III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (segona circular)

Publicat per locel | 7 Jun, 2008


  III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”

  17-19 de desembre de 2008

  Departament de Filologia Catalana

  Universitat Rovira i Virgili

  Tarragona

  El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l’Erleu (Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús de la URV) van organitzar l’any 1998, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra, el Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”. Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l’activitat.

  Amb la intenció de mantenir la periodicitat de les trobades acadèmiques esmentades, el desembre de 2008 se celebrarà el III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”. Amb aquesta nova edició reprenem la voluntat d’oferir un fòrum periòdic per a la reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l’obra del referent principal en la codificació de la llengua catalana. Com aleshores, volem superar els plantejaments hagiogràfics i revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la planificació lingüística actual. I a més, volem incorporar una mirada contrastiva amb altres codificacions de la Romània.

  Us convidem, doncs, a participar activament en el III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”.

   

  Comitè científic

  Joan Armangué, Albert Branchadell, Teresa Cabré, Germà Colón, Jaume Corbera, Antoni Ferrando, Jordi Ginebra, Georg Kremnitz, Joaquim Mallafrè, Joan Martí, Josep Martines, Josep M. Nadal, Pere Navarro, Joan Peytaví, Ramon Pinyol, Miquel Àngel Pradilla, Vicent Salvador, Ramon Sistac, Joan Solà, Max Wheeler.

  Comitè organitzador

  Fina Anglès, Àngela Buj, Olga Cubells, Maite Domingo, Iolanda Figuerola, Jordi Ginebra, Sílvia Güell, Roser Llagostera, Anna Montserrat, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla, Xavier Rull.

  Ponències i taula rodona

  Sebastià Bonet (Universitat de Barcelona). “Fabra i els adverbis en –ment

  Diegu Corraine (Ufitziu de sa Limba Sarda). “La llengua sarda comuna. Característiques i història d’un procés”

  Kalman Faluba (Universitat ELTE de Budapest).  “Normativa i geosinònims”

  Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili). “La implantació social del fabrisme: l’acció d’Antoni Rovira i Virgili”

  Joan Julià (Universitat de Lleida). «La fonamentació ortològica de Fabra i les aplicacions de Coromines»

  Claus Pusch (Universitat Albert-Ludwig de Friburg de Brisgòvia), “Les normes ortogràfiques de les llengües minoritàries: entre l’oralitat i l‘escriptura»

  Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona & Institut d’Estudis Catalans). “L’obra lexicogràfica de Fabra i les tendències de la lexicografia actual”

  Taula rodona: “La qualitat lingüística als mitjans de comunicació audiovisuals”. Participants: Maria Alba Agulló (Cap d’Assessorament Lingüístic de Televisió de Catalunya), Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears), Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili & Institut d’Estudis Catalans), Jaume Mas (Assessor lingüístic IB3 Televisió), Toni Mollà (Analista de la programació de RTVV-Canal 9). Moderador: Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili)


  Propostes de comunicacions

  Les persones interessades a presentar una comunicació al III Col·loqui estan convidades a fer-ho seguint les directrius següents :

  1.   Els resums s’han d’enviar a la Secretaria del III Col·loqui en suport paper, i en document adjunt a l’adreça electrònica fabra3@urv.cat abans del 8 de setembre de 2008.

  2.   L’extensió màxima admesa serà de 250 paraules. El document ha d’incloure el nom del comunicant i l’adreça electrònica i/o el telèfon de contacte.

  Durant el mes de setembre us comunicarem si el Comitè científic ha acceptat la vostra proposta de comunicació. El text definitiu s’haurà de fer arribar a la Secretaria del III Col·loqui en suport paper, i en document adjunt a l’adreça electrònica fabra3@urv.cat abans del 19 de desembre de 2008.

  Inscripció

  La quota d’inscripció al Congrés és de 75 €, independentment que es presenti o no comunicació. Per als estudiants que acreditin la seva condició (fotocòpia de la matrícula), la quota és de 45 €. El pagament de la inscripció dóna dret a assistir a les sessions, a rebre la documentació que es distribuirà i a obtenir un certificat d’assistència. L’esmentat certificat permetrà el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció (alumnat URV) o una certificació de l’ICE de la URV.

  En una darrera circular, amb el format definitiu de l’oferta acadèmica del III Col·loqui, es facilitaran les dades per a fer efectiva la inscripció.

  Secretaria del III Col·loqui

  Departament de Filologia Catalana

  Universitat Rovira i Virgili

  Plaça Imperial Tàrraco, 1

  43005 Tarragona

  Si us és menester contactar amb el comitè organitzador, ho podeu fer a l’adreça: miquelangel.pradilla@urv.cat

  La informació sobre el col·loqui es podrà anar consultant també des del web del Departament de Filologia Catalana de la URV:

  http://wwwa.urv.net/centres/Departaments/fcatalana/activitats_fabra.html

   

La meitat de 12: