El Matarranya al XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Publicat per locel | 9 Nov, 2009

  En el XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a Lleida del 7 a l'11 de setmebre de 2009, es van presentar algunes comunicacions sobre la llengua i la literatura del català nord-occidental i, concretament, del Matarranya i part de les Terres de de l'Ebre, que destaquem a continuació:

  Josep M. Boladeras Taché, Les preposicions en català nord-occidental

  Hèctor Moret Coso, Trets del català occidental en la llengua literària de Jesús Moncada

  Maria Rosa Fort i Cañellas, Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya

  Francesc Bernat i Baltrons, La frontera lingüística del català a l’Aragó segons Manuel Milà i Fontanals

  Olga Cubells & Pere Navarro, Paral·lelismes i interferències amb l’aragonès i l’espanyol en el català de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Matarranya

   

  Esperem que prompte apareguen publicades.

La segona lletra de cotxe: