Un canvi a fons davant la urgència

 

Programa de UNITAT PER FLIX  –  Eleccions municipals del 26/05/2019

1 – Flix està malalt

I cal recuperar-lo amb urgència . No ha estat culpa de la seva gent però la situació és greu a tots els nivells: la trencadissa del seu sector productiu i la falta de perspectives de treball només disfressades els darrers temps per les obres de  neteja del riu Ebre, han portat com a conseqüència el descens considerable de la població, la degradació d’una part important dels seus habitatges.

 

Afegim-hi els estigmes que els darrers anys se li han atribuït a Flix cm de poble contaminat, allunyat  dels centres més poblats de Catalunya, d’on marxen les empreses com ERCROS i d’on marxarà la que proporciona més llocs de treball al veí municipi d’Ascó.

Així, reconeguem-ho clar, és bastant lògic que no hi hagi inversors que apostin per Flix i anar reclamant ajuts públics sense tenir clar per a què es volen ni a quins sectors anar a seduir, no refarà el nostre teixit productiu.

Per altra banda, en no haver una estratègia de recuperació econòmica, tampoc no s’ha planificat el sector de l’ensenyament i particularment la Formació Professional que ha anat funcionant inercialment, perdent especialitats, sense incorporar-ne de noves i amb pèrdua de professorat al centre de secundària. I disposar d’especialistes en aquelles activitats que definim com a possibles a Flix, és clau per la recuperació.

2 – Recuperar imatge, definir una marca positiva

Davant aquest panorama no podem continuar pensant que arribarà un salvador extern per casualitat. Hem de definir nosaltres des de Flix per quin model de poble apostem i un cop ho tinguem crear una nova marca positiva per al nostre poble. No som els únics. Hi ha nombroses experiències d’èxit de municipis o territoris que la globalització els ha esberlat el seu sistema productiu i se n’han sortit. Ara bé, han escollit un model nou, d’acord amb les noves tendències de l’economia, amb futur i s’hi ha posat a defensar-lo i a convèncer governs superiors i inversors que era profitós apostar per ells.

Això vol dir innovar, crear un nou sector, jugar-hi a fons, tot el poble i els pobles veïns. És l’única possibilitat. No innovar, canviar per millorar, romandre igual seria continuar la decadència que s’accentuaria cada vegada més.

Perquè Flix té futur

3 – Flix 100 % renovable, una aposta per la transició energètica

La nostra Candidatura Unitat per Flix apostem per aquesta nova marca, positiva, que ens pot singularitzar que és una altra de les característiques de la proposta perquè encara no hi ha pobles que es proposin com a repte generar, consumir i gestionar de forma intel·ligent  energia 100 % renovable, que produeix llocs de treball de qualitat.

Flix disposa de condicions per fer la transició energètica com veurem en l’annex que podeu trobar al final del programa.

4 – Una nova proposta urbanística

És a totes les teories urbanístiques que quan canvien les circumstàncies econòmiques, socials i demogràfiques, cal una nova revisió de la planificació urbanística del municipi en qüestió. A Flix s’han donat aquests canvis en molta profunditat. Només cal veure el barri de l’antiga Colònia Fàbrica, la pròpia ERCROS o el nucli antic del poble per concloure que Flix necessita una revisió a fons per planificar el futur amb criteris nous de gestió del nostre hàbitat.

La nova política urbanística tindrà un pla per solucionar el problema dels habitatges buits sobretot al casc antic i al barri d’acord amb veïns i propietaris i que faci que els preus de lloguer a Flix siguin assequibles

5 – Una reforma de l’ensenyament

En particular del secundari. És urgent. Ni podem continuar perdent professors, ni especialitats , ni planificar a cegues o no planificar que és igual de dolent.

Un cop definit el model ens comprometem a negociar amb la Generalitat l’establiment de noves especialitats en consonància amb el nou teixit econòmic basat en la transició energètica que defensem.

6 – Unes infraestructures de carretera i ferrocarril que ajudin

Encara que sembli paradoxal, estem en un bon moment per demanar les infrastructures que ens falten. L’anunci del Govern de l’Estat que per primera vegada reconeix que les comarques amb centrals de carbó i amb nuclears tenim dret a  Plans de Reconversió, ens han d’impulsar a elaborar el llistat de les que depenen del Govern de l’Estat i del de la Generalitat:

–    Viàries i ferroviàries com l’Eix de l’Ebre que suposa una autovia fins a Lleida de l’actual C-12. Reclamarem que es comenci pel tram Ascó-Lleida.

