La segona edició del DIEC

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

Diccionari de la llengua catalana

Institut d'Estudis Catalans

 

 

Ha aparegut la segon edició del DIEC (Barcelona, 2007).

 

També es pot consultar en línia:

 

 DIEC2

 

Apuntem alguna de les novetats:

a boqueta (de) nit loc adv. A entrada de fosc.
blan -a
adj. Bla.
curro -a
adj. i m. i f. Manc 2.

dènou adj. i m. Dinou.
dèsset adj. i m. Disset.
díhuit adj. i m. Divuit.
eixe -a adj. i pron. Aqueix.
este -a adj. i pron. Aquest.
guatla f. Guatlla.

marraixa f. Garrafa.
raïl m. Arrel 1.
tresmall m. Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga.

...

Per a més informació:

Diccionari de la Llengua Catalana, nova edició (IEC)

Butlletí del IEC, 5

Butlletí del IEC, 6

 

 

 

Més novetats:

adesar v. tr. Desar.
algorfa f. Gorfa.
aliacrà m. Icterícia.
aliacrà2 m. Escorpí 1.
aixarop m. Xarop.
almanco
adv. Almenys.
aucell m. Ocell.
arruixar
2 v. tr. Ruixar.
bateó m. Llenega.
batle batlessa m. i f. Batlle.
batxiller –a
adj. i m. i f. Tafaner.
bigot m. Bigoti.
cabreta [usat generalment en pl.] f. 1 Petita onada blanca d’escuma. 2 Núvol petit que fa estol. Quan al cel hi ha cabretes a la terra hi ha pastetes.
cagarrines f. pl. Cagarines.

capsot m. Capsigrany.
cèntims m. pl. Diners.
clec m. 1 Soroll sec. m. 2 Tancador de pressió. Una màniga cordada amb dos clecs.
complit –ida adj. Perfecte.
dènou adj. i m. Dinou.
despitralat -ada adj.
escoar v. tr. Escuar.
eu interj. Exclamació usada per a expressar admiració o sorpresa.
fatxada f. Façana 1.

fem m. Escombraries.
ferrada f. Galleda.
foia f. Fondalada originada per l’acció erosiva de les aigües o relacionada amb una fossa tectònica.
grisós
osa adj.
garguirot m. Cop donat amb el dit del mig fent-lo lliscar amb força sobre el polze.
hedra f. Heura.
inclús adv. Fins i tot.
llagar v. tr. i intr. pron.
llavadora f. Rentadora.
malesa f. Bosquina espessa.
motlura f.
màmia f. Femella amb alguna mamella que no porta llet.
peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d'un camí.perxe m. Porxo.
pipella f. Parpella.
podrimer m. Podrimener.
poniol m. Poliol.
potra f. Bona sort.

rebeca f.
regalíssia f. Regalèssia.

La terrissa dels iaios

Publicat per locel | 8 Mar, 2007

La terrissa dels iaios

Elena Espuny

Aeditors ha publicat aquest llibre d'Elena Espuny dins la col·lecció "El riu de lletres".

La terrissa dels iaios ensenya, al llarg d'un conte il·lustrat per Àlex Ferrer amb 25 dibuixos, les formes, els noms i els usos de la terrissa tradicional de les comarques de Tarragona, als centres del Vendrell, Montblanc, Miravet, Benissanet, la Galera... La visita d'una xiqueta a cada dels seus avis, que viuen a pagès, la posa en contacte amb un món on tot funciona d'altra manera.

Al final del llibre hi ha un glossari de noms i usos.

9a edició del DCVB

Publicat per locel | 8 Mar, 2007

Acaba de sortir la novena edició enquadernada en deu volums del Diccionari català-valencià-balear d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, conegut com a Alcover-Moll.

A Tortosa, no t'ho perdes, hi ha el carrer Alcover i Moll.

També es pot consultar en línia a l'adreça següent: dcvb.iecat.net

Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Publicat per locel | 20 Feb, 2007

Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Pere Navarro Gómez


L'Associació Cultural del Matarranya ha publicat aquest treball del Dr. Pere Navarro Gómez, professor de la URV, que conté un total de 186 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels parlars de la zona estudiada. Sens dubte,una bona mostra de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Matarranya.

«Anterior   1 2 3 4