havien documentat unes inhumacions infantils de l’Edat del Bronze. Enguany ha finalitzat l’excavació d’aquest nivell d’enterraments, trobant-se noves restes humanes, “entre les quals destaca una mandíbula (veure foto) que probablement correspon al mateix individu de 6-7 anys que ja fou identificat l’any 2008”, comenta Manuel Vaquero.

Per sota d’aquest nivell s’ha identificat un altre que de moment només ha proporcionat restes de fauna, entre les qual dominen els carnívors. La cronologia d’aquest nivell paleontològic encara està per determinar, “però hi ha dades que indiquen que es força més antic que els enterraments del Bronze i que probablement correspon al Pleistocè Superior”, assenyala el mateix investigador. En finalitzar la campanya tampoc s’havia arribat a la roca mare.

Manuel Vaquero ha afegit, a més, que els resultats de la campanya del 2009 “indiquen que la potència estratigràfica del jaciment és més important del que s’havia estimat en un principi, la qual cosa fa necessari perllongar un any més la fase inicial de sondeigs prevista en el projecte”.

technorati tags: , , , , , , , ,
Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 A quin mes es celebra nadal: