De fet, el cos d’enguany, potser ha estat el més concorregut de tots els temps i al Diari de Tarragona, he llegit que, segons l’organització hi havien deu mil assistents. No es diu el nombre  segons la guàrdia urbana com a les manifestacions, i em consta que els municipals van comptar els cotxes aparcats, que vaig veure com ho feien.

   Si tenim en compte que el circuit és de 893 metres, la gent que pot estar veient les curses, aquestes deu mil persones, s’arrenglerarien en sis o set fileres, i això ja no ho veig tant clar, ja que, on estava jo, diria que al punt més concorregut del tomb, davant de les paradetes, i en el moment de major interès, que crec que era la segona cursa, només hi havien tres fileres.

   Es clar que no tota la gent que ni havia al parc hi era pel cos, ja que es podia veure clarament, que precisament, en el moment de que cavalls i genets estaven a punt d’arribar a la meta, les taules dels bars ambulants o les paradetes estaven plenes de gent, que en tot cas, tampoc ho eren en nombre tant elevat com per ajudar a fer el còmput fins els deu mil assistents.

   Molts dels assistents, no puc escatir en quin percentatge, son de fóra, alguns de repeteixen any rere any perquè son molt afeccionats, i d’altres que venen convidats pels anuncis que es fan a les ràdios.

   Sense ànims de ser impertinent, ho dic perquè a més de la meva opinió al respecte, l’he copsat compartida per altres vila-secans, en el sentit de preguntar-me/nos, perquè es convida a la gent de fora? Què en traiem, a part d’haver de veure el cos en segona o tercera fila i d’anar a aparcar el cotxe a la quinta punyeta?

   Com que sóc un consumidor de programes radiofònics, segueixo, vulguis que no, els successius convits, que fan els pobles de la rodalia a llurs festes majors, o altra mena d’activitats lúdiques o culturals, i en aquests cassos, observo que sempre conviden a tothom a actes pels quals s’ha de comprar una localitat per entrar-hi, que no és el cas del nostre cos de Sant Antoni.

   Potser perquè som un municipi turístic i per tant poble d’acollida, però naturalment com a activitat productiva, de la que hi ha gent que en viu, que no és el cas. Fins i tot la majoria de les paradetes de venda d’etzimboris de tota mena, son de gent de fóra, i pel que fa a l’aspecte promocional de l’activitat turística val a dir que he buscat les ressenyes de l’event i només he trobat les que surten als diaris gratuïts i digitals locals, al Diari de Tarragona i la TV TAC12.

   De totes maneres, visca el cos de Sant Antoni!