www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

30 Mai, 2008

Dilluns, a La tarda, de BTV, i dimarts, a La nit al dia de TV3

Per si és del vostre interès, ja que em consta que són molts els amics i amigues que els hi agrada saber-ho, començo la setmana participant en dos programes de televisió.

Dilluns, 2 de juny, al programa La tarda, de Barcelona TV, a les 18 hores, m’entrevistaran Elisenda Roca  i Adam Martín.

Dimarts, 3 de juny, a La nit al dia, de TV3, a partir de les 23.40 hores. En aquest cas, el diàleg el mantindré amb Albert Closas.

Després, us convido a expressar les vostres opinions sobre el que parlem a través d’aquest bloc, que responc tan aviat com puc, doncs els viatges de feina a vegades no em deixen ser tan ràpid com voldria.

Comentaris

Magnífica intervenció en "La Nit al Dia". Estic totalment d'acord amb la tesi (d’aquí el meu entusiasme, òbviament), però vaig una mica més enllà. Suposant que efectivament anéssim cap a una extinció parcial (o fins i tot total) de l'espècie humana, ens aboca això a una tragèdia grega en la que no podem fer més que resignar-nos amb el tràgic final, o - ben al contrari - ens obra una possible escapatòria gràcies al coneixement anticipat del futur més probable?

Publicat per Carle Garcia 04 Jun 2008, 01:29

els de la nova ciencia del futur, la nova ciencia y conciencia universal + cosmica el felicitem per la seva intervencio a tv3, alineats amb voste com a pensadors el felicitem sobretot per la nova conciencia que crema y els seus excelents comentaris sobre evolucio vida extraterrestre set etc esperan que continui en aquesta linia l, invitem a reflexionar en la profunditat del espai del univers i del cosmos i que remarqui als señor cientifics o pseudocientifics actuals que no siguin tans tancats de pensamen i els remarqui la futilitat de les seves teories al momen que en surti una de millor, per la nostre part continuarem intentan promoure aquesta nova ciencia y conciencia del futur, en contacte i col.labracio amb les civlilitacions unides del espai per via electromagnetica 1994 2008 amb tecnologia precaria pro que serveix, aixo encara que se ha intenat explicar a tv3 i tve tv5 a3tv etc... no ha pas estat posibleuna entrevista seriosa com li fan a voste, mes aviat an intentat agafar la exclusiva i al no poguer perque el llibre esta ja registrat amb el tema, despres se ha intentat desprestigiar amb mol exit la nova ciencia del futur pro no pasa res, es el quediu voste, eltemps posa a cadaun al seu lloc, la nova ciencia del futur, es del futur i nomes sera si la humanitat evoluciona cap a la conciencia de la bona voluntat i si no i ha nova ciencia en el futur tampoc i aura humanitat per aixo nosaltres proposem un debat o dialeg amb els cientifics actuls per unificar esforsos i respectar la opinio de tots cosa que la comunitat cientifica mundial esta mol tancada en els seus interesos investigatius mes aviat economics sectaris que en lloc de ajudar a evolucionar la ciencia la limiten als seus egos orgulls i vanitats per aixo com voste diu demanariem una socialitzacio de la ciencie i la apertura per els cientifics humils lliure pensadors que poden aportar moltes i molnoves ideees pro evidenmen nosaltres els de la nova ciencia del futur i els nous descobriments hipotesis i teories no entrarem pas en un comite cientific prepoten mundial que investiga per interesos economic subvencions i doners en favor dels capitalistes i les unions per interesos economics no humanistes que ens estan portan a la extincio amb la col.lavoracio deplorable dels dits cientifics del mon en realitat pseudocientifistes de todo por la pasta. Voste te rao amb o dels pobres, el preu es masa car, els cientifics donen les seves descobertes als goberns i aquets ens ban esclavitsan a tots, potser si nocambien de actitud pasara com alejandria que com el coneixement estaba en mans de rics goberns y despotes es ba tenir qu ecremar la biblioteca de alejandria, ya que el coneixement es poder i aixs els goberns se serveixen dels cientifics inconcients que estan donan els secrets de la natura als materialistes mundans sense etica moral ni dignitat humana, vostes mateixos els cientifics si continuen aixis seran extinguits per les seves propies bombas atomicas per estupits i no cientifics, si els antics aixequesin el cap sen tornarien a las tombes al veure el us que es fa de la ciencia per enriqui als poderosos i els rics els catedratics i empreses de investigacio i+d que reben diners dels estats que roben dels pobres treballadors y que despres patenten per el seu intres privat capitalista. El proble del mon señor eudal crbonell es que tot funciona per diners i la mateixa ciencia esta esclavitsada per les subvencions de manera que no es descobreix el que es necesita sino el que interesa, ejm cancer sida fan negoci, ames cientificamen on es la llibertat y la democracia, al momen que ya manipulacio de informacio, investigacions y coneixements cientifics ocults en patents ja no es ciencia sino cientifisme i magia negra ja ja, com es qu eno ya transparencia al mon de tot elq ue pasa es fa amb matematicas gastos de armamaent mundial, diners en els bancs i de or, quines inversions quins plans reals tenen els governs del mon, asta el mes burro compren cap a on anem a la guerra nuclear que ens volen vendre estrategicamen club g8 wildelwerg iluminati etc i els cientiifcs pobrets ana treballan per la nosre extincio manipulats per empreses governs i subvencions, es clar que no els interesa la nova ciencia del futur la nova conciencia etc perque ells de conciencia si que entenen pro es diabolica i con la nova ciencia del futur mai donara els nous descobriments a un sistema mundial caduc, fan el posibole per bloquejar i censurar pro al final les catasrofes mundials y humanitaries que els sobrevindran aceleradament auran de ser solucionats per la nova ciencia del futur si pot i si es a temps, pro al pas que anem exponencial cap a la guerra nuclear fa que la forntera del no retorn se acosti i apartir de aquell momen ja no caldra ni la nova ciencia i conciencia del futur perque la guerra atomica y la radiacio extingira tota la vida del planeta, el plan dels mes forts es fer explota algunes bombes per atemori la humanitat i esclavitsarla en el nou ordre ideologic de 4 ignorants estupits economistes ara les lleis naturals pro comensaran per els de dal, la po que tenen es aver de treballar com el spobres pro ara els diners no els serviran per res ni als cientifics per la seva total inconciencia de men freda logia matematicamen e inteligenmen estupida de toto por la pasata hay que vivir que son cuatro dies aixis pensen els humans de mala voluntat i com son la majoria aixis estem. Be perdo per el escrit tan llarc pro el seu discurs ens ha inspirat i jo com a portaveu ho he expresat obertamen sense enbuts. Esperan sigui del seu interes li comuniquem que la nova ciencia del futur ja existeix amb la seva metologia revolucionaria, i veien que voste se acosta mol ala nostre linia, estem intentan recollir el maxim de la seva informacio que ens pot ajudar mol a epxlicar al mon aquesta nova ciencia i conciencia del futur, de manera entenedaora per els profans i socialitzarla per tota la hmanitat cosa que per els media actuals de presentadors estupits resulta imposible ban parlan fan burla i no deixen explicar res ni ajuden nomes pensen en surti a la tv per audiencies on es la profesionalitat peridoistica informativa, a catalunya i españa aviat auran de explicar al mon perque no es dona al 1996 a noticia de la nova ciencia y conciencia del futur, evidenmen els capitalistes ciu pp ho ban impedir i ara amb socialistes i esquerres ni ha tans opinan i ames amb sms que es forren on no interesa la opinio sino el euro del sms amb tanta telebasura tampoc es pot fer res ni han tans de dolens que cuan apareixenels bons com boste ningu ja no ens fa cas, ni a un de interesan carlos blanco pro tambe sen ba per les brancas potser la solucio com es resgistre en la nova ciencia del futur seria la unio de esforsos en una sola direccio, cap a la nova conciencia humana solar galactica universal i cosmica al 100% no com es fa ara que hom es conscien un 1% de la veritat terrestre i extraterrestre. Als gobernans caldria exigirlis que donin i exigeixin a totes les empreses i entitas publicas i privades la maxima transparencia igual com els trebalaldros fan en la declaracio de la renda o es que els rics no pagan iva ni declaren res que es questa prepotencia al final be que cobren els diners de les persones i es fan rics a canvi de vendre menjar podrit per culpa de gobernants politics cientifics empresaris i mediadors corruptes al 100% per tot el planeta amb les seves regles del joc extincio de la humajitat per avaricia de dinaers aixis es que hmanitat lazaro levantate i anda, si la humanitat entera no reacciona per les bones aurad ereaccionar per les malas despres de catastrofes i guerres nuclears per tontos aquesta es la nova conciencia actual per desgracia que cal tenir o se uneixen tots els pobres contre els rics o moriran tots de fam no cal ni una guerra nuclear son mol astuts els rics, per aixo jesucrist ba dir es mes dificis que un ric entri al cel que n camell pasi per el forat de una agulla, ningu auria de tenir mes si ni han que esmoren de gana y per cert es veu que som una plaga en extincio per la via cientifica perque no paren de criar, una autentica plaga, la humanitat hipocrita consumista capitalista avariciosa insolidaria cientiiste del segle 21.
felicitats al seu pensamen critic i esperem veurel mes per tv3 i no tans anuncis, digam que ets de rigal, els pobres cervells de la humanitat nopoden resistir tanta presio mediatica campsa repsol es veu que tv3 cobre milions per cada anunci acosta de la salut mentals dels catalans, on son els cientifics que controlen aixo potsr caldria posar una denuncia als mas media per abus y manipuaco per diners etc la poma esta podrida ja ba caiguen, tv3 incloit caldra una bona ruina economica mundial per que l anova ciencia y conciencia del futur pugui emergir i salvar la humanitat perque ara les hordas economico satanicas fan de anticrist i els mas media colaboren per diners al 100% aixis son tots maleits per el desti la ruina economica es el unic que els posara fi empreses governs rics i jen de mala voluntat sols se podran salvar els de vona voluntat si se ajuden entre ells, pro aixo es dificil els dolens ban units i els pobres sempre dividits per falta de conciencia + cosmica etc....

