www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

30 Nov, 2006

Orce, un fantàstic i complet registre fòssil dels últims set milions d'anys a Europa

Coincidint amb els darrers dies de l’exposició Ésser humà i entorn: les faunes prehistòriques, que fins el 10 de desembre s’exhibeix al saló de Cultura d’Orce (Granada), publiquem al bloc l’article “Orce, un fantàstic registre fantàstic i complet registre fòssil dels últims set milions d'anys a Europa”, escrit per Bienvenido Martínez. Aquests dies, a més, visiten Orce alumnes del Màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que s’imparteix a la URV.

Bienvenido Martínez-Navarro és codirector del projecte d'investigació d’Orce, i investigador ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) associat al IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, dirigit per Eudald Carbonell).

Si hi ha un lloc a Europa on els cercadors de fòssils tinguin la sensació de sentir-se en un paradís terrenal, aquest lloc, sens dubte, és la conca de Guadix-Baza-Orce. Aquesta depressió intramuntanyosa, se sitúa en el sud-est de la Península Ibèrica, en el cor de les serralades bètiques. Es divideix en dues cubetes, la de Guadix, en el sector sud-occidental i la de Baza, en el nord-oriental. Ambdues estan separades per la petita serra del Jabalcón. La geologia d'aquesta depressió és singular en tot el context europeu, només comparable a la de les grans conques interiors del Rift est-africano.

Des de fa uns 7 milions d'anys, en el Miocè Terminal, fins fa uns 0,1-0,2 milions d'anys (finals del Plistocè mig), aquesta conca va estar tancada al mar, i en ella existia un important llac de manera perenne que abastava des de Baza fins a la zona de Orce. A la cubeta de Guadix en ocasions, de manera intermitent, es formava també un altre petit llac.

exposició Orce

L'Exposició sobre a Orce es pot visitar a aquesta localitat fins al 10 de desembre


En els sediments dipositats entorn del llac de Baza-Orce, es conserva un extraordinari registre paleontològic i arqueològic, que informa sobre l'existència continuada d'un entorn ric en vida animal i vegetal, les restes del qual van quedar enterrats en els seus estrats durant tot el període de supervivència del llac. Finalment, quan les aigües estancades van ser capturades a través d'una nova llera obert pel ric Guadiana Menor, afluent del Guadalquivir, i van començar a drenar cap a l'Atlàntic, aquesta obertura de la conca va provocar una erosió continuada a gran escala sobre els sediments rics en fòssils, i gràcies a això, avui es pot veure en superfície, en els vessants dels nous barrancs i canyades, els espectaculars afloraments que mostren aquest fantàstic i complet registre fòssil dels últims set milions d'anys a Europa. A això cal sumar la presència de les indústries de pedra, fabricades pels homínids, les més antigues trobades fins a la data a Europa, en una edat pròxima a 1,2-1,3 milions d'anys.

El centre neuràlgic

Dintre del context de la conca, el municipi d’Orce és, amb tota seguretat, el centre neuràlgic d'aquest patrimoni únic a Europa. Aquí es dóna la major densitat i qualitat de jaciments, especialment en el triangle que formen el nucli urbà de Orce i les seves dues pedanies, Fuente Nueva i Venta Micena. Els sediments allí dipositats comprenen un registre cronològic que va d'una edat aproximada d'una mica més de 2 milions d'anys, fins a fa aproximadament 1 milió d'anys. Engloba la majoria del Plistocè inferior (període que comença fa 1,75 milions d'anys i finalitza fa 0,78 milions d'anys).

El jaciment més famós és Venta Micena, amb una edat pròxima a 1,5-1,6 milions d'anys. Es tracta d'un estrat horitzontal que presenta un nivell fèrtil de 80 a 120 cm d'espessor l'extensió del qual en superfície és superior a 2,5 km. Es calcula que hi ha, només en aquest estrat, més de 1 quilòmetre quadrat amb fòssils, cosa que significa més de 1 milió de metres quadrats amb restes de mamífers quaternaris. Fins a la data s'han excavat 350 metres quadrats i d'ell s'han extret més de 17.000 fòssils, la qual cosa indica una densitat pròxima a 50 peces per metre quadrat, és a dir, que aquest jaciment té una potencialitat de bastants desenes de milions de fòssils per ser extrets. No es coneix cap altra localitat en el continent amb aquesta potencialitat.