–    Una línia de ferrocarril Saragossa – Reus adequada i en condicions

7 – Una connectivitat de xarxa de qualitat que no pot esperar més

La darrera intervenció del Conseller Puigneró al Parlament el passat dia 8 no ens ha deixat tranquils. Que el govern de la Generalitat es proposi arribar al 2020 a totes les capitals de comarca i que reconegui que només ha signat acords amb les diputacions de Lleida i Barcelona ens deixa preocupats i ens obliga a exigir una solució més urgent. Si es creu que aquest territori està en crisi de veritat i es vol aplicar mesures de recuperació econòmics no podem esperar al 2023 o més enllà. Ni es pot carregar a les arques dels ajuntaments que paguin el que altres han obtingut perquè la iniciativa privada ja fa temps que ha arribat. El nostre teixit productiu necessita aquesta infraestructura amb urgència i no tenim cap culpa que no siguem capital de comarca.

ningunomuy pequeñapequeñamediograndemuy grande

La solució haurà de ser comarcal i per tant caldrà unir esforços que engegarem l’endemà mateix de les eleccions perquè no ens podem permetre estar 4 anys sense una connectivitat en condicions. Mentrestant considerarem que Flix està en inferioritat de condicions per recuperar el seu teixit productiu. El nostre model és una fibra òptica pública i de gestió conjunta , única manera que garanteixi la igualtat d’accés de tota la ciutadania i que allò que ja és un servei bàsic no estigui subjecte a possibles temptacions monopolístiques.

8 – Preparar , doncs, la negociació amb els governs

Així doncs, Flix i els pobles veïns hem de tenir alternatives per  negociar el futur de la reconversió – que no tancament – de la Nuclear d’Ascó. Amb el model que nosaltres proposem des de la nostra candidatura o amb un altre, però l’hem de tenir. NO saber o no tenir clar el que volem seria com jugar a una loteria a més sense haver comprat cap número.

9 – El nou model que propugnem aposta per l’economia circular

La marca positiva que volem per a Flix, inclou també l’estímul a l’economia circular, a noves activitats relacionades amb els residus que produïm al poble i a la comarca, als polígons de la Devesa i d’ERCROS amb economies d’escala, compres agregades i estalvi energètic perquè les empreses siguin més competitives i puguin generar-se nous llocs de treball.

10. Inclou també el foment del cooperativisme i de l’economia social.

Des de l’ajuntament ajudarem i impulsarem, sobretot entre els joves, aquestes formes de l’ecponomia que en altres temps havien arrelat a Flix.

11. Extensió de la declaració de “Reserva de la Biosfera”

Una marca positiva permetrà que puguem negociar amb la UNESSCO que Flix i a tota la comarca puguin formar part de la denominació de Reserva de la Biosfera que ja gaudeixen les altres comarques de l’Ebre .

12. Intensificació del paper de la Reserva Natural de Sebes

En el nou marc de Reserva de la Biosfera , el paper de la nostra Reserva Natural també serà més important i contribuirà no només a la biodiversitat sinó a tenir una activitat turística de més qualitat i quantitat.

13. Participació ciutadana i transparència en tots els àmbits

Des de la informació de l’Ajuntament fins a la participació en tot el nou teixit econòmic que propugnem. Els flixancos i flixanques podran formar part de l’empresa d’energia que constituirà l’ajuntament que explicarem a l’annex. Els càrrecs del Consell d’Administració seran elegits per tota la població major de 16 anys.

14. Programa d’Assistència Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i fisioteràpia de qualitat

Exigirem tornar a tenir els mitjans humans i materials que permetin una adequada atenció a les persones que els necessiten.

15. Treballarem per l’Hospital de Móra

Perquè torni a ser l’hospital ben equipat i amb els recursos suficients per prestar el servei de qualitat que ens mereixem.

16. Atenció temporalpersones dependents

Buscarem solucions a l’atenció temporal que cada cop més tenen famílies de Flix que atenen a casa persones dependents

17 – Local festiu assequible

Buscarem solució a aquesta necessitat que senten sobretot els i les joves entre els diversos espais que té Flix en desús i que el puguin escollir

18 – Consell de la Joventut

Posarem a consideració dels i les joves la conveniència de formar un Consell de la Joventut que aplegui  tot el jovent del poble recollint l’experiència i la tasca del Col.lectiu Sembrajoves

19 – Cultura i Esport

Donarem suport a aquestes activitats de tanta tradició a Flix i impulsarem l’ecologisme contra la crisi climàtica i a favor de l’energia neta, inacabable i sense perill

20 – Prevenció i atenció per les addiccions

Incrementarem la tasca de prevenció sense descurar el tractament.

 

21 – Igualtat de gènere

El feminisme serà una de les característiques del nostre govern a l’ajuntament a favor de la igualtat en tots els camps. Incrementarem la sensibilització sobretot entre els homes. Proposarem que l’Ajuntament es pronunciï contra la prostitució com a declaració de sensibilització i de condemna d’aquesta forma d’explotació de les dones.

22 – El bus del poble serà elèctric i assegurarem un manteniment adequat perquè no i hagi períodes prolongats d’avaries

 

 

Una proposta de Transició energètica per Flix

 

100 % d’energia renovable, Flix 100 % autosuficient i amb energia més barata.

S’ha dit que la lluita contra el canvi climàtic – al costat de la igualtat de gènere – són dues de les conquestes transversals més importants en el món en el primer quart del segle XXI.

I això perquè per fi s’està interioritzant que el canvi climàtic és  el principal risc de la Humanitat a mig termini amb conseqüències que afecten molt negativament els éssers vius del Planeta entre els quals ens trobem les persones

o  augment de malalties, desigualtats, migracions entre altres

o  i les condicions econòmiques dels humans fins al punt que el Banc Mundial vaticina serioses retallades del PIB mundial si la temperatura global segueix pujant

2 – Paradoxalment, la lluita contra el canvi climàtic que ha de comportar una nova manera de viure i de comportar-nos per no agreujar el problema, és també una oportunitat per a noves activitats econòmiques en gairebé tots els camps de l’activitat humana però molt especialment en tot allò relacionat amb l’economia circular i en el canvi de model energètic cap a una economia descarbonitzada totalment. Aquí Flix pot tenir un paper important, capdavanter i singular

3 – Aquesta lluita contra el canvi climàtic, doncs, és transversal i només des d’aquesta perspectiva es pot abordar, planificar i actuar. És per això que seguint l’exemple del darrer govern d’Espanya que ha entès que l’abordatge ha de ser transversal i global, crearem la regidoria de transició ecològica que s’ocuparà del que fins ara ha estat Medi Ambient a l’ajuntament de Flix però sumarà també Energia per tal com aquesta ja requereix un programa específic per assolir que el nostre municipi sigui 100 % renovable en un horitzó a mig termini i que prevegi com s’assegura la satisfacció del que nosaltres defensem que és un dret – el de l’energia – sense la qual no es pot avui tenir una vida digna.

4 – Des d’aquesta àrea aprofundirem les tasques de cura del nostre entorn, de preservació de la biodiversitat augmentant les zones arbrades i boscoses, promovent l’educació en els valors de la reducció de l’impacte a l’entorn de les activitats humanes – selecció de residus, disminució de materials d’un sol ús i promoció de l’economia circular. La Reserva Natural de Sebes serà

5 – I ens ocuparem de l’energia que suposarà una nova font d’activitat econòmica i de generació de llocs de treball al nostre municipi:

–      L’Ajuntament destinarà una nova empresa municipal mixta FLIX ENERGIA ( FENER ) a planificar en primer lloc i gestionar desprès l’energia des de la generació – naturalment renovable – fins la distribució:

o  A les pròpies instal·lacions municipals

o  A les empreses i comerços del municipi

o  A nivell residencial a les llars

6 – L’empresa tindrà vocació comarcal i impulsarà la transformació energètica a Flix i a la comarca generant  noves inversions i nous llocs de treball. Amb capital majoritari de l’ajuntament i participació dels flixancos i flixanques que ho desitgin al propi accionariat i facilitarem canals de comunicació efectius de l’empresa amb la població perquè se la senti seva. Perquè l’energia pot i ha de ser de tothom, la ciutadania pot i ha de ser la protagonista de l’energia i es poden quedar a la nostra ciutat els recursos renovables que ja existeixen i que no s’aprofiten encara – el sol i la biomassa entre altres –

7    -Aprofitarem les oportunitats de la transició energètica sense esperar el final de la vida de la Nuclear d’Ascó que no ha de tancar sinó canviar a altres activitats relacionades amb l’energia. També proposarem que es re-estudii la conveniència d’invertir en una hidroelèctrica de bombeig a Riba-roja. Negociarem tot plegat amb els governs de Catalunya i Espanya un Pla que elaborarem des d’aquí per rellançar la Ribera d’Ebre.

8    Les inversions que proposem van relacionades amb la generació d’energia renovable,  amb solar fotovoltaica, termosolar , eòlica i emmagatzematge ( bateries i hidrogen ), així com xarxes intel·ligents

 

9    Aprofitarem les subvencions de l’Estat, de la Generalitat i europees destinades a reconversió de zones amb centrals nuclears.

10 Reversió al poble de la Central Hidroelèctrica

quan acabi la concessió i mentrestant revisió de la concessió perquè hi hàgiu el màxim benefici pel nostre poble. Ingressarem a la Federació d’Associacions i municipis amb Embassaments i Hidroelèctriques de tota Espanya amb seu a Lleida per defensar millor els nostres interessos i preparar la transició quan més aviat millor.

 

11- Municipalització de la xarxa elèctrica perquè els beneficis es quedin al poble. Distribuir electricitat és negoci i volem que es quedi al poble.

12- S’aprofitarà l’autoconsum residencial i es facilitarà que aquest sigui compartit perquè la legislació ja ho permet.

13 – Es promourà la mobilitat elèctrica, eliminant els combustibles fòssils per transitar als renovables. Perseguirem que al 2040 tot el combustible que usin els nostres ciutadans i ciutadanes sigui renovable, en les activitats econòmiques i fins i tot a la llar.

14 Instal·larem carregadors elèctrics a la Devesa, a Sebes i al poble per dinamitzar la restauració i el comerç local

15 L’Ajuntament de Flix garantirà que l’accés a l’energia no suposi un obstacle per tenir una vida digna i per tant eradicarà la pobresa energètica amb l’ajut a la rehabilitació d’edificis

16 Promourem incentius locals i bonificació per impulsar la generació renovable local que poden reduir sensiblement l’IBI, l’ICIO i l’IAE, impostos on l’administració local té la capacitat potestativa.

 

17 Ordenança municipal per la instal•lació d’energies renovables: La instal•lació d’energies renovables a nivell local sovint comporta una burocràcia complexa o projectes tècnics costosos que no ajuden a fomentar el seu avenç. Amb una memòria tècnica i plànols senzills serà suficient per emetre la “declaració de responsabilitat”.

 

18 L’Ajuntament analitzarà les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys municipals) per emprendre projectes de generació renovable local. També estudiarà oferir superfícies a col•lectius ciutadans que vulguin impulsar projectes de generació renovable local en les condicions acordades entre les dues parts.

 

19 Pla de formació, cultura i apoderament de l’energia: Elaborarem  plans de formació, cultura i apoderament en l’energia amb recursos adequats.

 

20 Servei municipal d’assessorament en drets energètics: Posada en marxa d’un servei municipal d’assessorament en temes energètics i de subministraments. Funcions: atenció urgent als talls de subministrament per raó d’impagament, assessorament genèric sobre tarifes, descomptes, potència contractada i altres elements d’optimització i estalvi, tramitació de canvis contractuals i descomptes associats amb les companyies, realització de formacions i tallers al voltant dels drets energètics i l’eficiència a les llars.

 

21 Ingressarem també a la Xarxa per la Sobirania Energètica perquè volem contribuir a ser autosuficients al nostre poble però també a Catalunya com es proposa aquesta associació.

Aquestes activitats han de ser noves fonts de generació d’activitat econòmica relacionada amb l’energia que ajudaran a la transformació del nostre teixit productiu millorant-lo de cara al futur, incorporant valor afegit i disposant d’energia en millors condicions de seguretat, fiabilitat i preu

En definitiva , ens proposem que Flix estigui a l’avantguarda en la consecució d’un municipi 100 % renovable a tots els nivells: empresarial, de serveis i residencial a les llars.

Sabem el que hem de fer, com i amb quins ritmes. I sempre amb la participació de la ciutadania . Amb ella engegarem el pla i decidirem els ritmes de la transició energètica a Flix per poder dir amb orgull que al 2040 Flix i tot el seu teixit productiu es nodreixin i utilitzen només energia renovable, amb una economia local plenament descarbonitzada i amb nous llocs de treball

ningunomuy pequeñapequeñamediograndemuy grande

Les empreses seran així més competitives i podran exhibir la traçabilitat de la seva activitat als nous requeriments del present i del futur. L’auto-consum compartit d’energia renovable i amb xarxes intel·ligents d’energia és el nostre objectiu i perquè Flix sigui, a més de 100 % renovable , 100 % autosuficient i amb uns costos energètics menors que els actuals.

 

Quant a XAVIER SABATE IBARZ

Nascut a Flix (Ribera d'Ebre), sóc Llicenciat en Filologia Catalana i mestre. Vida laboral: He treballat: al camp des de petit totes les vacances d'estiu i d'hivern, també he fet de manobre, de carter, de repartidor de diaris i fotos a la Costa Daurada, de mosso de magatzem descarregant camions, d'administratiu en una empresa constructora, de mestre durant deu anys - quatre dels qual compaginant amb els estudis nocturns de Filologia Catalana - i tres anys al Port de Barcelona – 90-93 - durant els quals es va desenvolupar la transformació del Port Vell i la preparació per als Jocs Olímpics del 92 i on vaig reingressar a finals de 2015. Compromís social i polític: Vaig iniciar el meu compromís social i polític amb el sindicalisme d'ensenyament essent un dels fundadors de la USTEC ( Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya ) i de la UCSTE a Espanya, dels Moviments de renovació pedagògica i també un dels impulsors de la primera escola en català a Tarragona – el col·legi PAX gestionat a través d’una Cooperativa - el 1975 quan encara vivia el dictador Franco . Em vaig integrar a l’Assemblea de Catalunya el 1975 i vaig participar en el procés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, al qual em vaig afiliar el 10 de desembre de 1976. He estat soci de diverses entitats culturals i ciutadanes com Omnium Cultural durant vint anys, el Centro Aragonés de Tarragona; la Creu Roja, Green Peace, i donant de sang. Sóc afiliat a la UGT, soci de la Cooperativa Obrera, del Nàstic, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE),. He estat regidor de l’Ajuntament de Tarragona, al govern del 1983 al 1989, posant en marxa, entre altres, l'Institut Municipal de Serveis Socials. I a l’oposició fins al 2003. Vaig ser senador del 1986 al 1989 i diputat al Congrés per Tarragona des del 1993 fins el 2004. Retornat a Tarragona vaig ser designat Delegat a Tarragona del Govern presidit per Pasqual Maragall que em va nomenar Conseller de Governació i Administracions Públiques el 2006. Durant aquesta època vaig impulsar el fallit projecte Zefir d’investigació en energia eòlica off-shore a l’Ametlla de Mar i la creació de l’IREC ( Institut de Recerca en Energia de Catalunya ). Des de llavors que treballo en temes de Transició Energètica assessorant encara el Grup Socialista al Parlament i nombrosos grups socialistes en ajuntaments de tot Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya 2012-2015 vaig presidir el Grup Socialista els darrers compassos de la legislatura 2010-2012 i presidint la Comissió d’Ensenyament i Universitats. Vaig tornar a activitats professionals al Port de Barcelona el 2015 en el camp de la Transició Energètica com a Cap de Projectes Ambientals. Els darrers anys 2019-2023 he exercit de regidor a Flix com a responsable de Transició Energètica impulsant una planta de bio-metà i preparant comunitats energètiques . També sóc President de la Comissió Logistics Green Deal de BCL ( Barcelona Centre Logistic Catalunya), assessor de la nova empresa pública “L’Energètica” i d’AEMES ( Associació d’Empreses per la Mobilitat Sostenible ). El 2020 vaig ser un dels iniciadors de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya nascuda des de la URV. M’interessen els principals problemes de la humanitat: l'economia, l’emigració, les desigualtats socials, el canvi climàtic, el medi ambient, l'energia i altres temes més propers: El Camp de Tarragona i la ciutat que li dóna nom que és on resideixo des de l'any 1.970; l’ús i el present i el futur de la llengua catalana que és el principal tret que ens identifica com a nació. Per això em vaig llicenciar en filologia catalana i vaig adoptar com a compromís cívic impulsar la normalització lingüística a l'ensenyament i a la resta d’àmbits socials. Per això també he exercit com a voluntari lingüístic. En l’àmbit musical, he reprès els estudis de piano, canto amb la Coral de la Universitat Rovira i Virgili i he co-fundat l’Associació de la Lírica a Tarragona de la que sóc Vice-president i des d’on promovem programes de foment de la música al Camp de Tarragona amb representacions destacades com l’òpera Tosca l’estiu de 2023 i la Traviata en preparació per l’estiu de 2024. També faig castells amb la colla Xiquets de Tarragona. És a dir, sóc ratllat i/o matalasser. De tant en tant m'atreveixo amb la mitja marató de Tarragona Darrerament he intensificat la meva lluita ecologista i a favor de les energies renovables i estic enfrascat en diversos projectes i col·lectius: vaig fundar el Fòrum Ecològic; formo part del CMES ( Col·lectiu per un Model Econòmic i Social) i he co-fundat OIKIA – propostes verdes per avançar-. He publicat nombrosos articles al Diari de Tarragona i col·laboro regularment amb Ebre Digital. Sóc actiu a les xarxes en aquest bloc, al facebook http://www.facebook.com/xsabateibarz, al twitter @xaviersabate i a linkedin https://www.linkedin.com/in/xavier-sabat%C3%A9-ibarz-0385441b/ i bastant menys a instagram https://www.instagram.com/xsabate/
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *