Esmenes al Pressupost 2014 del Departament d’Interior

1 – El Govern dins les previsions pressupostàries per al 2014, ha d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra tenint en compte tant les previsions del desplegament com les noves necessitats detectades en els diferents territoris de Catalunya.

2 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014, ha de destinar els recursos necessaris per garantir el compliment de la ràtio de 4,5 policies per cada 1000 habitants.

3 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014, ha de destinar els recursos necessaris per impulsar la creació de la Fundació dels Mossos d’ Esquadra, adreçada a mesures de contingut social per a membres del cos i a donar a conèixer i prestigiar l’ activitat professional dels mossos.

4 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a totes les comarques de caràcter més rural i agrari per tal de millorar la prevenció de robatoris en les explotacions agràries.

5 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra en la vigilància de la Xarxa de Transport Públic de Catalunya, per tal de disminuir la incidència de fets delictius en l’esmentada xarxa.

6 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de prioritzar totes aquelles accions encaminades a atenuar els riscos laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra.

7 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de prioritzar l’adquisició d’armilles antibales pel cos de Mossos d’Esquadra.

8 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de prioritzar l’adquisició de guants anti-tall i anti-punxada pel Cos de Mossos d’Esquadra.

9 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de prioritzar l’adquisició del material necessari per equipar adequadament els efectius dels Mossos d’Esquadra de les comarques de muntanya.

10 – El Govern dins l’exercici pressupostari per a l’any 2014, ha de fer les previsions necessàries per tal d’atendre el cost derivat dels val menjador en els torns de treball de dotze hores de la Policia de Catalunya.

11 – El Govern dins l’exercici pressupostari per a l’any 2014, ha de fer les previsions necessàries per tal d’atendre les noves necessitats de formació pel Cos de Mossos d’Esquadra derivades de la nova situació social i econòmica.

11 – El Govern dins l’exercici pressupostari per a l’any 2014, ha de fer les previsions necessàries per tal d’atendre les despeses derivades de les conclusions de la Comissió d’Estudi dels Models Policials aprovades pel Parlament de Catalunya.

12 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’iniciar la construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià-Sant Gervasi, al solar situat al carrer dels Quatre Camins 16 de Barcelona.

13 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’iniciar la construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, reformant un edifici preexistent, situat entre els carrers Àvila, 146 i Badajoz, 151-153, de Barcelona.

14 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’iniciar la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Jonquera.

15 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha d’atendre la renovació del Parc mòbil dels Mossos d’Esquadra principalment pel que fa als vehicles

16 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014 i atenent una demanda de sindicats policials i ciutadans en general ha de fer possible la instal.lació de càmeres als vehicles patrulla que gravin l’interior i l’exterior dels vehicles

17 – El Govern, dins de les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de dotar de més mitjans humans i materials al Servei Català de Trànsit per tal que pugui dur a terme les campanyes de formació i sensibilització necessàries per una correcta ordenació del trànsit.

18 – El Govern, dins de les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de dotar de més mitjans materials necessaris al Servei Català de Trànsit per tal de poder dur a terme la senyalització dels trams de la xarxa viària catalana que concentren la major part dels accidents.

19 – El Govern, dins de les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de dotar dels mitjans humans i materials necessaris a l’Institut de Seguretat Pública per tal que pugui oferir la formació idònia tant als col•lectius que la demanen com als que per llei els hi ha de prestar.

20 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014, ha d’impulsar un pla integral contra la violència masclista o de gènere.

21 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014, ha d’incrementar els mitjans i els recursos necessaris per a millorar la coordinació i l’acció conjunta de la policia de Catalunya amb les policies locals recuperant la línia de suport als ajuntaments per a informàtica, , telecomunicacions i logística .

22 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014 ha d’implementar un Pla transversal de lluita integral contra el proxenetisme i les màfies de la prostitució.

23 – El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de preveure les despeses necessàries per a la creació d’unitats especialitzades contra el crim organitzat de tràfic i explotació de persones.

24 – El Govern dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de dotar a tots els parcs de bombers dels mitjans materials i dels recursos mínims per poder realitzar les obres de manteniment necessàries.

25 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014 ha de destinar més recursos tant per a la rehabilitació i millora dels parcs de bombers voluntaris, com per a l’adquisició de material de transport en aquests parcs.

26 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014 ha de destinar més recursos per tal d’augmentar les subvencions a les associacions de bombers voluntaris.

27 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014 ha de dur a terme les millores als parcs de bombers voluntaris de Sant Hilari, Tossa de Mar, Ribes de Freser, Sant Climent i Port Bou.

28 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014 ha de destinar els recursos necessaris per dur a terme el canvi d’emplaçament dels parcs de bombers de Lloret de Mar i la Vall d’Aro.

29 – El Govern dins les disponibilitats pressupostàries per al 2014, ha de dotar als Ajuntaments tant de recursos materials i econòmics com d’assessorament per a l’elaboració dels plans d’emergències municipals.

30 – El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de destinar els recursos necessaris per tal de garantir l’inici de la construcció del nou parc de bombers de Vilafranca del Penedès.

31 – El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de preveure les despeses necessàries per solucionar les deficiències de roba de treball i material suficient del personal del cos de bombers

32 – El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de preveure les despeses necessàries per solucionar les deficiències de la neteja dels Parcs de bombers.

33 – El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2014, ha de preveure la recuperació o l’increment de les subvencions a les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil.

Quant a XAVIER SABATE IBARZ

Nascut a Flix (Ribera d'Ebre), sóc Llicenciat en Filologia Catalana i mestre. Vida laboral: He treballat: al camp des de petit totes les vacances d'estiu i d'hivern, també he fet de manobre, de carter, de repartidor de diaris i fotos a la Costa Daurada, de mosso de magatzem descarregant camions, d'administratiu en una empresa constructora, de mestre durant deu anys - quatre dels qual compaginant amb els estudis nocturns de Filologia Catalana - i tres anys al Port de Barcelona – 90-93 - durant els quals es va desenvolupar la transformació del Port Vell i la preparació per als Jocs Olímpics del 92 i on vaig reingressar a finals de 2015. Compromís social i polític: Vaig iniciar el meu compromís social i polític amb el sindicalisme d'ensenyament essent un dels fundadors de la USTEC ( Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya ) i de la UCSTE a Espanya, dels Moviments de renovació pedagògica i també un dels impulsors de la primera escola en català a Tarragona – el col·legi PAX gestionat a través d’una Cooperativa - el 1975 quan encara vivia el dictador Franco . Em vaig integrar a l’Assemblea de Catalunya el 1975 i vaig participar en el procés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, al qual em vaig afiliar el 10 de desembre de 1976. He estat soci de diverses entitats culturals i ciutadanes com Omnium Cultural durant vint anys, el Centro Aragonés de Tarragona; la Creu Roja, Green Peace, i donant de sang. Sóc afiliat a la UGT, soci de la Cooperativa Obrera, del Nàstic, del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE),. He estat regidor de l’Ajuntament de Tarragona, al govern del 1983 al 1989, posant en marxa, entre altres, l'Institut Municipal de Serveis Socials. I a l’oposició fins al 2003. Vaig ser senador del 1986 al 1989 i diputat al Congrés per Tarragona des del 1993 fins el 2004. Retornat a Tarragona vaig ser designat Delegat a Tarragona del Govern presidit per Pasqual Maragall que em va nomenar Conseller de Governació i Administracions Públiques el 2006. Durant aquesta època vaig impulsar el fallit projecte Zefir d’investigació en energia eòlica off-shore a l’Ametlla de Mar i la creació de l’IREC ( Institut de Recerca en Energia de Catalunya ). Des de llavors que treballo en temes de Transició Energètica assessorant encara el Grup Socialista al Parlament i nombrosos grups socialistes en ajuntaments de tot Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya 2012-2015 vaig presidir el Grup Socialista els darrers compassos de la legislatura 2010-2012 i presidint la Comissió d’Ensenyament i Universitats. Vaig tornar a activitats professionals al Port de Barcelona el 2015 en el camp de la Transició Energètica com a Cap de Projectes Ambientals. Els darrers anys 2019-2023 he exercit de regidor a Flix com a responsable de Transició Energètica impulsant una planta de bio-metà i preparant comunitats energètiques . També sóc President de la Comissió Logistics Green Deal de BCL ( Barcelona Centre Logistic Catalunya), assessor de la nova empresa pública “L’Energètica” i d’AEMES ( Associació d’Empreses per la Mobilitat Sostenible ). El 2020 vaig ser un dels iniciadors de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya nascuda des de la URV. M’interessen els principals problemes de la humanitat: l'economia, l’emigració, les desigualtats socials, el canvi climàtic, el medi ambient, l'energia i altres temes més propers: El Camp de Tarragona i la ciutat que li dóna nom que és on resideixo des de l'any 1.970; l’ús i el present i el futur de la llengua catalana que és el principal tret que ens identifica com a nació. Per això em vaig llicenciar en filologia catalana i vaig adoptar com a compromís cívic impulsar la normalització lingüística a l'ensenyament i a la resta d’àmbits socials. Per això també he exercit com a voluntari lingüístic. En l’àmbit musical, he reprès els estudis de piano, canto amb la Coral de la Universitat Rovira i Virgili i he co-fundat l’Associació de la Lírica a Tarragona de la que sóc Vice-president i des d’on promovem programes de foment de la música al Camp de Tarragona amb representacions destacades com l’òpera Tosca l’estiu de 2023 i la Traviata en preparació per l’estiu de 2024. També faig castells amb la colla Xiquets de Tarragona. És a dir, sóc ratllat i/o matalasser. De tant en tant m'atreveixo amb la mitja marató de Tarragona Darrerament he intensificat la meva lluita ecologista i a favor de les energies renovables i estic enfrascat en diversos projectes i col·lectius: vaig fundar el Fòrum Ecològic; formo part del CMES ( Col·lectiu per un Model Econòmic i Social) i he co-fundat OIKIA – propostes verdes per avançar-. He publicat nombrosos articles al Diari de Tarragona i col·laboro regularment amb Ebre Digital. Sóc actiu a les xarxes en aquest bloc, al facebook http://www.facebook.com/xsabateibarz, al twitter @xaviersabate i a linkedin https://www.linkedin.com/in/xavier-sabat%C3%A9-ibarz-0385441b/ i bastant menys a instagram https://www.instagram.com/xsabate/
Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *