D’un temps ençà va sent habitual en el llenguatge dels mitjans de comunicació identificar persones i càrrecs amb un número, normalment el número 2 i més rarament el número 3.   

   Ahir, sense anar més lluny, deien que el número 2 del Vaticà s’havia entrevistat amb la vicepresidenta i el president del govern, o que el número 2 d’Esperanza Aguirre havia estat motiu d’espiament per part de ves a saber qui, o que el número 2 del PSOE havia contradit les manifestacions del ministre Sebastian en relació a la paciència i a la banca.   Suposo que aquestes persones numerades tenen noms i càrrecs atès que els numerats solen ser de l’àmbit polític, però deu resultar més clarificador situar-los en l’ordre que els pertoca, ves a saber... 

   M’ha cridat l’atenció aquest vocabulari de la mateixa manera que ho feia, quan anys enrere s’atribuïa de forma habitual a uns altres personatges, i els informadors solíen donar notícies com que “dos números de la Guardia Civil han detingut a ...”