www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

14 Mai, 2010

Dones compromeses

L’evolució a través de la selecció natural ha comportat la complementarietat sexual humana entre mascle i femella. Aquesta és la informació que ens ha arribat a través de   l’ADN i que ha construït els nostres fenotips. Homes i dones estem junts en el mateix ecosistema, i de les nostres relacions han sorgit cultures i civilitzacions fins arribar als nostres dies. Moltes vegades, en aquestes societats, hem pogut observar una asimetria en el comportament social entre els dos gèneres que encara perdura.

La complementarietat ha de ser un objectiu  bàsic en l’evolució conscient i el progrés responsable. Per aquest motiu,. cal educar cap a la complementarietat estratègica.

El compromís crític de la nostra espècie ha de sorgir de la necessitat de progrés per a tothom, entenent les diferències objectives que existeixen entre mascles i femelles, en comptes d’utilitzar-les com un objectiu de discriminació..

El disseny biològic només ha tingut una direcció etològica que s’ha anat construint de manera atzarosa. Ara, a nosaltres, el gènere Homo, ens toca donar-li la lògica de la humanització i contribuir de manera molt específica a racionalitzar les nostres interaccions.

Darrera d’aquesta proposta hi ha una forma crítica d’entendre la humanització on les asimetries naturals poden ser matisades i igualades pel progrés social i la solidaritat interespecífica. Aquesta és la direcció que pot marcat i donar propietats emergents a la relació de respecte i cooperació entre el mateix sexe i entre sexes diferents.

Hem introduït l’educació com a factor important en el canvi específic de les relacions intersexe. Això és així, els humans tenim una sèrie d’instruments que els mamífers pròxims no poden disposar, per això som una singularitat evolutiva i l’hem d’utilitzar per a la complementarietat.

L’energia que poden ser capaços de fer emergir, si avancem qualitativament i quantitativament cap aquesta realitat, encara ara és incommensurable. En aquest aspecte,  també hem de canviar valors per consciència crítica; és una possibilitat que hem d’utilitzar per tirar endavant aquesta igualtat social entre sexes.

Les femelles compromeses amb aquesta lluita ho han d’explicitar, i els mascles implicats amb aquest objectiu hem d’estar associats en aquest projecte de conducció artificial de les nostres relacions com a gènere. L’evolució humana ens ha donat capacitat intel·lectual per plantejar-nos la batalla contra tot el que és injust, i l’asimetria en el tracte social entre mascles i femelles ho és.

 

Aquest article va ser publicat per primer cop al diari El Mundo del siglo XXI, el 5 de maig de 2010

10 Mai, 2010

Presentació del llibre El sexe social a Tarragona

Publicat per eudaldc 09:17 | Permalink Enllaç permanent | Comments Comentaris (0) | Trackback Retroenllaços (0) | Llibres

Per aquest dimecres 12 de maig hem preparat un acte de presentació del meu llibre El sexe social a la llibreria La Capona, a Tarragona; serà a les 20.30 h.

Serà un plaer poder intercanviar opinions sobre aquesta publicació amb els amics i amigues d’aquesta ciutat.

Per encetar el debat, en aquest mateix bloc podeu podem llegir alguns fragments d’aquest obra.