Actualment al nostre terme municipal hi ha, comptats una mica de pressa, 208 carrers que naturalment, tots tenen un nom. D’entre tots aquests, n’hi ha 71 que porten noms de persones humanes, i ho dic així perquè entre aquests carrers no hi compto els que duen noms de sants o mares de Déu.

   De tots aquests carrers amb noms de persones, la immensa majoria –tret d’alguns músics i cantants a la Pineda- son noms de personatges catalans, cosa que em sembla molt bé.

   Aquesta evidència, contrasta amb els noms dels carrers que hi havia a Vila-seca els anys trenta del segle passat, que com haureu pogut veure, hi tinc una dèria. Aquests noms foren posats pels Ajuntaments anteriors i posteriors al 14 d’abril de 1931 i, curiosament, la majoria eren noms de personatges espanyols.

   Aquests, eren:

-       Pablo Iglesias, el primer tram de l’actual carrer de la Font.

-       Joaquin Costa, el carrer dels Ferrers.

-       Blasco Ibáñez, el carrer de Sant Pere.

-       Galan y Garcia, el carrer del Mar

-       Plaza Castelar, la plaça de Voltes

-     Pi i Margall, el carrer de Sant Antoni, que tot i ser català, el nom li fou posat en tant que president de la I República.

   L’únic nom català era el d’Angel Guimerà, al carrer dal Bou o de Sant Josep, i precisament el conegut dramaturg era nat a Tenerife. Per cert que el seu nom segueix avui encara, en un altre carrer de Vila-seca.

   Els altres noms de persones, foren el de Wilson, president dels Estats Units durant la I Guerra Mundial, del que no he trobat cap mena de justificació del perquè li fou dedicat, i els altres, ho van ser de dos vila-secans, el de l’Armonia Sendra, el carrer del Racó i del que ja en vaig referir el perquè, i el de Josep Gaya, el de Sant Bernat o de la Pilota.