El dia abans del Sant Jordi d’enguany es va presentar el llibre de la col·lecció Recerca, “El camp d’aviació de la Pineda (Vila-seca, Tarragona)”. Vaig anar a la presentació i el vaig comprar per 12 €, preu pel públic en general, i que per els subscriptors, era de 10 €, si es comprovava a la llista, que ho era. Els que s’havien posat a la venda aquell dia es van esgotar.

   Per a la difusió de les monografies de la secció de Lletres de l’Agrupació Cultural, es va emprar des del primer volum, el sistema de subscripció, a la que m’hi vaig adherir, fins que en un moment determinat, per una rebequeria, me’n vaig donar de baixa, el que no vol dir que no els tingui quasi tots, i no solament això, sinó que me’ls he llegit i alguns els faig servir sovint.

   Aquest sistema de compromís per a la compra, és bastant habitual, en entitats culturals locals. El que no és tan normal és publicar-ne la llista a cada exemplar, cosa que es fa des del número 15 de les monografies, així que, a les darreres pàgines del llibre suara presentat, hi consten un total de 212 subscriptors. Si es té en compte que la tirada és de 250 exemplars, vol dir que, al mercat ,només si posaran 32 exemplars d’aquesta primera edició, que segurament ja es devien vendre el primer dia.

   Fent un cop d’ull a les llistes publicades des del num. 15 de les monografies al num. 8 de la recerca, podem veure com hi ha 170 subscriptors fixes, dels quals fins i tot, hi ha matrimonis que ho son tots dos.

   També veiem com hi ha sis subscriptors que hereten les dels seus pares difunts, i alhora hi ha onze viudes, que ocupen el lloc del seu marit. Curiosament no hi ha viudos, i és que habitualment la majoria dels subscriptors son els homes de les famílies.

   Finalment, durant aquest període hi han hagut 38 baixes, una bona part per defunció, i 25 altes, a vegades, els propis autors o els seus familiars. Curiosament de tots els autors de monografies i recerca, només n’hi ha sis que siguin a les llistes.

   Diuen, que qui no té feina el gat pentina, i com que avui ha plogut, he aprofitat per llegir-me el llibre d’en Pedro Otiña, i en acabat, fer tota aquesta parida.