Vocabularis dialectals de dos monografies de Sant Jaume d'Enveja

Publicat per locel | 29 Jul, 2008

 

Enguany han aparegut dos llibres monogràfics sobre Sant Jaume d'Enveja, editats pels mateixos autors, que contenen informació d'interès lingüístic: Sant Jaume d'Enveja - Els Muntells - Balada. Recopilació històrica, de Roberto Folch; i Pedania de Sant Jaume d'Enveija: història i etnografia, de Josep M. Tomás i Prats.

Com sol passar en esta mena de llibres, hi trobem un vocabulari, més o menys extens (Folch, pàg. 333-354; Tomás, pàg. 377-378), un recull de locucions (Folch, pàg. 357-361) o refranys (Tomás, pàg. 371-375), malnoms (Folch, pàg. 363-373; Tomás, pàg. 213-218), notes sobre l'etimologia del nom de la població (Folch, pàg. 35-49), etc., tot ben il·lustrat amb fotografies antigues.

 

Apuntem a continuació una mostra del vocabulari de Roberto Folch, destacant els defectes i les virtuts d'esta mena de llibres.

 

Ces: Anus. 2. Boca de ces: boca petita, boca de pinyó.

Massana: poma.

 

La grafia que trobem al diccionari normatiu és ses i maçana.

 

Adena: oca, femella de l'ànec.

Macado: mocador.

 

Probablement, és àdena i macadó, amb accent. Casos com este i l'anterior desmereixen les publicacions.

 

Amela: ametlla.

Aspill: espill.

Cotompel: cotó.

 

Les grafies ametla, espill i cotó en pèl no donarien la idea exacta de quina és la pronunciació, però farien una bona funció didàctica.

 

Aguarginga: albergínia.

Aré: aparell rústic per a ventar l'arròs.

 

La presentació d'estes variants fonètiques és útil per als especialistes, però és poc didàctica; en el segon cas, especialment, perquè no dóna la forma que recull el diccionari normatiu (erer).

 

Baldi: galleda, cossi.

Buseraco: rebia aquesta "floreta" el jovenet o l'home poc preparat que pretenia fer un treball de persona gran o més preparada.

Rano: granota de dimensions considerables.

 

El testimoni de paraules com estes, que no trobem enlloc més, i d'altres dialectalismes de més o menys extensió (matalap, quisquiller, rendilla, etc.), és el que fa que esta mena de llibres, malgrat les deficiències que solen tindre, siguen sempre benvinguts.

 

Albert Aragonés

 

La revista Recapte homenatja Josep Panisello

Publicat per locel | 12 Jul, 2008

El Moviment de Renovació Peagògica de les Terres de l'Ebre ha publicat el número 26 de la revista Recapte dedicat a la cohesió social. En les seues pàgines, entre altres articles, podem llegir la Laudatio de Josep Panisello que va pronunciar Àngel Ismael en el marc de la I Jornada Llengua i ensenyament.

Apuntem a continuació el sumari:

Editorial
Conferència inaugural de la 28a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre del Dr. Azael Fabregat
Jornada In Memoriam Josep Panisello. Laudatio, Àngel Ismael i Hierro
Els Plans Educatius d’Entorn (PEE), M. Josepa Ribera
Pla Educatiu d’Entorn de l’Ametlla de Mar. Festa de la Diversitat: un exemple de cohesió social, Tere Izquierdo Salom
La cohesió social a través dels grups interactius, Teresa Garcia i Vizcarro i Àngels Nolla i Llorens
Recursos per al nou context sociolingüístic, Eva Sancho Fibla
Llengües a Catalunya, entrevista a M. Carme Junyent
La lectura a la societat actual, Henar Aubeso Roda, Ingrid Rull Soronelles,
Maribel Sancho Romeu i Neus Villalba Arasa
Personatges fantàstics de la nostra literatura popular, Àngels Castellà Fabregat
LLIBRES REBUTS
LLIBRES A LA LLEIXA
TAULA DE REMISSIONS
GRUP BIBLIOMÈDIA DE LA FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE CATALUNYA
TROBADA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS, 3 DE JULIOL DE 2008
JORNADES D’HOMENATGE A GERARD VERGÉS