Entre els anys 1979 i 2015 s’han convocat 10 eleccions municipals a tota Espanya i a Vila-seca també. Del 1979 al 2007 les llistes eren de 17 candidats obligats, més els suplents, i les dues darreres, ho son de 21 aspirants a més dels suplents que si solen afegir, en unes candidatures cap i en altres 6, 7 i fins a 10, com a CiU enguany. Entre 1979 i 1987 s’elegien regidors per a Vila-seca i Salou, i en les següents, només per a Vila-seca.

 

   El nombre de candidatures presentades a cada contesa electoral municipal a Vila-seca ha sigut el següent, expressant a la segona columna el nombre de candidatures presentades i a la tercera les que obtenen regidors:

 

 

1979

6

4

Una es va retirar tot i tenir alguns vots

 

1983

7

5

 

 

1987

4

3

 

 

1991

5

2

 

 

1995

6

5

 

 

1999

6

4

 

 

2003

7

3

 

 

2007

8

3

 

 

2011

7

3

 

 

2015

8

 

 

 

   Amb això veiem que, sempre hi han candidatures que no aconsegueixen cap regidor, sent l’any 2007 el més significatiu en aquest sentit, ja que de 8 llistes presentades, només tres en treuen profit, en canvi el 1987 de quatre presentades, tres assoleixen algun regidor.

   La majoria de les candidatures presentades son de partit, tot i que n’hi han hagut algunes de independents: el 1971 una que es va retirar; el 1983 la dels segregacionistes de Salou; el 1995, una, amb gent de la Pineda; el 2003 dues; el 2007, dues: el 2011 una, i una altra el 2015. De les candidatures dites “fantasmes” és a dir amb candidats de fora de Vila-seca, ni va haver una el 1999, una altra al 2011 i enguany una altra.

   La participació de les diferents candidatures a les eleccions d’aquest període, ha sigut aquesta:

 

CiU

10

PSC

10

UCD/AP/PP

10

PSUC/IC-V

9

ERC

7

C’s

3

ORT

1

MCC

1

CDS

1

Independents

9

“Fantasmes”

3

 

   Han omplert totes aquestes 64 llistes 1333 noms, una bona part dels quals, s’han repetit, és a dir, es troben a les butlletes de diferents conteses. No tots els que han repetit en diferents candidatures anaven en els llocs “de sortir” per això, al quadre següent, relacionem els noms més sovintejats a les 10 eleccions expressant a la segona columna les eleccions a les que s’han presentat els candidats més constants, i a la tercera columna les regidories assolides, relacionant els que ho han fet cinc o més cops:

 

 

Nom del candidat

Num. llistes

Num. regidories

Josep Poblet  (CiU)

8

8

Miguel A. Caballero (IC-V)

7

2

Manuel Ortega  (IC-V)

7

0

Xavier Farriol   (CiU)

6

6

Josep Maria Pujals  (CiU)

6

6

Maria Estradé  (CiU)

6

5

José Miguel Aviles  (PSC)

6

3

José Guerrero   (PSC)

6

3

Lluís Fañanas  (PSC)

6

0

Josep Nogués (PSUC-IC-V)

6

0

Rafael Garcia  (PSC)

5

3

Carme Aleu  (PSC)

5

2

Anton Molas  (UCD/PP)

5

1

Maria Sans   (CiU)

5

1

Candida Aranda  (PSC)

5

0

José Ma. Rosillo  (PSC)

5

0

         Per la d’enguany compto les regidories pels que estan els números baixos

  

   Fent una repassada a les 8 candidatures presentades per les properes eleccions municipals, i en relació amb els noms que inclouen, podem veure, el nombre de candidats totals


 

0 Comentaris a "ELS CANDIDATS A LES MUNICIPALS DE VILA-SECA"

Afegeix un comentari
Capital de Tarragona Província: