Noms de plantes, un diccionari en línia

Publicat per locel | 5 Mar, 2009

Aquest nou diccionari en línia que ha publicat el TERMCAT és la primera versió d’un projecte en curs d’elaboració, el Recull de noms catalans de plantes, obra en què treballa actualment un equip format per botànics, filòlegs i terminòlegs, vinculats al Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i el TERMCAT.

Actualment, el diccionari ofereix unes 25.000 denominacions catalanes de plantes referides a uns 5.900 tàxons botànics.

Considerat globalment, el corpus de buidatge és constituït per unes 300 obres i documents especialitzats (tant publicats com inèdits) que recullen denominacions catalanes per a plantes autòctones i per a plantes exòtiques (usades en medicina, cultivades com a ornamentals, etc.). També hi han estat incorporades íntegrament les dades de fitonímia que conté la segona del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (versió en línia).

Font:VALLÈS i XIRAU, J. (dir.). Noms de plantes [En línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html>

 

Màquines que corrigen

Publicat per locel | 5 Des, 2008

El novembre del 2005 la Generalitat de Catalunya va licitar un servei per al desenvolupament i implantació d'un corrector gramatical i ortogràfic per a la llengua catalana amb un pressupost màxim de 270.000 euros. Al febrer del 2006 el projecte es va adjudicar a la Universitat Pompeu Fabra i a principis de setembre de 2007 es va posar en marxa.

Aquest corrector, que du el nom de El Corrector en línia, treballa amb el lèxic de la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d'Estudis Catalans i, teòricament, permet activar que la correcció es realitzi en una o més de les quatre variants dialectals següents: balear, central, nord-occidental i valencià. 

Provem-ho amb aquesta frase una mica superrealista:

Este dematí vorem si jo m'unflo i patixo, si jo llijo juís, si jo òbric desset ametles, si nosaltres farem dos redones i si vosaltres sou hòmens jóvens i teniu bigot. 

El resultat, però, és sempre el mateix:

Este dematí vorem si jo m'unflo i patixo, si jo llijo juís, si jo òbric desset ametles, si nosaltres farem dos redones i si vosaltres sou hòmens jóvens i teniu bigot.

És a dir, marca com a error gramatical dos redones i com a errors ortogràfics vorem llijo òbric hòmens jóvens.

 

Fem la prova amb un altre corrector en línia més veterà: el Corrector ortogràfic de Softcatalà, un servei desenvolupat amb el diccionari ortogràfic de Softcatalà i l'Ajax Spell Checker. 

El resultat és gairebé idèntic, només que hi afig patixo com a error i no advertix el suposat error gramatical del dos femení: 

Este dematí vorem si jo m'unflo i patixo, si jo llijo juís, si jo òbric desset ametles, si nosaltres farem dos redones i si vosaltres sou hòmens jóvens i teniu bigot.

 

Provem-ho encara amb un altre corrector en llínia (sí, no m'he equivocat: en llínia): el Corrector Ortogràfic de Valencià, de la pàgina Llengua i Tecnologia, que "utilisen les recomanacions i treballs de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana".

El resultat és realment sorprenent:

Este dematí vorem si jo m'unflo i patixo, si jo llijo juís, si jo òbric desset ametles, si nosaltres farem dos redones i si vosaltres sou hòmens jóvens i teniu bigot.

 

És evident que les màquines encara no en saben prou, però no ho dubteu: ho aconseguiran.

 

Palometa

Publicat per locel | 18 Feb, 2007

La Palometa és lo nom del centre de documentació del CEL.

Al DCVB s'hi troben estos sinònims de palometa:

paloma parpallol, parpellol; pampallola, pampaiola, pampanyola; papiola; papalló, papallona (o papaiona, papaona); pàpola, pàpula; papillota; senyoreta; voliana, voliaina, voligana; volandrina; volall; mariposa.

A més, al Tresor de Griera hi trobem: papovalai i parpellola.

 (Segueix)

Petit, menut i xicotet

Publicat per locel | 9 Feb, 2007

Vet aquí els intensius que hi ha al DCVB de les paraules petit, menut i xic:

Petit: petitet, -eta; petitetxo, -etxa; petitel·lo, -el la; petitiu, -iua; petiteu, -eua; petitó, -ona; petitoi, -oia; petitei, -eia; petitengo, -enga; petitingo, -inga; petitonet, -eta; petitonel·lo, -el·la; petitonetxo, -etxa; petitonoi, -oia.

Menut: menudet, -eta; menudel·lo, -el·la; menudeu, -eua; menudiu, -iua; menudó, -ona; menudoi, -oia; menudic, -ica; menudingo, -inga; menudinyo, -inya; menudíssim, -íssima.

Xic: xiquet, xicó, xicotet, xicolet, xicotiu, xicotico, xiquinyo, xicotinyo, xicoi, xicorrotiu, xicorrotet, xicotingo, xiquingo, xiquiu, xicorrotingo, xicorrotico, xicorrotiquiu, xicorrolet, xicorrotet.

Els que consten al Corpus de l'IEC com a apreciatius són estos:

Petit: petitet, petitíssim, petitó, petitoi, petitonet, repetit, petitissim, petito, petitò, petitot, petiteta, petitíssima, petitiua, petitoia, petitona, petitoneta, repetita, petitísima, petitissima, petitoya, petitets, petitíssims, petitius, petitois, petitons, petitissims, petitetes, petitíssimes, petitiues, petitones, repetites, petitetas, petitisimas, petitonas, petitoyas.

Menut: menudet, menudí, menudíssim, remenut, menudeta, menudiuaremenuda, menudets, menudins, menudíssims, menudois, menudons, remenuts, menudetes, menudíssimes, remenudes, menudetas.

Xic: xicarró, xiconino, xicorrotet, xicotet, xicotiu, xiquet, xiquitiu, chichet, chicotet, chicuelo, chiquét, chiquet, chiquets, gicorrotet, gicotet, giquet, xicón, xicarrona, xicona, xiconina, xicoteta, xicotina, xiqueta, chicoteta, chiqueta, gicoteta, giqueta, xicarrons, xiconinos, xicotets, xiquets, chiconinos, chicotets, chicuelos, chiquets, xicotets, xicarrones, xicotetes, xiquetes, chicotetes, gicotetes, xiquetas.

 (Segueix)