b) Paraules que al diccionari (en cursiva) tenen un significat diferent del que li donem a Vila-seca

 

agosarat  (JR)  tímid./ al diccionari, el contrari: atrevit, audaç.

 

amarinar  (CJ)  estar ben avingut. /  proveir un vaixell del personal necessari.

 

atans  (AR)  empatia (tenir bon/mal atans). / contacte per apropament.

 

avant!  (CJ)  salutació al carrer.  /  exclamació per encoratjar.

 

bassetja  (JC)  tros de rama en forma de Y on si lliguen els dos caps d’una goma ample emprat per disparar pedres o altres elements. /

fona.

 

batedora  (EC)  part inclinada del safareig.  /  hi ha moltes definicions però cap com l’esmentada.

 

bitllot  (EC)  caixa gran per fruites i verdures.  / bitlla grossa, tros de llenya per fer carbó.

 

camions  (JR)  sandàlies de treball fetes amb restes de pneumàtics. /

vehicles.

 

colga  (FS)  coses mal endreçades.  / placenta.

 

comboiar  (EC)  tenir cura amb eficàcia d’un entorn complicat.  /  ordenar un conjunt de vehicles o vaixells.

 

defora  (TC)  el tros, la finca.  / exterior.

 

embancar  (EC)  enrajolar les parets de pous o mines.  / entrar un vaixell en un banc de sorra.

 

embarcar  (JP)  fer-li fer a algú quelcom que no vol.  / pujar a una nau.

 

encant  (CJ)  moltes coses, fruits o persones.  /  lloc on es venen mobles o coses velles.

 

encantar  (CJ)  destapar o ensenyar una carta del joc.  /  sotmetre a poders ocults, agradar, quedar distret contemplant una cosa.

 

ensofrat  (AR)  borratxo.  /  sotmès a la pols de sofre.

 

escaguessar  (JP)  malmetre un teixit per on està cosit. / excés d’anar de ventre o torçar-se una pilastra pel pes que suporta.

 

esvanit  (CJ)  embafat, presumit.  /  que ha perdut poc a poc una facultat corporal.

 

feram  (JC)  aviram del corral.  /  animals silvestres.

 

figuereta  (FS)  tombarella.  /  fer el pi.

 

governat  (JR)  ben tapat, protegit del fred.  /  que algú li dirigeix la conducta o a una nau li dirigeix el rumb.

 

griva  (FS)  que es passa de massa espavilat. /  ocell.

 

llinya  (JC)  corda per arrenglerar plantes o crestalls.  / fil de la canya de pescar.

 

llistat  (CJ)  estilitzat.  /  vestit amb roba ratllada.

 

llosa  (JC)  trampa per caçar moixons.  /  pedra plana.

 

màquina  (JC)  bicicleta.  /  conjunt de peces que fan un aparell que transforma l’energia.

 

mecànic  (JC)  bast, de poca qualitat.  /  ofici.

 

mitja màquina  (JC)  fre dels  carros només en una roda.  / la meitat d’una màquina.

 

mostra  (JC)  el que hi cap a les dues mans juntes.  /  exposició, fracció d’un conjunt de persones, estampat d’un teixit.

 

motxo  (JC)  que no pot tenir fills.  /  escapçat.

 

notari  (JC)  raquis de les panolles de moresc. /  funcionari que redacta i dona fe de documents públics.

 

pecar  (JC)  sospitar.  /  cometre una falta contra la llei divina.

 

pera  (JR)  bombeta de llum.  /  fruit.

 

pollanc  (JC)  rama d’un arbre amb fruit.  /  pollancre.

 

porcell  (JC)  bony al front després d’un cop.  /  guerrinet.

 

quadro  (EC)  caixa de fusta rectangular per a fruites.  /  figura de forma quadrada.

 

resplendir  (CJ) irradiar un dolor a una altra part del cos.  /  brillar amb intensitat.

 

roba  (JC)  indret del tros on es deixa el carro i el cistell. /  teixit.

 

sobreixidor  (JC)  mocador de la butxaca petita de l’americana. / punt d’un surt l’aigua en una bassa plena.

 

soca  (EC)  babau, encantat.  /  tronc de l’arbre que toca a terra.

 

tovallola  (JR)  bufanda.  /  peça de roba per eixugar-se.

 

trona  (JC)  protecció deterra envoltada de marge de pedres al voltant d’una soca.  /  peix.

 

turbot  (EC)  colla de gent.  /  peix.

(segueix)


 

a)   Paraules pròpies de Vila-seca que no he trobat als diccionaris: (continuació)

 

fil de bolitx  (JP)  fil prim de cànem, fil d’empalomar.

 

finces  (CJ)  fins.

 

forgant  (CJ)  balder, més ample del que és idoni.

 

funedu!  (JC)  expressió de disgust, quan una cosa no surt bé.

 

galgarí  (EC)  baldufa petitona, que es fa girar amb els dits.

 

governat  (JR)  que va ben protegit quan fa fred.

 

guilandos  (JC)  propines nadalenques, “anar a captar guilandos”.

 

lenda  (JC)  alenada d’aire. “No fa lenda d’aire”.

 

manganxa  (JC)  trampa, engany.

 

marquinsonia  (FS)  que es vesteix extremadament i amb poc gust.

 

menya  (CJ)  varietat local d’olivera.

 

mitja-ceba  (EC)   la clenxa dels cabells damunt del front.

 

modus  (JC)   educació, urbanitat.

 

palandengo   (CJ)  dropo.

 

panyos  (JC)  calçotets, calçotets llargs fins els turmells.

 

patullar  (JC)  trafiquejar, manipular.

 

palantrengues  (JR)  recalços.

 

palinxo  (CJ)  descuidat, deixat.

 

patrico-patraco (FS)  que va mal endreçat.

 

patullar  (CJ)  trafiquejar, trastejar.

 

pessetot  (JC)  dues pessetes.

 

petaquilla  (JC)   envàs de tabac trinxat a doll.

 

poca-latxa  (JC)  poca-solta.

 

poca-sustància  (JC)  poc entenimentat, carallot.

 

quarterada  (EC)  àpat que es paga als treballdors a l’acabar la collita.

 

rebotim  (JC)  plançó de la soca dels arbres.

 

recalços  (CJ)  espardenyes velles per treballar al tros.

 

redolta  (JC)  sarment de la vinya.

 

regonèixer  (JP)  anar a veure la cacera de les lloses.

 

resolis  (JC)  semen.

 

restolina  (CJ)  calor produït per la reverberació del sol.

 

rolo  (JC)  aïllar a una persona / dibuix fet a terra que delimita on es posen les boles del joc.

 

salitraco  (CJ)  trapella, entremaliat.

 

samaler  (JC)  un dels dos pals emprats per moure les portadores o barrals.

 

senatxo  (EC)  recipient de fibra vegetal amb un o dos compartiments, per traginar les menges, amb una nansa per penjar-lo a la barana del carro.

 

sevillanu  (JC)  home estèril, que no pot tenir fills.

 

sisquera  (CJ)  al menys.

 

síssero  (CJ)  lleuger i veloç.

 

solesma  (EC)  temps encalmat.

 

teró o taró  (JC)  mancat de coneixement.

 

tivantana  (FS)  cosa de poca categoria, vulgar.

 

tocino  (JR)   guerrí.

 

tramfulla  (JC)  trampa, engany.

 

tumeladarassalero  (JC)  es diu d’una cosa mal feta o mal acabada.

 

txepellina  (EC)  petxina.

 

vaja!   (JC)   salutació al carrer.

 

xaramandusca  (CJ)  desordre.

 

xarambó  (JC)  mancat d’enteniment, que li falta un bull.

 

xivar   (CJ)  l’acte sexual.

 

xixu  (JC)  poca solta, tarambana.

 

xumarra  (CJ)  calor humida i enganxosa.

 

(segueix)