La segona edició del DIEC

Publicat per locel | 9 Abr, 2007

  Diccionari de la llengua catalana

  Institut d'Estudis Catalans

   

   

  Ha aparegut la segon edició del DIEC (Barcelona, 2007).

   

  També es pot consultar en línia:

   

   DIEC2

   

  Apuntem alguna de les novetats:

  a boqueta (de) nit loc adv. A entrada de fosc.
  blan -a
  adj. Bla.
  curro -a
  adj. i m. i f. Manc 2.

  dènou adj. i m. Dinou.
  dèsset adj. i m. Disset.
  díhuit adj. i m. Divuit.
  eixe -a adj. i pron. Aqueix.
  este -a adj. i pron. Aquest.
  guatla f. Guatlla.

  marraixa f. Garrafa.
  raïl m. Arrel 1.
  tresmall m. Ormeig format per tres xarxes superposades, una de més cega i més gran al mig i dues altres de malla més ampla, unides per les vores, que hom cala en ziga-zaga.

  ...

  Per a més informació:

  Diccionari de la Llengua Catalana, nova edició (IEC)

  Butlletí del IEC, 5

  Butlletí del IEC, 6

   

   

   

  Més novetats:

  adesar v. tr. Desar.
  algorfa f. Gorfa.
  aliacrà m. Icterícia.
  aliacrà2 m. Escorpí 1.
  aixarop m. Xarop.
  almanco
  adv. Almenys.
  aucell m. Ocell.
  arruixar
  2 v. tr. Ruixar.
  bateó m. Llenega.
  batle batlessa m. i f. Batlle.
  batxiller –a
  adj. i m. i f. Tafaner.
  bigot m. Bigoti.
  cabreta [usat generalment en pl.] f. 1 Petita onada blanca d’escuma. 2 Núvol petit que fa estol. Quan al cel hi ha cabretes a la terra hi ha pastetes.
  cagarrines f. pl. Cagarines.

  capsot m. Capsigrany.
  cèntims m. pl. Diners.
  clec m. 1 Soroll sec. m. 2 Tancador de pressió. Una màniga cordada amb dos clecs.
  complit –ida adj. Perfecte.
  dènou adj. i m. Dinou.
  despitralat -ada adj.
  escoar v. tr. Escuar.
  eu interj. Exclamació usada per a expressar admiració o sorpresa.
  fatxada f. Façana 1.

  fem m. Escombraries.
  ferrada f. Galleda.
  foia f. Fondalada originada per l’acció erosiva de les aigües o relacionada amb una fossa tectònica.
  grisós
  osa adj.
  garguirot m. Cop donat amb el dit del mig fent-lo lliscar amb força sobre el polze.
  hedra f. Heura.
  inclús adv. Fins i tot.
  llagar v. tr. i intr. pron.
  llavadora f. Rentadora.
  malesa f. Bosquina espessa.
  motlura f.
  màmia f. Femella amb alguna mamella que no porta llet.
  peiró m. Creu de terme || Pilastra que sosté una capelleta situada a la vora d'un camí.perxe m. Porxo.
  pipella f. Parpella.
  podrimer m. Podrimener.
  poniol m. Poliol.
  potra f. Bona sort.

  rebeca f.
  regalíssia f. Regalèssia.

Com se li diu al dia 25 de desembre: