V curs d’Introducció a l’estadística per a (socio)lingüistes de la Xarxa CRUSCAT

Publicat per locel | 30 Des, 2009

La Xarxa CRUSCAT (de l’IEC) ofereix la cinquena edició del curs d’Introducció a l’estadística per a (socio)lingüistes. Les sessions dibuixen, en els nivells introductoris, una visió general de les tècniques estadístiques a l’abast de la sociolingüística i de les matèries afins.

 

Els cursets els impartirà l’assessor estadístic de la Xarxa CRUSCAT, el Dr. Jaume Llopis, tindrà una durada de deu hores i es desenvoluparà a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Edifici Josep Carner).

 

Els horaris del Curset Inicial seran 2 i 3 de febrer de 2010, de 15 a 20h (Aula 3.3 de la Facultat de Filologia).

 

El programa inclou:

  1. Conceptes d’individu, població, variable, mostra i matriu de dades.
  2. Nocions d’estadística descriptiva.
  3. Comparacions de dues poblacions: t de Student.
  4. Comparacions de més de dues poblacions: ANOVA.
  5. Relacions entre variables: correlació i regressió.
  6. Anàlisi factorial.
  7. Anàlisi de conglomerats.
  8. Variables categòriques.
  9. Inferència amb variables categòriques.
  10. Anàlisi de correspondències.

 

El curs costa 30 euros (15 euros si sou estudiants).

 

Més informació: http://www.demolinguistica.cat

 

Miscel·lània del CERE 2009

Publicat per locel | 15 Des, 2009

Ha sortit el número 19 de Miscel·lània del CERE (2009), la revista editada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. La revista du un monogràfic sobre Flix i inclou dos articles d'interès lingüístic i literari: un sobre la toponímia de Vinebre i l'altre sobre la poesia d'Artur Bladé i Desumvila:

"Aproximació a la toponímia vinebrana" de Sílvia Veà.

"Misèria de poesia i l’estada de Bladé a la Tortosa republicana", d’Emigdi Subirats.

 

Font: Lo rogle de Josep M.

 

Dissetè Col·loqui Lingüístic de la UB

Publicat per locel | 10 Des, 2009

El Grup d’Estudi de la Variació del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona organitza enguany el Dissetè Col·loqui Lingüístic de la UB, que tindrà lloc dilluns 14 de desembre del 2009.

L’objectiu del Col·loqui és de presentar aspectes concrets (en fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic) de la imbricació entre variació històrica i variació geogràfica i també el d’examinar les conseqüències metodològiques didàctiques que comporta aquesta mirada complexa.

Per a més informació, vegeu el tríptic informatiu.