La composició culta en català, de Xavier Rull

Publicat per locel | 30 Oct, 2009


    El nostre company Xavier Rull ha publicat un nou llibre: La composició culta en català (Palma de Mallorca: Moll, 2009).

    Aquesta obra tracta, amb voluntat d'exhausitivitat, la composició culta en català, un dels
    recursos de què disposa la llengua per a crear paraules noves. S'hi explica què són els formants cultes, com s'obtenen, de quina manera es combinen i quin comportament morfofonològic tenen (al·lomorfies, vocal d'enllaç, accentuació, reducció d'aplecs vocàlics, etc.).

    Aquest és un treball de descripció lingüística, però com que els compostos cultes apareixen sobretot en terminologia tècnica i científica, l'obra també és útil per a l'estudi de la terminologia (el vocabulari especialitzat) i la neologia (les tendències en la creació de paraules noves). A més, tot i que es refereix a la llengua catalana, part del que s'hi exposa també és útil per a l'estudi de la composició culta en altres llengües romàniques.

Capital d'Espanya: