Crònica de l'Obra del Diccionari, d'A.M. Alcover

Publicat per locel | 13 Abr, 2007
Crònica de l'Obra del Diccionari

A.M. Alcover

Aquest llibre conta la història del Diccionari català-valencià-balear (que ja ha arribat a la 9a edició enguany) i presenta totes les persones que s'han pogut identificar com a col·laboradores, prenent com a font el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, l'eina d'enllaç entre mossèn Alcover i els esmentats col·laboradors.

Concretament, se centra en el període que va de la Lletra de convit fins al començament del tercer volum.

Caçadors de paraules dedica un capítol al català de l'Ebre

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

Caçadors de paraules (TVC)

El català de l'Ebre (capítol 14)

El podeu veure i escoltar a 3alacarta (TVC).

 

 

La segona edició del DIEC

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

Diccionari de la llengua catalana

Institut d'Estudis Catalans

 

 

Ha aparegut la segon edició del DIEC (Barcelona, 2007).

 

També es pot consultar en línia:

 

 DIEC2

 

Apuntem alguna de les novetats:

a boqueta (de) nit loc adv. A entrada de fosc.
blan -a
adj. Bla.
curro -a
adj. i m. i f. Manc 2.

dènou adj. i m. Dinou.
dèsset adj. i m. Disset.
díhuit adj. i m. Divuit.
eixe -a adj. i pron. Aqueix.
este -a adj. i pron. Aquest.
guatla f. Guatlla.

marraixa f. Garrafa.
raïl m. Arrel 1.
tresmall m. Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga.

...

Per a més informació:

Diccionari de la Llengua Catalana, nova edició (IEC)

Butlletí del IEC, 5

Butlletí del IEC, 6

 

 

 

Més novetats:

adesar v. tr. Desar.
algorfa f. Gorfa.
aliacrà m. Icterícia.
aliacrà2 m. Escorpí 1.
aixarop m. Xarop.
almanco
adv. Almenys.
aucell m. Ocell.
arruixar
2 v. tr. Ruixar.
bateó m. Llenega.
batle batlessa m. i f. Batlle.
batxiller –a
adj. i m. i f. Tafaner.
bigot m. Bigoti.
cabreta [usat generalment en pl.] f. 1 Petita onada blanca d’escuma. 2 Núvol petit que fa estol. Quan al cel hi ha cabretes a la terra hi ha pastetes.
cagarrines f. pl. Cagarines.

capsot m. Capsigrany.
cèntims m. pl. Diners.
clec m. 1 Soroll sec. m. 2 Tancador de pressió. Una màniga cordada amb dos clecs.
complit –ida adj. Perfecte.
dènou adj. i m. Dinou.
despitralat -ada adj.
escoar v. tr. Escuar.
eu interj. Exclamació usada per a expressar admiració o sorpresa.
fatxada f. Façana 1.

fem m. Escombraries.
ferrada f. Galleda.
foia f. Fondalada originada per l’acció erosiva de les aigües o relacionada amb una fossa tectònica.
grisós
osa adj.
garguirot m. Cop donat amb el dit del mig fent-lo lliscar amb força sobre el polze.
hedra f. Heura.
inclús adv. Fins i tot.
llagar v. tr. i intr. pron.
llavadora f. Rentadora.
malesa f. Bosquina espessa.
motlura f.
màmia f. Femella amb alguna mamella que no porta llet.
peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d'un camí.perxe m. Porxo.
pipella f. Parpella.
podrimer m. Podrimener.
poniol m. Poliol.
potra f. Bona sort.

rebeca f.
regalíssia f. Regalèssia.