Publicació de les actes del II Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa

Publicat per locel | 22 Abr, 2008

  Divendres 11 d’abril a les 20.00 h al Museu del Montsià d’Amposta va tenir lloc la presentació de les actes del II Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa, editats per Onada Edicions (Benicarló 2008), a cura de Miquel Àngel Pradilla Cardona, en dos volums.

  A continuació apuntem els articles publicats:

  Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa

  -    Agut Clausell, Fàtima: “Teatre i teatralitat al calendari festiu del Baix Maestrat”
  -    Alvarez Chavarria, Clara & Gil Solés, Daniel: “Els noms de les biblioteques de les Terres de l’Ebre”
  -    Aragonés Salvat, Albert: “La llengua vehicular dels llibres de text d’ESO de català i valencià”
  -    Barceló Cortés, Agustí: “Torreblanca: memòria d’un fitònim i paisatge oblidat”
  -    Bel Beltran, Agustí: “En realitat, els lladres no eren ampostins -Un ianqui a la diligència d’Amposta a la Ràpita-”
  -    Benavent Serena, Salvador: “Les bandes de música: entitats culturals en evolució”
  -    Buj Alfara, Àngela: “Marques d’ús en informants del Montsià”
  -    Camacho Molina, Tomàs: “La revista Recapte del MRP de les Terres de l’Ebre”
  -    Cid Català, Josep-Sebastià: “Composicions de la Ribera d’Ebre a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”
  -    Cubells Bartolomé, Olga: “El camp semàntic dels animals vertebrats i invertebrats a la Ribera d’Ebre. Una mostra d’ecodialectologia”
  -    Duran Pino, Rafael Tomàs: “Josep Ferré Royo. Un polifacètic dramaturg ampostí”
  -    Fabà Prats, Albert & Pradilla, Miquel Àngel: “Aproximació demolingüística a les comarques de la diòcesi de Tortosa”
  -    Fabra Noche, Elena M.: “La pintura de Ferran Arasa en el context cultural del segle XX”
  -    Gargallo Gil, José Enrique: “Març, marçot; abril, abrilet. Refranys meteorològics i cultura popular a les Terres de l’Ebre”
  -    Gil Duran, Núria: “Artistes i representació del territori ebrenc: els autòctons i els turistes dels segles XIX i XX”
  -    Gumbau Morera, Felip: “L’estalvi de síl·labes en els parlars tortosins. Una aportació de criteris per a la llengua comuna”
  -    Lluis Ginovart, Josep: “El patrimoni arquitectònic a l’antiga diòcesi d Tortosa. Realitats d’un somni dispers”
  -    Lluis Ginovart, Josep: “La catedral (1149-1374), focus iluminae”
  -    Mateu Beltran, Cèsar: “Una recerca en curs: l’arxiu de Xodos”
  -    Monfort, Pau: “Evolució musical i funcional dels diferents components de la banda de música”
  -    Pérez Navarro, Vicent Josep: “Una mostra d’etnotexts sobre les activitats tradicionals a la diòcesi de Tortosa”
  -    Sanz, Laura: “Epístoles d’un mestre” 
  -    Saura Vizcarro, Anna & Pradilla Cardona, Miquel Àngel & Buldó Escoté, Magda; Güell Segarra, Sílvia & Verge Caballer, Joan Anton: “La /a/ àtona final del parlar de Càlig”
  -    Serra Masdeu, Anna Isabel: “Els projectes de l’arquitecte Josep Prat i l’academicisme a les Terres de l’Ebre”
  -    Subirats Sebastià, Emigdi: “Joan Cid i Mulet”
  -    Subirats Sebastià, Emigdi: “Lletres Ampostines”
  -    Tena Subirats, Marta: “El català i la immigració. Ús del català entre els joves immigrants del Montsià”
  -    Tena Subirats, Marta: “Coneixement del català a la Sénia”
  -    Verge Caballer, Joan Anton & Pradilla Cardona, Miquel Àngel & Buldó Escoté, Magda; Güell Segarra, Sílvia & Saura Vizcarro, Anna: “La labiodental fricativa sonora a Canet lo Roig (Baix Maestrat)”

  Herència patrimonial i sectors socioeconòmics a les comarques de la diòcesi de Tortosa.

  -    Arasa Tuliesa, Alvaro: “Quan bufa el vent de llent”
  -    Borrell, Cedó, Neus: “El patrimoni de la pedra en sec. L’experiència de la fundació El Solà en el seu l’estudi, divulgació i preservació”
  -    Bosch Argilagós, Josep: “La importància de la muntanya en el procés de neolitització a la regió del curs inferior de l’Ebre, segons investigacions al jaciment arqueològic de la Cova del Vidre (Roquetes)”
  -    Carbó, Ferrer Josep Lluís: “La Santantonada todolellana”
  -    Cardona Mestre, Cristina: “Descripció del procés de producció del treball de pauma. La creació d’un centre de referència dels treballs de pauma a Mas de Barberans”
  -    Castellanos Maduell, Eva: “Sirgar pels camins de la memòria”
  -    Cervera Soler, María & Portolés Górriz, Ángel: “El curs de catalogació del patrimoni cultural com a projecte cultural en el territori”
  -    Cid Català, Josep-Sebastià: “Reptte, un projecte de didàctica i patrimoni”
  -    Duch Cortinas, Jordi: “La ramaderia als Ports: el cas de Mas de Barberans. Efectes socio-ambientals dels canvis en la darrera meitat del segle XX”
  -    Fabregat Galcerà, Emeteri: “Cicles econòmics i colonització agrícola al delta de l’Ebre Incidència sobre la població i el medi (segles XII a XX)”
  -    Farnós Bel, Àlex: “El patrimoni a les Terres de l’Ebre: de l’oblit a l’ús social, mitjançant la gestió”
  -    Ferré Trill, Xavier: “1950-1960: projeccions sociopolítiques del valencianisme nacional”
  -    Ferreres Bonfill, Juan Bautista: “Reptes i possibilitats d’aplicació d’un model de desenvolupament turístic integrat als parcs naturals de la Tinença de Benifassà i  dels Ports”
  -    Germain Otzet, Josep; Josep-M. Forcadell Roig; Josep Nebot Cerdà; Ferran Royo Pla: “Els espais d’interès natural: estudi, avaluació i preservació”.
  -    Jiménez, Natàlia: “La gestió del riu Sénia”
  -    Llarch, Manel: “«L’espai viscut». Estudi toponomàstic de la vessant cara mar del Parc Natural dels Ports”
  -    Maluquer Ferrer, Joan: “L’arquitectura rural, un patrimoni per estudiar i per protegir”
  -    Murià Giné, Amadeu: “Fusta, barques, comerç i els quatre ports abans dels vapors”
  -    Oliver Foix, Arturo: “El territori en època ibèrica: un substrat de l’actualitat?”
  -    Pastor Batalla, Isidre & Presmanes Ribas, Lluïsa: “Els béns patrimonials no catalogats als estudis d’impacte ambiental: l’exemple de la carretera entre Freginals i Amposta”
  -    Pietx, Jordi: “Custòdia del territori: intervenció directa de la societat civil en la preservació dels valors naturals, culturals i del paisatge”.
  -    Portolés Górriz, Ángel: “El patrimoni com a desenvolupament del territori”
  -    Querol Gómez, Antoni: “La ciutat de Tortosa: «la desamortització, noves funcions i usos urbans»”
  -    Roig Vidal, Joan: “Immigració francesa a les nostres terres”
  -    Royo Pla, Ferran: “Singularitats de la flora de la regió ilercavònica”
  -    Sanz Arnau, Vicent: “Memòria visual de Traiguera al segle XX”
  -    Sauch Cruz, Núria: “Els sectors socioeconòmics del territori de la diòcesi de Tortosa durant la crisi de l’Antic Règim”
  -    Selma Castell, Sergi: “La valorització del patrimoni cultural”
  -    Subirats Rosiñol, Pepa: “Inventari de peces fetes amb pauma a Mas de Barberans. Aproximació a l’intercanvi de peces de pauma per d’altres productes: baratar”
   

  L'editorial oferix una oferta als assistents al congrés:
   
  a) Art i lletres 25 € (preu llibreria 30 €)
  b) Herència patrimonial i sectors socioeconòmics 20 € (preu llibreria 25 €)
   
  Les peticions s’han de fer a l’adreça electrònica miquelangel.pradilla@urv.cat (especificant en l’assumpte: publicacions congrés diòcesi). 

La segona lletra de cotxe: