Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

Publicat per locel | 20 Feb, 2007

    Aproximació geolingüística als parlars del Matarranya

    Pere Navarro Gómez


    L'Associació Cultural del Matarranya ha publicat aquest treball del Dr. Pere Navarro Gómez, professor de la URV, que conté un total de 186 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels parlars de la zona estudiada. Sens dubte,una bona mostra de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Matarranya.

Despres de dijous ve: