L'AVL convoca unes Beques per a la realització de treballs d’investigació lingüística sobre el valencià

Publicat per locel | 27 Gen, 2009


L'Acadèmia Valenciana de la Llengua convoca unes Beques per a la realització de treballs d’investigació lingüística sobre el valencià. Podeu llegir les bases que apareixen al DOGV 27-1-2009.

Les ajudes tindran un import global de 100.000,00 €.

Es valoraran prioritàriament aquelles investigacions al voltant dels aspectes següents:

– Documentació i estudi d’escriptors valencians medievals (Ausiàs March, Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer...).
– Documentació de cultura popular valenciana: la cançonística.
– Estudi de les bases de dades i bibliografies existents d’escriptors valencians del segle XX, especialment de la segona mitat del segle.
– Recull, transcripció i estudi de “miracles vicentins” d’interés lingüístic o literari.
– Diccionari fester valencià (falles, fogueres, gaiates, moros i cristians, etc.).
- Diccionari de dubtes en els usos lingüístics del valencià.
– L’ús de llengües en l’àmbit empresarial.
– Les actituds de la joventut davant de l’ús del valencià.
– Vocabulari i terminologia toponímica, relacionada amb els regadius, d’una comarca valenciana.
– Toponímia de les serres valencianes.
– Aspectes de morfologia i sintaxi del valencià des d’una perspectiva sincrònica o diacrònica.
– Qüestions gramaticals dubtoses del valencià actual.
– La presència del valencià en Internet.
– Reculls lèxics locals i comarcals.
– Vocabulari dels noms populars de les plantes a la Comunitat Valenciana.

Els treballs resultants de cada investigació s’hauran de presentar en paper per triplicat i en suport informàtic abans del 5 de desembre de 2009.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació s de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, fins al 26 de febrer de 2009.

Llengua Nacional parla del llibre 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1995-2005)

Publicat per locel | 22 Gen, 2009En el número 65 de la revista Llengua Nacional (quart trimestre 2008) ha aparegut una ressenya sobre el recull de conferències de la jornada 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1995-2005), una jornada que va organtizar el CEL a finals del 2005 i que va publicar el 2007.

Gràcies, Xavier.

 

10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. 1995-2005 (Albert Aragonés, ed.).Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC, Alcanar 2007
 
L’any 2005, amb motiu del desè aniversari del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC1), es va fer a Tortosa una jornada d’estudi i reflexió sobre aquesta obra. L’acte va ser organitzat pel Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans. La majoria d’intervencions d’aquella jornada s’han recollit en un llibre (que conté, a més, una introducció de Carles Castellà) que pot servir per a conèixer amb més detall com és —i com hauria de ser, si més no en alguns aspectes— el diccionari normatiu. La primera aportació és una anàlisi tècnica del DIEC1 feta per Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili). L’estudi abraça dos àmbits: la planificació del corpus i la tècnica lexicogràfica. En aquesta aproximació, Ginebra no tan sols analitza el DIEC1 sinó que també, ocasionalment, el compara amb el Diccionari general de la llengua catalana (DGLC) de Pompeu Fabra —referent immediat— i el Diccionari manual de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans, 2001), ja que incorpora novetats respecte del DIEC1. Àngela Buj i Lluís Gimeno (Universitat Jaume I) fan dues aproximacions a l’aportació de les Terres de l’Ebre, el Maestrat i la Plana a la lexicografia catalana. Buj fa un breu repàs dels autors més influents de les Terres de l’Ebre i del Maestrat, com Pere Labèrnia, Mn. Joaquim Garcia Girona o Mn. Joan Baptista Manyà; i se centra en l’estudi de dos personatges rellevants: Francesc Mestre i Noé i Carles Salvador (aquest darrer, destinat com a mestre a Benassal). El primer va publicar el Vocabulari català de Tortosa, vinculat a la tasca de recerca de mossèn Alcover (1915 i 1916); i el segon va publicar el Petit vocabulari de Benassal (1943). Buj analitza aquests treballs i els compara amb el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) —el primer— i amb el DIEC1 —el segon—. De la seva banda, Gimeno estudia les aportacions fetes per Mn. Joaquim Garcia Girona i Josep Pascual Tirado al DCVB, i en ressegueix el rastre en el DGLC i en el DIEC1. També fa una aproximació a les aportacions d’aquests autors al món literari. Els estudis de Buj i Gimeno permeten copsar el grau d’influència dels autors ebrencs i maestratencs en mossèn Alcover i Fabra i, de retruc, el grau de presència i representativitat dels mots d’aquesta regió en els diccionaris catalans. Finalment, Xavier Rull analitza la presència de tecnicismes en el DIEC1 (hi fa un contrapunt a les crítiques que havia tingut el diccionari en aquest camp) i fa altres valoracions de caràcter més sociolingüístic relatives a l’equilibri territorial i a l’encaix dels diversos parlars en el llenguatge estàndard en general i en el diccionari normatiu en particular.
 
Xavier Rull
 

La Revista de Llengua i Dret, ara en línia

Publicat per locel | 18 Gen, 2009

La Revista de Llengua i Dret ja està disponible en línia.

També es poden consultar els números anteriors, entre els quals destaquem els següents articles, alguns dels quals hem anat recollint a la bibliografia de la pàgina del CEL:

Núm. 1, 06/1983
El tractament de la llengua en l’Estatut d’autonomia valencià
Lluís B. Polanco i Roig

Núm. 1, 06/1983
Llengua única i llenguatge administratiu únic: el 1r. Curs de Llenguatge en la Documentació Administrativa de la Diputació de València
Joan R. Solé i Durany

Núm. 2, 12/1983
El marc legal del català a l’Aragó
Artur Quintana

Núm. 2, 12/1983
El vocabulari jurídic del Llibre de les Costums de Tortosa (MS. de 1272)
Carles Duarte i Montserrat

Núm. 4, 11/1984
Les Constitucions de Catalunya de l’arxiu de la ciutat de Tortosa
Jesús Massip i Fonollosa

Núm. 6, 12/1985
Notes sobre el Llibre de les Costums de Tortosa
Carles Duarte i Montserrat

Núm. 6, 12/1985
Les Costums de Mar de Tortosa
Jesús Massip i Fonollosa

Núm. 7, 06/1986
Un manuscrit de Les Costums de Tortosa retrobat a Mallorca
Jesús Massip i Fonollosa

Núm. 43, 07/2005
Llengua catalana i identitat: ús i model a les Terres de l'Ebre
Montserrat Ingla i Torné

Núm. 44, 12/2005
El valencià a debat. Entre l'ontologisme de l'acadèmia i el relativisme de la realitat
Joaquim Viaplana

Primer número de la revista Pinna-Rubea. La revista de Pena-roja

Publicat per locel | 18 Gen, 2009

Aquest dissabte 17 de gener de 2009, a les 19 h, es va presentar el primer número de la revista Pinna-Rubea. La revista de Pena-roja, al Centre Polivalent de Pena-roja de Tastavins.

El primer número, coordinat per Elena Nito i Natxo Sorolla, és una iniciativa de l'Associació Cultural Tastavins i està dedicat a la música de Pena-roja de Tastavins (Mataranya).

La podeu llegir obrint aquest enllaç: http://www.lafranja.net/pena-roja/pinna-rubea_1.pdf

Font: La Franja (15/01/2009).