www.iphes.cat Castellano |  Français |  English

26 Gen, 2009

Relacions humanes

Sobre el funcionament de les persones, deia Kant que la intel·ligència, el caràcter i el temperament caracteritzaven la personalitat. Seguint el que afirmava el mestre, podem sotmetre a l'anàlisi la nostra personalitat i extreure'n informació per al nostre comportament quotidià. Si pensem en termes d'espècie, cal dir que cada espècimen és un món per la seva estructura i per la selecció natural i cultural. No neixen tots idèntics, però sí força iguals excepte que hi hagi hagut algun errada genètica; desprès, l'entorn i les nostres interaccions marquen el nostre futur.

El temperament és quelcom que rau en el més profund del nostre ADN i en el nostre comportament; qui ha tingut molt temperament de jove, de gran el continua tenint, apaivagat per l'edat, però el té. El caràcter tampoc canvia perquè s'ha fet amb esforç durant tota la vida, però pel que fa a la intel·ligència, són figues d'un altre paner, s'ha de practicar, s'ha de voler, s'ha de perseverar i sovint hi ha d'haver situacions de substrat.

M'agrada analitzar com som els espècimens humans i, encara que siguem un tot sistèmic, descomponent com hem fet la personalitat, podem entendre el tot. D'aquesta manera, podem observar als humans des d'una òptica més precisa i podem entendre expressions com «és un malcarat», «té molt temperament», «quin mal caràcter que té». Son expressions que tothom fa servir i que destaquem. Expressions com «que intel·ligent que és però té un temperament terrible», o bé «és una bona persona de caràcter afable».

Descomponem intentant expressar què veiem dels altres, però, també ho fem amb nosaltres mateixos, ens agrada demarcar-nos per saber com som, poder entendre als altres i, d'aquesta manera, poder contextualitzar les nostres relacions socials. Es un fet evolutiu, humà per la pròpia naturalesa.

Les grans preguntes

La nostra espècie amb tots els seus individus, amb intel·ligència, caràcter i temperament constitueix una singularitat de l'espai temps còsmic. És per això que, mitjançant l'analítica provem de reconstruir la nostra manera de ser. Es per això que fem un esforç per separar, per poder explicar, per poder conèixer qui som. Els clàssics grecs van començar a fer-se les grans preguntes.

Ara, al segle XXI, comencen a arribar les respostes des de la ciència, però encara no sabem qui som. Les preguntes d'ordre filosòfic són les mateixes, les respostes són cada vegada més empíriques. La capacitat de la ciència per fer avançar el coneixement és innegable, però encara no ha pogut demostrar com es forma el nostre caràcter, com és que el temperament incideix tant en el nostre comportament, o com és que hi ha espècimens més intel·ligents que d'altres. Es més fàcil preguntar que respondre. Però, si no es fan bones preguntes, les respostes tampoc serveixen per avançar cap a la nostra realitat.

El mestre ho va intentar, va intuir què érem però no va poder explicar perquè som així; la ciència, per ara, tampoc ho fa. Això és el més important: buscar de forma consistent el nostre origen: qui som, d'on venim, i preguntar-nos on anem. Ni el caràcter ni el temperament expliquen la intel·ligència humana, només el coneixement socialitzat ens acosta a la nostra realitat de primats en procés d'humanització, però, que sigui benvinguda la gent que pensa de forma crítica.

Aquest article va ser publicat per primer cop al diari El Mundo del Siglo XXI el 17 de desembre de 2008