per cualsevol posible colaboracio ja te els nostre correu electronic

Publicat per avatar instructor 04 Jun 2008, 05:37

La resposte que jo li donaria al carles gacia evidenmen es accedir aquest coneixement futur i aplicarlo al presen es dir el que fa la nova ciencia y concienca del futur pro que els mas media intenten impedir per tots els mdis divlgar perque els seu negoci es fr diners en el sistema amb el sistema i per el sistema aixis manipulan ells ban tiran i ban cobran son esclaus dels diners dels que paan i contaminan repsol bbv la caixa gas natural i es clar ells no hi poden fer res son esclaus pobres treballadors com nosaltres pro si col.laboresin una mica seria tan facil posar en evidencia el sistema que defensen i que ens portara a tots a la extincio total, de fet en aquest moments estem arriab ja al pun de no retorn, per la guerra nulcear i la nostre extincio per querres de petroli energia aigua i aliments com tots els paisos miren per els seus interesos insolidaris egoistes i economics dels mes rics, els pobres aurem de morir tots pro ens esta be per rucs i vinga ana treballan per mantenir rics i guerres i l anostre extincio ara ja lo mes patetic son aquets de endesa per una nova conciencia, que en son de llestos una placa solar es ven al doble del cost de produccio perque ningu pugui instalar la seva central electrica els interesa vendrens la energia combrar impostos iva i hom i confia ja ja el 2009 se acaba la reserva mundial economica ara si que ja arriba el colapse ho saben pro ningu diu ni fa res esperen la mort i campoi qui pugui pobres rics que faran amb el or si no tenen per menjar la natura posara a cada un en el lloc que li toca el que sembre ja no recull el que volia sino lo que pot que sera una r i una e re ja ja i els cientifics auran de menjar transgenics cancerinogens els seus invents per diners pobres treballadors esclaus dels rics i poderosos poders factics del mon per aixo si no ve el nou mesias i ens salva a tota la humanitat amb una nova ciencia y conciencia mes humana y universal morirem tots.

nova ciencia i cocniencia del futuro 1996 2008 en evolucio.

Publicat per avatar intructor planetari 04 Jun 2008, 05:48

Com sempre interessant i inquietant...
Si com més lluny estem de la natura més a prop de la humanització,( la tècnica ho faria possible), aquesta nova espècie necessitaria un cervell nou?
Seria una evolució del que posseïm?com seria aquest procés? Es generaria a nivell individual ? L'homo exnovo és ciència ficció?
Si més no gràcies per plantejar tantes coses...ens obliga a pensar i a situar moltes coses ... Estic d'acord en aquesta visió dilatadíssima sobre l'univers, la vida i tot allò que per sort encara no coneixem. És una perspectiva engrescadora.Gràcies

Publicat per Pepa Puigdevall 04 Jun 2008, 12:26

Vaig seguir l'entrevista de TV3. Primer semblava que no, però al final per fi es va parlar del llibre i, sobretot, del missatge que conté.

És una llàstima que s'hagi d'esperar algun col·lapse per adonar-nos de les coses. Sembla que sempre hagi de ser així, deu ser inherent a l'espècie. Fer les coses bé i d'entrada COSTA MASSA. Per molt artificials que volguem ser, som naturals. Tant com la llei del mínim esforç. Els col·lapses ens marquen el ritme d'aprenentatge.

Qui és el del comentari llarg? És d'una secta?

Només n'he trobat això:
http://concienciacosmicacd.corank.com/tech/story/la-nueva-ciencia-del-futuro-la-ciencia

I això:
http://groups.msn.com/nuevacienciayconciencia

Salutacions.

Publicat per isaac 07 Jun 2008, 20:55

Es facil saber si es una secta busca avatarinstructor per google El que mes ens trobem abui en dia son jen superticiosa que cuan algo els trenca els esquemes mentals inmediatamen es protegeixen dien es una secta, ojo que ni ha moltes, una que es tremenda es la dels capitalistes de la publicitat es forran amb la tv emplenen els cerbells de misatges repetits mil vegades sen diu programacio de cerbells, per el no pensament critic, ser pensats en lloc de pensar etc, la secta pot ser el futbol, la politica la religio inclos la ciencia mal feta i mal entesa, inclos mortal perque si investiguem er fer bombas atomicas per als goberns perque ens liguidin a tots aixo no es ciencia sino satanisme pur si se li pot dir aixis a la maldat infinita per fer diners o rebre el premi nobel a costa de destrui la humanitat, es per aixo que la nova ciencia y conciencia del futr es reserva els nous descobriments sense parangon perque el us que en faria la humanitat actual seria nefast y de punt sense retorn definitiu es aquest el problema principal, ya moltes sectes, secte es considera cualsvol grup entitat o cosa negativa ii destructiva llavores la ciencia que fa bombas atomicas i les posa a les mans de 4 nacions prepotens planetarias es la secta mes perillosa, ejm un grup empresari un clan o una especialitzacio, avui en dia tambe existeix la inquisicio, escriure un llarc misatge i jutjarlo amb cuare paraules es una secta? suposo que sel a llegit al menos, ja ja ja, no es una secta es la nova ciencia de les ciencies la revolucio cientifica tecnologica y mental de la humanitat, el sal cuantic, el cambi de paradigma, una altre cosa es que algu se interesi, universitats cientifics rics capitalistes, si els mas media i els cientifics protegeixen el seu sistema atratsat amb el seu comite o comunitat cientifica planetaria, en realitat jocs de interesos economics y patents sense limits, sap que el inventor de la fm ba tenir mols problemes per instaurar el seu descobrimen perque les emisores de am multimilinaries se oposaben a tal avenc tecnologic per diners aixo pasa amb la nova ciencia del futur, els avensos son tans i tan importans que els cientifics actuals ni so poden imaginar, diriem que el ego huma dels cientifistes aplican unes limitacions metodologicas humanas a la ciencia i els seus metodes que no els te cosa q bloueja mol el avanc de la ciencia i per aixo no se estan fen nous descobriments encara que els tinguin devan del nas, per aixo la nova ciencia, ( e dit ciencia no secta ja ja ja) pro potser algu no enten, en conec un que ba esta 5 anys confonen la nova ciencia del futur ambla cienciologia dels de la dianetica ja ja ja es dir era tan cientific que ba viure 5 anys autoengañanse es dir en realitat un pseudocientific, mes informacio internet google o el llibre la nueva ciencia del futuro editorial vulcano madrid o directament avatarinstructor@hotmail.com
cal dons tenir u pensmen mes critic i no tan superficial de clasificar i generalizar tot amb es una secta etc... primer investigar i cuan es tinguin les probes cualificar no abans ok gracies espero haber aclarat lo de si es una secta, que per cert en uns dels milers de camps de investigacio esta el de la vinguda i manifestacio de jesucrit en el pasat en el present i en el futur ara be per alguns aixo ja es algo sectari ja ja ja sobretot per els pseudocientifics i els cientifistes falsos cientifics que amb el titol ja es creuen ser cientific, jo personalmen penso que un cientific no es ningu fins que no ha fet un gran descubrimen, es aqui la mara dels ous, ara com sels explica tot a la universitat hom ba de llest pro no es pensin que fer un nou descobrimen superior es tan facil com jutjar ja ja ja per aixo si se exigis un descobrimen importan per ser declarat cientific ni auria molts que caurien del seu trono ja ja ja recomano per al public no iniciat en ciencia un bn llibre de introduccio mol plner nueva guia de la ciencia de isaac asimov el demes universitaris i cientifics els recomano la nueva metologogia sistematica de la nueva ciencia y conciencia del futuro ya que el sistema cientific actual esta parcialment polarizado hacia la logica humana mental limitada a sus instrumentos de manera que si ya algu darrera una paret no existeix si no es pot comproba pro el personatge encara esta darrera la paret esperan el pobre, encara que no es pot demostra ell esta alla esperan que algu li resolgui el problema parlo del univers paralel per ejemple etc....

nueva ciencia y cociencia 1996 2008 copyright 2008

Publicat per avatarinstructor de sintesis 09 Jun 2008, 01:10
Afegeix un comentari

Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Despres de dijous ve: