No sé per quina raó no se m'ha carregat la totalita de l'article, així que tot seguit hi inserto la continuació: 

 

    Fent una repassada a les 8 candidatures presentades per les properes eleccions municipals, i en relació amb els noms que inclouen, podem veure, el nombre de candidats totals (titulars i suplents) i els que ha hi havien estat inclosos en conteses anteriors, sense especificar en quantes.

 

 

Candidats

Repeteixen

Abans

CiU

31

21

Tots a CiU

PSC

22

8

Tots al PSC

ERC (Decidim)

26

9

Tots a ERC

PP

21

9

Tots al PP

IC-EUiA-E

22

4

Tots a IC

Vila-seca en comú

25

5

3 a IC-V

1 a C’s

1 al PP i Ind.

C’s

24

1

A CiU

AS

21

0

 

 

Es pot veure com, en general, els que repeteixen, ho fan al mateix partit o coalició que ho havien fet anteriorment, fet totalment lògic en el cas dels partits, amb l’excepció d’un candidat de Ciutadans que havia participat tres vegades a les llistes de CiU. A la candidatura Vila-seca en comú, al ser novella, els que repeteixen ho han d’haver fet en altres paperetes, i com s’escau dir-ho actualment, resulta que és molt transversal atès que els repetidors van de IC-V fins al PP.

   El fet de posar suplents, cosa que no deu ser obligatoria, ja que n’hi ha que no en posen, potser deu tenir algun sentit distint al que pot ser lògic o pràctic, ja que, al menys al nostre poble no s’ha donat mai el cas de que, un suplent arribi a ser nomenat regidor, ni tan sols en el cas de CiU, que en el mandat actual que va obtenir el 71% dels regidors, només ha hagut de fer una única suplència. Això deu voler dir, que posar 10 suplents, és que van “sobrats”.

   En canvi altres candidatures deuen haver tingut problemes fins i tot per arribar a cobrir la llista amb els candidats obligatoris, potser per això en algunes llistes hi trobem pares i fills, germans i parelles, cosa que fa palès la unitat política familiar, el que no vol dir que en alguns casos, en anys anteriors hem pogut veure germans en candidatures manifestament antagonistes políticament.

   Finalment, fent una repassada a l’alcaldable o cap de llista, de de les 64 candidatures presentades en aquests darrers 36 anys, només 7 han estat encapçalades per una dona, és a dir, l’11%. i excepte enguany que n’hi ha una, les altres, han coincidit de dues en dues, els anys 1995, 1999 i 2011 i per cert que només les dues del 1995 van ser regidores, que foren la Carme Aleu i l’Angeles Garcia.

 


 

Entre els anys 1979 i 2015 s’han convocat 10 eleccions municipals a tota Espanya i a Vila-seca també. Del 1979 al 2007 les llistes eren de 17 candidats obligats, més els suplents, i les dues darreres, ho son de 21 aspirants a més dels suplents que si solen afegir, en unes candidatures cap i en altres 6, 7 i fins a 10, com a CiU enguany. Entre 1979 i 1987 s’elegien regidors per a Vila-seca i Salou, i en les següents, només per a Vila-seca.

 

   El nombre de candidatures presentades a cada contesa electoral municipal a Vila-seca ha sigut el següent, expressant a la segona columna el nombre de candidatures presentades i a la tercera les que obtenen regidors:

 

 

1979

6

4

Una es va retirar tot i tenir alguns vots

 

1983

7

5

 

 

1987

4

3

 

 

1991

5

2

 

 

1995

6

5

 

 

1999

6

4

 

 

2003

7

3

 

 

2007

8

3

 

 

2011

7

3

 

 

2015

8

 

 

 

   Amb això veiem que, sempre hi han candidatures que no aconsegueixen cap regidor, sent l’any 2007 el més significatiu en aquest sentit, ja que de 8 llistes presentades, només tres en treuen profit, en canvi el 1987 de quatre presentades, tres assoleixen algun regidor.

   La majoria de les candidatures presentades son de partit, tot i que n’hi han hagut algunes de independents: el 1971 una que es va retirar; el 1983 la dels segregacionistes de Salou; el 1995, una, amb gent de la Pineda; el 2003 dues; el 2007, dues: el 2011 una, i una altra el 2015. De les candidatures dites “fantasmes” és a dir amb candidats de fora de Vila-seca, ni va haver una el 1999, una altra al 2011 i enguany una altra.

   La participació de les diferents candidatures a les eleccions d’aquest període, ha sigut aquesta:

 

CiU

10

PSC

10

UCD/AP/PP

10

PSUC/IC-V

9

ERC

7

C’s

3

ORT

1

MCC

1

CDS

1

Independents

9

“Fantasmes”

3

 

   Han omplert totes aquestes 64 llistes 1333 noms, una bona part dels quals, s’han repetit, és a dir, es troben a les butlletes de diferents conteses. No tots els que han repetit en diferents candidatures anaven en els llocs “de sortir” per això, al quadre següent, relacionem els noms més sovintejats a les 10 eleccions expressant a la segona columna les eleccions a les que s’han presentat els candidats més constants, i a la tercera columna les regidories assolides, relacionant els que ho han fet cinc o més cops:

 

 

Nom del candidat

Num. llistes

Num. regidories

Josep Poblet  (CiU)

8

8

Miguel A. Caballero (IC-V)

7

2

Manuel Ortega  (IC-V)

7

0

Xavier Farriol   (CiU)

6

6

Josep Maria Pujals  (CiU)

6

6

Maria Estradé  (CiU)

6

5

José Miguel Aviles  (PSC)

6

3

José Guerrero   (PSC)

6

3

Lluís Fañanas  (PSC)

6

0

Josep Nogués (PSUC-IC-V)

6

0

Rafael Garcia  (PSC)

5

3

Carme Aleu  (PSC)

5

2

Anton Molas  (UCD/PP)

5

1

Maria Sans   (CiU)

5

1

Candida Aranda  (PSC)

5

0

José Ma. Rosillo  (PSC)

5

0

         Per la d’enguany compto les regidories pels que estan els números baixos

  

   Fent una repassada a les 8 candidatures presentades per les properes eleccions municipals, i en relació amb els noms que inclouen, podem veure, el nombre de candidats totals