A Venta Micena s'han determinat 31 espècies de mamífers, especialment de gran grandària, per exemple elefants (Mammuthus meridionalis), rinoceronts (Stephanorhinus etruscus), cavalls (Equus altidens), hipopòtams (Hippopotamus antiquus), bisonts (Bison sp.), bous almizclers (Preovibos sp.), estranys caprins amb les banyes dirigides cap endavant (Soergelia minor), cabres (Hemitragus albus), cérvols gegants (Praemegaceros) i de mida mitjana petita (Pseudodama), tigres de dents de sabre de gran grandària amb els canins en forma de serra (Homotherium latidens), altres més petits amb els canins llisos (Megantereon whitei), jaguars (Panthera gombaszoegensis), linxs (Lynx sp.), gossos pintats antecesors dels actuals gossos salvatges africans (Lycaon lycaonoides), petits gossos semblats als xacals (Canis mosbachensis), guineus (Vulpes praeglacialis), teixons (Meles sp.), óssos (Ursus etruscus) o hienes gegants (Pachycrocuta brevirostris), a més de conills i rossegadors entre els quals destaca la presència de puercoespins (Hystrix major).

L'acumulació de restes en el tall-3, d'on s'ha extret el 90% del total de fòssils excavats, indica que aquesta zona del jaciment correspon a una acumulació realitzada per la hiena de gran grandària Pachycrocuta brevirostris (hiena gegant supercarronyera de morro curt, amb més de 100 kg de massa corporal) en les zones pròximes als caus de les cries, com ha estat publicat en diferents treballs, especialment pel professor Palmqvist, en col·laboració amb altres membres de l'equip d'investigació.

A Venta Micena, a més, s'han desenvolupat altres interessants estudis paleontològics de tipus sistemàtic, ecològic i etològic, sobre els grans gossos salvatges antecessors dels licaons africans actuals, Lycaon lycaonoides, o sobre el tigre de dents de sabre d'origen africà Megantereon whitei, localitzat per primera vegada a Europa en Venta Micena, i relacionat amb la primera dispersió humana fora d'Àfrica, en trobar-se també en Dmanisi (Geòrgia de l'Est, Caucas), i després en altres jaciments del continent europeu i Pròxim Orient.

La troballa de Meganteron whitei a Venta Micena va significar un important avanç quant a les possibilitats de migració dels primers homínids cap al continent euroasiàtic. Per a poder afirmar aquesta troballa, es van realitzar comparances anatòmiques i mètriques entre els representants europeus, asiàtics, africans i nord-americans d'aquest gènere. Entorn de 1,8 milions d'anys, en la transició Pliocèn Plistocè, aquest tigre de dents de sabre surt d'Àfrica i se li localitza a Dmanisi (Geòrgia, Caucas), en associació amb les restes humanes més antics trobats fora d'Àfrica, i a Orce.

Megantereon whitei era un hipercarnívor superpredador i caçador a l'aguait, habitant d'ambients boscosos oberts pròxims a les prades o sabanes, amb una enorme capacitat per matar, basada en uns poderosos membres anteriors –propis de l'envergadura d'un lleó- que servien per a subjectar la presa, i en uns canins molt llargs i afilats i llisos –de 10 o més centímetres de corona- que servien per a clavar, tallar la jugular fins a la mort per asfíxia i dessagnant la presa. Però per la grandària dels seus molars es dedueix que la massa corporal de Megantereon whitei era aproximadament com la d'un lleopard, cosa que indica que probablement tenia la capacitat de caçar i matar com un lleó i la capacitat per menjar com un lleopard, a causa de que els canins li impedien poder accedir a les parts més dures i probablement només podia menjar les parts més toves, especialment les vísceres, pel que entenem que matava molt més del que menjava i deixava una enorme quantitat de carronya que aprofitaven els supercarronyers com la hiena Pachycrocuta brevirostris, però també altres carronyes sistemàtics com els homínids, que es van dispersar fora d'Àfrica, seguint la ruta del Pròxim Orient, en el mateix moment que Megantereon whitei i probablement van aprofitar les despulles que aquests tigres de dents de sabre deixaven.

Estudis actuals en curs demostren una extraordinària similitud quant a la fauna de grans mamífers entre el jaciment de Venda Micena i el de Dmanisi a Geòrgia. No obstant això, de moment encara no han estat trobats restes humanes o altres evidències de presència humana com indústries de pedra a Venta Micena, si bé, no és descarta que puguin aparèixer en un futur. Si hi ha homínids a Venta Micena, l'equip que actualment treballa en el jaciment, els buscarà amb afany en els pròxims anys.

Les evidències de presència humana més antigues trobades en Orce i, a Europa, són les indústries de pedra localitzades als jaciments de Fuente Nueva-3 i de Barranco León-5. Ambdues tenen la mateixa edat, entorn de 1,2-1,3 milions d'anys, i una associació de fauna semblant a la de Venta Micena, si bé, presenten algunes espècies que arriben a Europa més tard, com el cavall de gran talla nomenat Equus sussenbornensis, i el capri Ammotragus europaeus, antecessor del mufló de l’Atlas nord-africà.

A Fuente Nueva-3 i Barranco León-5 s'han trobat ja més de 2000 resquills, bàsicament en sílex, associades a restes de mamífers, que manifesten la gran actuació carronyera dels nostres avantpassats sobre els cadàvers d'herbívors de gran grandària, en competència directa amb les hienes gegants de l'espècie Pachycrocuta brevirostris, representada allí per restes òssies, però especialment pels seus excrements, nomenats copròlits, que fossilitzen gràcies a empassar-se enormes quantitats d’ossos; les seves matèries fecals estan compostes per enormes quantitats de fosfat càlcic, conservant la seva forma original.

Què indiquen les indústries lítiques?

Les pedres que els nostres avantpassats tallaven, són fonamentals en l'evolució del llinatge humà, doncs gràcies a elles, els homínids primitius van poder transformar la seva alimentació, bàsicament vegetariana, en carnívora. Encara que la dentició humana no està preparada per a matar preses, ni de bon tros per a esquarterar el cadàver d'un mamífer gran, gràcies a la talla de pedres utilitzades com ganivets, els nostres avantpassats, primats socials, es van transformar en carnívors sistemàtics, canviant no només la seva alimentació sinó també la seva fisiologia, reduint la longitud del seu intestí al processar aliments més energètics i aprofitant l'energia sobrant, per a alimentar el cervell, que al llarg de l'evolució del nostre llinatge s'ha anat fent més gran i complex.

Les indústries lítiques i el fet de menjar carn van jugar un paper fonamental en la colonització de les latituds mitges d'Euràsia per part dels nostres avantpassats, doncs gràcies a aquest model alimentari la supervivència en climes amb hiverns i estius és molt més factible, ja que en èpoques fredes l'escassesa d'aliments vegetals assequibles per als homínids és important, però si és possible menjar carn el problema està solucionat.

Els jaciments de Fuente Nueva-3 i de Barranco León-5 són fonamentals per a explicar el comportament dels primers homínids que van poblar el nostre continent, la seva capacitat per a l'aprofitament dels aliments i per a l'aprovisionament de matèries lítiques cosines, la seva competència amb les hienes gegants per a l'adquisició de carronya, el seu comportament social, etc.

El projecte general d'investigació en Orce, titulat “Ocupacions humanes en el Plistocè de la conca de Guadix-Baza”, és finançat per la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia i està dirigit per Isidro Toro (responsable de l'arqueologia), Jordi Agustí (responsable de l'estudi dels petits mamífers) i Bienvenido Martínez-Navarro (responsable de l'estudi dels grans mamífers). En ell participen nombrosos investigadors com Paul Palmqvist (responsable dels estudis paleoecològics) i el seu col·laborador Juan Antonio Pérez-Clars, diversos geòlegs i geocronòlegs, i nombrosos estudiants que estan realitzant les seves tesis doctorals, entre els quals cap destacar Mª Patrocini Espigolessis, Sergio Ros i Beatriz Fajardo.

Comentaris
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Capital de Tarragona Província: