No sé per quina raó no se m'ha carregat la totalita de l'article, així que tot seguit hi inserto la continuació: 

 

    Fent una repassada a les 8 candidatures presentades per les properes eleccions municipals, i en relació amb els noms que inclouen, podem veure, el nombre de candidats totals (titulars i suplents) i els que ha hi havien estat inclosos en conteses anteriors, sense especificar en quantes.

 

 

Candidats

Repeteixen

Abans

CiU

31

21

Tots a CiU

PSC

22

8

Tots al PSC

ERC (Decidim)

26

9

Tots a ERC

PP

21

9

Tots al PP

IC-EUiA-E

22

4

Tots a IC

Vila-seca en comú

25

5

3 a IC-V

1 a C’s

1 al PP i Ind.

C’s

24

1

A CiU

AS

21

0

 

 

Es pot veure com, en general, els que repeteixen, ho fan al mateix partit o coalició que ho havien fet anteriorment, fet totalment lògic en el cas dels partits, amb l’excepció d’un candidat de Ciutadans que havia participat tres vegades a les llistes de CiU. A la candidatura Vila-seca en comú, al ser novella, els que repeteixen ho han d’haver fet en altres paperetes, i com s’escau dir-ho actualment, resulta que és molt transversal atès que els repetidors van de IC-V fins al PP.

   El fet de posar suplents, cosa que no deu ser obligatoria, ja que n’hi ha que no en posen, potser deu tenir algun sentit distint al que pot ser lògic o pràctic, ja que, al menys al nostre poble no s’ha donat mai el cas de que, un suplent arribi a ser nomenat regidor, ni tan sols en el cas de CiU, que en el mandat actual que va obtenir el 71% dels regidors, només ha hagut de fer una única suplència. Això deu voler dir, que posar 10 suplents, és que van “sobrats”.

   En canvi altres candidatures deuen haver tingut problemes fins i tot per arribar a cobrir la llista amb els candidats obligatoris, potser per això en algunes llistes hi trobem pares i fills, germans i parelles, cosa que fa palès la unitat política familiar, el que no vol dir que en alguns casos, en anys anteriors hem pogut veure germans en candidatures manifestament antagonistes políticament.

   Finalment, fent una repassada a l’alcaldable o cap de llista, de de les 64 candidatures presentades en aquests darrers 36 anys, només 7 han estat encapçalades per una dona, és a dir, l’11%. i excepte enguany que n’hi ha una, les altres, han coincidit de dues en dues, els anys 1995, 1999 i 2011 i per cert que només les dues del 1995 van ser regidores, que foren la Carme Aleu i l’Angeles Garcia.