Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella

Publicat per locel | 9 Jul, 2007

   

  Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Edició a cura de Miquel Àngel Pradilla. Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, 2006.

  Aquest volum aplega les intervencions a les jornades que es van celebrar a Morella a finals de 2005, on van intervindre destacats estudiosos de la llengua i de la literatura de la comarca dels Ports. 

  A la "Presentació" (p. 9-10), Joan Martí i Castell, a més de presentar les intervencions de la jornada, fa esment del traspàs de Josep Panisello i Chavarria i presenta la publicació com un homenatge pòstum amb l'agraïment més sentit.

  Germà Colón va obrir les jornades amb "La llengua a Morella, avui fa cent anys" (p. 11-18), on fa unes sèrie de comentaris sobre mots com catxapaperes i lorigueres, que apareixen en els Establiments de Morella del 1370, i compara algunes notes seues que va recollir a Morella el 1951 amb les que va prendre Mossèn Alcover als seus Quaderns de camp.

  Miquel Àngel Pradilla, a "De fronteres administratives i límits geolectals. La cruïlla lingüística valencianocatalana (i aragonesa)" (p. 19-34), repassa les consideracions geolingüístiques i sociolingüístiques que s'han tingut en compte a l'hora de delimitar un dialecte "transfronterer" com és el tortosí, i Ernest Querol, amb "Dades sociolingüístiques de la comarca dels Ports" (p. 35-59), presenta les dades sociolingüístiques més recents de la comarca dels Ports.

  Vicent Pitarch, en "El llegat de Carles Salvador" (p. 61-76), fa un balanç del llegat que aquesta figura irrepetible va deixar al país, i Lluís Meseguer, amb "Comarca i figuració literària" (p. 77-98), Adolf Piquer, amb "Narrativa i territori" (p. 99-111), i Andreu Carranza, amb el suggerent títol "L'olor de les paraules" (p.113-120), centren les seues intervencions en la literatura.

  Clouen el recull, Joan Beltran, amb "Els parlars de les Terres de l'Ebre i del Maestrat en el context de català formal" (p. 121-129), i Josep Panisello, amb "Comentaris sobre el model formal de llengua proposat a Cruïlla i Aïnes" (p. 131-134).

   

  Per a més informació:Miquel Àngel Pradilla Cardona, Llengua i territori centren el debat de les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Morella, Butlletí de l'IEC, 75 (23/12/2005)
  Jornades de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella, La Veu de l'Ebre, 22/12/2005)

  El IEC clausura en Morella sus jornadas filológicas, Levante (18/12/2005)

  L'Institut d'Estudis Catalans debat a Morella els parlars «fronterers» de Catalunya i València, El Punt (17/12/2005)

Dos i dos fan cinc?: