Volum 5 de l'Atles lingüístic del domini català

Publicat per locel | 2 Jul, 2011

 

VENY I CLAR, Joan; PONS I GRIERA, Lídia. Atles lingüístic del domini català. Vol. 5: 10. Indústries relacionades amb l'agricultura; 11. Els vegetals. Barcelona:Institut d'Estudis Catalans, 2010. 432 p. ISBN978-84-9965-043-2. 

 

Aquest volum de l’Atles lingüístic del domini català està dedicat al lèxic patrimonial de les indústries relacionades amb l’agricultura i els vegetals, recull 315 mapes, 176 fotografies i dibuixos del món rural, com també llistes de materials no cartografiats. 

Font: Publicacions de l'IEC