La revista Recapte homenatja Josep Panisello

Publicat per locel | 12 Jul, 2008

  El Moviment de Renovació Peagògica de les Terres de l'Ebre ha publicat el número 26 de la revista Recapte dedicat a la cohesió social. En les seues pàgines, entre altres articles, podem llegir la Laudatio de Josep Panisello que va pronunciar Àngel Ismael en el marc de la I Jornada Llengua i ensenyament.

  Apuntem a continuació el sumari:

  Editorial
  Conferència inaugural de la 28a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre del Dr. Azael Fabregat
  Jornada In Memoriam Josep Panisello. Laudatio, Àngel Ismael i Hierro
  Els Plans Educatius d’Entorn (PEE), M. Josepa Ribera
  Pla Educatiu d’Entorn de l’Ametlla de Mar. Festa de la Diversitat: un exemple de cohesió social, Tere Izquierdo Salom
  La cohesió social a través dels grups interactius, Teresa Garcia i Vizcarro i Àngels Nolla i Llorens
  Recursos per al nou context sociolingüístic, Eva Sancho Fibla
  Llengües a Catalunya, entrevista a M. Carme Junyent
  La lectura a la societat actual, Henar Aubeso Roda, Ingrid Rull Soronelles,
  Maribel Sancho Romeu i Neus Villalba Arasa
  Personatges fantàstics de la nostra literatura popular, Àngels Castellà Fabregat
  LLIBRES REBUTS
  LLIBRES A LA LLEIXA
  TAULA DE REMISSIONS
  GRUP BIBLIOMÈDIA DE LA FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE CATALUNYA
  TROBADA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS, 3 DE JULIOL DE 2008
  JORNADES D’HOMENATGE A GERARD VERGÉS

   

A quin mes es celebra nadal: