Esmenes que presento a la ponència marc del 6è Congrès del PSC al Camp de Tarragona

 

Paràgraf 2: “moltes persones “ en lloc de mots treballadors”

Paràgraf 3: diu : “Davant d’aquesta tessitura ens comprometem a redreçar aquesta situació reivindicant la vigència dels valors socialdemòcrates davant la deriva neoliberal. “ i proposo que digui: “Davant d’aquesta tessitura ens cal al Camp de Tarragona un govern d’esquerres que redreci aquesta situació davant la deriva neoliberal. “

Entre el paràgraf 3 i el 4 proposo un altre Paràgraf que digui: “  Som un partit catalanista que sempre hem defensat l’autonomia del poble de Catalunya per decidir el nostre futur. Ho vàrem defensar l’any 1932, el 1979 i el 2006 amb els referèndums dels Estatuts d’Autonomia. Des del camp de Tarragona  tornem a defensar aquesta voluntat en l’escenari d’una Espanya Federal. Ho defensarem en la nostra relació amb el PSOE i ho faran els i les nostres càrrecs públics a les institucions catalanes i espanyoles que correspongui “

Paràgraf 12 comença dient “Si bé és cert que Catalunya …“ i proposo : “Igual que Catalunya …“

Paràgraf 13, proposo afegir desprès de “ el malaguanyat Consorci del Camp de Tarragona “ “ o el Pla Estratègic del Camp de Tarragona “

Paràgraf 14 , on diu “ de representa Barcelona “ ha de dir “ que representa Barcelona”

Paràgraf 15 canviar “ Els socialistes “ per “ Els i les socialistes “

Paràgraf 16, al final “ crisis “ ha de ser “ crisi “

Paràgraf 18, eliminar “ com no podria ser d’una altra manera “ per innecessari

Paràgraf 19, “ articulada” ha des er “ articulat “

Paràgraf 25: Afegir al final: “ Els i les socialistes del Camp de Tarragona treballarem per incorporar a l’imaginari col.lectiu i a les planificacions d’administracions i forces econòmiques i socials nous paradigmes de benestar perquè el creixement econòmic del PIB no pot continuar essent el principal referent sinó l’economia del bé comú amb criteris de satisfacció de drets per a tota la població i de sostenibilitat ambiental “

Paràgraf 35: afegir al final “ No podem deicar de recordar que l’asmpliació del CRT veurà la llum gràcies al suport del PSC que a més de fer-lo possible, ha incorporat criteris de sostenibilitat mediambiental i d’inversions socials que vetllarem molt estretament perquè es concretin “

Paràgraf 36: afegir al final: “ xarxes tancades intel.ligent d’energia i aprofitament de calor “

Paràgraf 37: suprimir “ amb la nova activitat del Port en contenidors “

Paràgraf 40: Afegir un nou punt que digui: “ considerarem si la forma actual de la prestació del servei o cal una major presència del sector públic “

Paràgraf 42: Suprimir el referent al projecte Zèfir perquè els governs de Mas i Puigdemont ja se l’han carregat i no existeix i afegir un nou punt que digui: “ A cada ajuntament proposarem que una regidoria s’ocupi de l’energia per elaborar un Pla de Transició energètica que contempli la triple acció d’estalvi i eificència, le generació de renovables i la gestió i distribució “

Paràgraf 42, afegir un nou paràgraf desprès del 42 que digui: “ Defensarem els drets dels animals promulgant regulacions a cada ajuntament i col.laborant amb els moviments animalistes “

Paràgraf 47, afegir un nou punt que digui: “ Proposarem al Govern de la generalitat que en els polígons industrials públics del nostre territori elabori un Pla de millora de la gestió amb mesures de sinèrgies, economia circular i gestió de l’energia per fer.los més competitius i ambientalment més sostenibles “

Paràgraf 47, afegir al final un nou paràgraf que digui: “ lluitarem per establir un veritable transport metropolità  que rpengui com a referent l’anomenada área dels 21 municipis “

Paràgraf 51: desprès de “ permetre “ afegir: “ en època dels Governs Maragall i Montilla “

Paràgraf 52: suprimir al fional des de “ que tot …..” fins a “ Reus “ per la frase: “ prop de 100.000 persones a les nostres comarques que es poden considerar pobres energèticament “

Paràgraf 56: canviar “ benestar que hem assolit i que estem convençuts “  per “benestar ara amenaçat pels governs de la dreta “

Paràgraf 58: eliminar “ Els socialistes del Camp de Tarragona hem de parlar “ i posar “ parlarem “ i també més endavant “ Els socialistes del Camp de Tarragona “ per reiteratiu

Paràgraf 62 : eliminar “ Els socialistes del Camp de Tarragona “ per reiteratiu

Paràgraf 63 eliminar “ tots tenim “ i canviar-ho per “ tothom té “

Paràgraf 65: després de “el control de l’energia que es genera al nostre territori “  afegir “ i la que encara està pendent de generar-se a través de fonts renovables netes i segures “

 

I al mateix paràgraf afegir al final: “ Instal.lacions crítiques en temes de medi ambient – qualitat de l’aire i del subsòl – i seguretat per la pròpia operativa  o derivada de causes externes com el terrorisme seran objecte d’especial seguiment per part del PSC al Camp de Tarragona “

 

Entre el Paràgraf 66 i el Paràgraf 67, dos nous apartats:

–        un que digui: “ La protecció de les persones com a consumidores és una altra necessitat que han descurat els governs de la dreta. Des del PSC al camp de Tarragona ens en preocuparem molt especialment “

–        un altre que digui: “ ens preocuparem també per la protecció dels animals i els seus drets “

Paràgraf 69, eliminar “ els socialistes “ i canviar “ tenia l’objectiu de dissenyar “ per “ va dissenyar “

Paràgraf 70 ,canviar “ Ens proposem tornar a exigir que el Govern “ per “ exigirem que el Govern “

Paràgraf 76, canviar “ Ens hem de comprometre “ per “ ens comprometem “ amb la sostenibilitat de les inversions públiques i el foment de la col·laboració i associació de municipis, amb estructures de gestió territorial compartida. De fet ja ho estem fent en temes com els residus, la mobilitat, l’aigua o la televisió pública, i apostem per seguir per aquesta línia. En aquest sentit, impulsarem la constitució d’una conurbació interurbana de serveis compartits, seguin el model administratiu dels ens locals supramunicipals que l’Estatut de Catalunya defineix com a àrees metropolitanes.

Després del Paràgraf 105 afegir-ne un de nou que digui:

“ Des de la nostra federació contribuirem a la lluita per l’eradicació de la prostitució perquè els socialistes I le socialistes lluitem contra tota forma d’esclavatge. Promourem accions d’informació I sensibilitzacio entre la poblaciò masculina així com canvis normatius tendents a l’eradicació  de la prostitució “

Paràgraf 115: les dues primers línies haurien de quedar redactades de la següent manera: El nostre compromís no ho és només amb la militància sinó principalment amb la ciutadania que percebrà que el nostre partit és una eina de transformació de la societat. “

Paràgraf 119 eliminar des del començament fins a “ Precisament “ per retieratiu. Ja s’ha dit abans

Paràgraf 128, on diu  “ si no volem perdre el pas “ ha de dir: Organitzarem millor la nostra presència I activitat per no perdre el pas “ I eliminar “ hem de fer nostres aquests canvis “ al final

Paràgraf 131, eliminar-lo perquè ja ho hem dit abans

Paràgraf 134, redactar el començament així: “ La nostra voluntat d’obertura també es manifestarà eixamplant  i aprofundint l’acció conjuinta am bels I les activistes socials …. .” la resta igual.

Quant a XAVIER SABATE IBARZ

Nascut a Flix (Ribera d'Ebre), sóc Llicenciat en Filologia Catalana i mestre. Vida laboral: He treballat: al camp des de petit totes les vacances d'estiu i d'hivern, també he fet de manobre, de carter, de repartidor de diaris i fotos a la Costa Daurada, de mosso de magatzem descarregant camions, d'administratiu en una empresa constructora, de mestre durant deu anys - quatre dels qual compaginant amb els estudis nocturns de Filologia Catalana - i tres anys al Port de Barcelona – 90-93 - durant els quals es va desenvolupar la transformació del Port Vell i la preparació per als Jocs Olímpics del 92 i on vaig reingressar a finals de 2015. Compromís social i polític: Vaig iniciar el meu compromís social i polític amb el sindicalisme d'ensenyament essent un dels fundadors de la USTEC ( Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya ) i de la UCSTE a Espanya, dels Moviments de renovació pedagògica i també un dels impulsors de la primera escola en català a Tarragona – el col·legi PAX gestionat a través d’una Cooperativa - el 1975 quan encara vivia el dictador Franco . Em vaig integrar a l’Assemblea de Catalunya el 1975 i vaig participar en el procés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, al qual em vaig afiliar el 10 de desembre de 1976. He estat soci de diverses entitats culturals i ciutadanes com Omnium Cultural durant vint anys, el Centro Aragonés de Tarragona; la Creu Roja, Green Peace, i donant de sang. Sóc afiliat a la UGT, soci de la Cooperativa Obrera, del Nàstic, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE),. He estat regidor de l’Ajuntament de Tarragona, al govern del 1983 al 1989, posant en marxa, entre altres, l'Institut Municipal de Serveis Socials. I a l’oposició fins al 2003. Vaig ser senador del 1986 al 1989 i diputat al Congrés per Tarragona des del 1993 fins el 2004. Retornat a Tarragona vaig ser designat Delegat a Tarragona del Govern presidit per Pasqual Maragall que em va nomenar Conseller de Governació i Administracions Públiques el 2006. Durant aquesta època vaig impulsar el fallit projecte Zefir d’investigació en energia eòlica off-shore a l’Ametlla de Mar i la creació de l’IREC ( Institut de Recerca en Energia de Catalunya ). Des de llavors que treballo en temes de Transició Energètica assessorant encara el Grup Socialista al Parlament i nombrosos grups socialistes en ajuntaments de tot Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya 2012-2015 vaig presidir el Grup Socialista els darrers compassos de la legislatura 2010-2012 i presidint la Comissió d’Ensenyament i Universitats. Vaig tornar a activitats professionals al Port de Barcelona el 2015 en el camp de la Transició Energètica com a Cap de Projectes Ambientals. Els darrers anys 2019-2023 he exercit de regidor a Flix com a responsable de Transició Energètica impulsant una planta de bio-metà i preparant comunitats energètiques . També sóc President de la Comissió Logistics Green Deal de BCL ( Barcelona Centre Logistic Catalunya), assessor de la nova empresa pública “L’Energètica” i d’AEMES ( Associació d’Empreses per la Mobilitat Sostenible ). El 2020 vaig ser un dels iniciadors de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya nascuda des de la URV. M’interessen els principals problemes de la humanitat: l'economia, l’emigració, les desigualtats socials, el canvi climàtic, el medi ambient, l'energia i altres temes més propers: El Camp de Tarragona i la ciutat que li dóna nom que és on resideixo des de l'any 1.970; l’ús i el present i el futur de la llengua catalana que és el principal tret que ens identifica com a nació. Per això em vaig llicenciar en filologia catalana i vaig adoptar com a compromís cívic impulsar la normalització lingüística a l'ensenyament i a la resta d’àmbits socials. Per això també he exercit com a voluntari lingüístic. En l’àmbit musical, he reprès els estudis de piano, canto amb la Coral de la Universitat Rovira i Virgili i he co-fundat l’Associació de la Lírica a Tarragona de la que sóc Vice-president i des d’on promovem programes de foment de la música al Camp de Tarragona amb representacions destacades com l’òpera Tosca l’estiu de 2023 i la Traviata en preparació per l’estiu de 2024. També faig castells amb la colla Xiquets de Tarragona. És a dir, sóc ratllat i/o matalasser. De tant en tant m'atreveixo amb la mitja marató de Tarragona Darrerament he intensificat la meva lluita ecologista i a favor de les energies renovables i estic enfrascat en diversos projectes i col·lectius: vaig fundar el Fòrum Ecològic; formo part del CMES ( Col·lectiu per un Model Econòmic i Social) i he co-fundat OIKIA – propostes verdes per avançar-. He publicat nombrosos articles al Diari de Tarragona i col·laboro regularment amb Ebre Digital. Sóc actiu a les xarxes en aquest bloc, al facebook http://www.facebook.com/xsabateibarz, al twitter @xaviersabate i a linkedin https://www.linkedin.com/in/xavier-sabat%C3%A9-ibarz-0385441b/ i bastant menys a instagram https://www.instagram.com/xsabate/
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *