a)   Paraules pròpies de Vila-seca que no he trobat als diccionaris: (continuació)

 

fil de bolitx  (JP)  fil prim de cànem, fil d’empalomar.

 

finces  (CJ)  fins.

 

forgant  (CJ)  balder, més ample del que és idoni.

 

funedu!  (JC)  expressió de disgust, quan una cosa no surt bé.

 

galgarí  (EC)  baldufa petitona, que es fa girar amb els dits.

 

governat  (JR)  que va ben protegit quan fa fred.

 

guilandos  (JC)  propines nadalenques, “anar a captar guilandos”.

 

lenda  (JC)  alenada d’aire. “No fa lenda d’aire”.

 

manganxa  (JC)  trampa, engany.

 

marquinsonia  (FS)  que es vesteix extremadament i amb poc gust.

 

menya  (CJ)  varietat local d’olivera.

 

mitja-ceba  (EC)   la clenxa dels cabells damunt del front.

 

modus  (JC)   educació, urbanitat.

 

palandengo   (CJ)  dropo.

 

panyos  (JC)  calçotets, calçotets llargs fins els turmells.

 

patullar  (JC)  trafiquejar, manipular.

 

palantrengues  (JR)  recalços.

 

palinxo  (CJ)  descuidat, deixat.

 

patrico-patraco (FS)  que va mal endreçat.

 

patullar  (CJ)  trafiquejar, trastejar.

 

pessetot  (JC)  dues pessetes.

 

petaquilla  (JC)   envàs de tabac trinxat a doll.

 

poca-latxa  (JC)  poca-solta.

 

poca-sustància  (JC)  poc entenimentat, carallot.

 

quarterada  (EC)  àpat que es paga als treballdors a l’acabar la collita.

 

rebotim  (JC)  plançó de la soca dels arbres.

 

recalços  (CJ)  espardenyes velles per treballar al tros.

 

redolta  (JC)  sarment de la vinya.

 

regonèixer  (JP)  anar a veure la cacera de les lloses.

 

resolis  (JC)  semen.

 

restolina  (CJ)  calor produït per la reverberació del sol.

 

rolo  (JC)  aïllar a una persona / dibuix fet a terra que delimita on es posen les boles del joc.

 

salitraco  (CJ)  trapella, entremaliat.

 

samaler  (JC)  un dels dos pals emprats per moure les portadores o barrals.

 

senatxo  (EC)  recipient de fibra vegetal amb un o dos compartiments, per traginar les menges, amb una nansa per penjar-lo a la barana del carro.

 

sevillanu  (JC)  home estèril, que no pot tenir fills.

 

sisquera  (CJ)  al menys.

 

síssero  (CJ)  lleuger i veloç.

 

solesma  (EC)  temps encalmat.

 

teró o taró  (JC)  mancat de coneixement.

 

tivantana  (FS)  cosa de poca categoria, vulgar.

 

tocino  (JR)   guerrí.

 

tramfulla  (JC)  trampa, engany.

 

tumeladarassalero  (JC)  es diu d’una cosa mal feta o mal acabada.

 

txepellina  (EC)  petxina.

 

vaja!   (JC)   salutació al carrer.

 

xaramandusca  (CJ)  desordre.

 

xarambó  (JC)  mancat d’enteniment, que li falta un bull.

 

xivar   (CJ)  l’acte sexual.

 

xixu  (JC)  poca solta, tarambana.

 

xumarra  (CJ)  calor humida i enganxosa.

 

(segueix)