Xarrada sobre «Els parlars del Matarranya» de Pere Navarro

Publicat per locel | 19 Jul, 2007
 
 
El diumenge 5 d'agost tindrà lloc a Calaceit  la XVII Trobada Cultural del Matarranya organtitzada per l'Associació Cultural del Matarranya.

Entre els actes previstos al Saló de Plens de la Casa de la Vila hi ha la xarrada sobre «Els parlars del Matarranya» a càrrec del Dr. Pere Navarro i Gómez, autor del llibre Aproximació eolingüística als parlars del Matarranya (a les 19:30 h.).

Per a més informació, descarregueu-vos el tríptic.

Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella

Publicat per locel | 9 Jul, 2007

 

Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Edició a cura de Miquel Àngel Pradilla. Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, 2006.

Aquest volum aplega les intervencions a les jornades que es van celebrar a Morella a finals de 2005, on van intervindre destacats estudiosos de la llengua i de la literatura de la comarca dels Ports. 

A la "Presentació" (p. 9-10), Joan Martí i Castell, a més de presentar les intervencions de la jornada, fa esment del traspàs de Josep Panisello i Chavarria i presenta la publicació com un homenatge pòstum amb l'agraïment més sentit.

Germà Colón va obrir les jornades amb "La llengua a Morella, avui fa cent anys" (p. 11-18), on fa unes sèrie de comentaris sobre mots com catxapaperes i lorigueres, que apareixen en els Establiments de Morella del 1370, i compara algunes notes seues que va recollir a Morella el 1951 amb les que va prendre Mossèn Alcover als seus Quaderns de camp.

Miquel Àngel Pradilla, a "De fronteres administratives i límits geolectals. La cruïlla lingüística valencianocatalana (i aragonesa)" (p. 19-34), repassa les consideracions geolingüístiques i sociolingüístiques que s'han tingut en compte a l'hora de delimitar un dialecte "transfronterer" com és el tortosí, i Ernest Querol, amb "Dades sociolingüístiques de la comarca dels Ports" (p. 35-59), presenta les dades sociolingüístiques més recents de la comarca dels Ports.

Vicent Pitarch, en "El llegat de Carles Salvador" (p. 61-76), fa un balanç del llegat que aquesta figura irrepetible va deixar al país, i Lluís Meseguer, amb "Comarca i figuració literària" (p. 77-98), Adolf Piquer, amb "Narrativa i territori" (p. 99-111), i Andreu Carranza, amb el suggerent títol "L'olor de les paraules" (p.113-120), centren les seues intervencions en la literatura.

Clouen el recull, Joan Beltran, amb "Els parlars de les Terres de l'Ebre i del Maestrat en el context de català formal" (p. 121-129), i Josep Panisello, amb "Comentaris sobre el model formal de llengua proposat a Cruïlla i Aïnes" (p. 131-134).

 

Per a més informació:Miquel Àngel Pradilla Cardona, Llengua i territori centren el debat de les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Morella, Butlletí de l'IEC, 75 (23/12/2005)
Jornades de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella, La Veu de l'Ebre, 22/12/2005)

El IEC clausura en Morella sus jornadas filológicas, Levante (18/12/2005)

L'Institut d'Estudis Catalans debat a Morella els parlars «fronterers» de Catalunya i València, El Punt (17/12/2005)

 (Segueix)