La segona edició del DIEC

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

  Diccionari de la llengua catalana

  Institut d'Estudis Catalans

   

   

  Ha aparegut la segon edició del DIEC (Barcelona, 2007).

   

  També es pot consultar en línia:

   

   DIEC2

   

  Apuntem alguna de les novetats:

  a boqueta (de) nit loc adv. A entrada de fosc.
  blan -a
  adj. Bla.
  curro -a
  adj. i m. i f. Manc 2.

  dènou adj. i m. Dinou.
  dèsset adj. i m. Disset.
  díhuit adj. i m. Divuit.
  eixe -a adj. i pron. Aqueix.
  este -a adj. i pron. Aquest.
  guatla f. Guatlla.

  marraixa f. Garrafa.
  raïl m. Arrel 1.
  tresmall m. Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga.

  ...

  Per a més informació:

  Diccionari de la Llengua Catalana, nova edició (IEC)

  Butlletí del IEC, 5

  Butlletí del IEC, 6

   

   

   

  Més novetats:

  adesar v. tr. Desar.
  algorfa f. Gorfa.
  aliacrà m. Icterícia.
  aliacrà2 m. Escorpí 1.
  aixarop m. Xarop.
  almanco
  adv. Almenys.
  aucell m. Ocell.
  arruixar
  2 v. tr. Ruixar.
  bateó m. Llenega.
  batle batlessa m. i f. Batlle.
  batxiller –a
  adj. i m. i f. Tafaner.
  bigot m. Bigoti.
  cabreta [usat generalment en pl.] f. 1 Petita onada blanca d’escuma. 2 Núvol petit que fa estol. Quan al cel hi ha cabretes a la terra hi ha pastetes.
  cagarrines f. pl. Cagarines.

  capsot m. Capsigrany.
  cèntims m. pl. Diners.
  clec m. 1 Soroll sec. m. 2 Tancador de pressió. Una màniga cordada amb dos clecs.
  complit –ida adj. Perfecte.
  dènou adj. i m. Dinou.
  despitralat -ada adj.
  escoar v. tr. Escuar.
  eu interj. Exclamació usada per a expressar admiració o sorpresa.
  fatxada f. Façana 1.

  fem m. Escombraries.
  ferrada f. Galleda.
  foia f. Fondalada originada per l’acció erosiva de les aigües o relacionada amb una fossa tectònica.
  grisós
  osa adj.
  garguirot m. Cop donat amb el dit del mig fent-lo lliscar amb força sobre el polze.
  hedra f. Heura.
  inclús adv. Fins i tot.
  llagar v. tr. i intr. pron.
  llavadora f. Rentadora.
  malesa f. Bosquina espessa.
  motlura f.
  màmia f. Femella amb alguna mamella que no porta llet.
  peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d'un camí.perxe m. Porxo.
  pipella f. Parpella.
  podrimer m. Podrimener.
  poniol m. Poliol.
  potra f. Bona sort.

  rebeca f.
  regalíssia f. Regalèssia.

El masculí de gata: