Baló és un renom vila-secà, pràcticament en desús, però que encara en son localitzables les famílies que l’empraven o el patien, ves a saber. A la toponímia local si troba la “cova de Baló” i el “corral de Baló” i al poble es coneixia com a “ca Baló” una casa gran del carrer Major, precisament on hi va viure els primers anys de la seva vida, la meva esposa Fina. Aquella era la casa dels germans Alvira Morell que van seguir el camí cap Australia del seu oncle Esteve Morell Mariné. 

   Una part de la família Baló de Vila-seca va emigrar a Australia. Un d’ells, Esteve Morell Scott, fill d’Esteve Morell Mariné, va ser alcalde de Melbourne a més d’un empresari afortunat. Com que eren de Vila-seca, aquí hi tenien unes propietats: dues cases petites i de costat, al carrer del Patró i una finca, a una banda i altre del camí del Racó, conegudes com el “corral de Baló” baixant cap el Racó a mà dreta i la “caseta de Bienet” a l’altre costat.

    Aquests bens foren llegats a l’Ajuntament i, suposo que, en agraïment, es va posar el nom d’Esteve Morell Scott a un carrer de Vila-seca, i potser també els carrers Ciutat de Melbourne, Plaça d’Australia i plaça (o rotonda) de Baló. Sinó, amb quin motiu?. Déu n’hi do del reconeixement cap al Sr. Morell Scott per part de l’Ajuntament.   

   Això és quelcom que ho saben uns quants vila-secans, i dic uns quants, perquè he pogut comprovar que son molt pocs els que saben quelcom més enllà, de que hi hagué un alcalde a Melbourne que havia nascut a Vila-seca.

   Hi ha bibliografia local sobre aquest ínclit personatge, en concret, la publicació de Recerca num. 4 de l’Agrupació Cultural, relat de Ramon Farriol; a “El Pont de Fusta” num. 231, del maig de 1999 un article de Montse Garriga i Robert Rodríguez; al llibre “L’emigració vila-secana” de Montse Garriga, num. 21 de les Monografies de Vila-seca del 2001, i encara  a “El Pont de Fusta” num. 367 de l’Octubre de 2010 hi ha una ressenya de la visita a Vila-seca d’una neta del que fou alcalde de Melbourne.

   Els que ho han llegit, s’han pogut fer una idea de qui eren aquells vila-secans que optaren per emigrar a Austràlia o a altres indrets del món, ja fos per manca de recursos, per no anar al servei militar, o qualsevol altre motiu o objectiu. Però el que sap poquíssima gent és com va ser que es materialitzés aquesta donació.

   Hom pot pensar que havent passat més de quatre generacions, des que el primer Baló feu cap a les antípodes, resulta difícil pensar que mantinguin un interès en conservar les propietats que  tenen a Vila-seca, poble del que segurament, els avantpassats han anat transmetent a fills i néts, una certa estima per aquell indret a l’altra part del món on hi van néixer i viure una part dels seus besavis.

   Però, les van conservar, i això comportava pagar unes despeses com a mínim a la hisenda pública i pel manteniment de les dues cases, i si era possible, obtenir-ne algun rendiment. Del meu record, al menys una de les dues cases del carrer del Patró, va estar llogada i ocupada per una taverna. Les terres, estaven arrendades i pel que sembla des de molt tems enrere. Ho crec així, perquè una gran part de la finca tenia una caseta, amb una sènia i bassa vora el camí, era coneguda des de molt enrere com la “caseta de Bianet”, que era el renom de l’arrendatari.       

   Com que el manteniment de les finques urbanes i rústiques comportava un moviment de diners, els Balons d’Australia, van confiar-ne l’administració a un cosí seu que també havia anat a Austràlia però que va tornar a Vila-seca, Esteve Alvira Morell i que vivia en aquella casa del carrer Major, que he esmentat abans com “ca Baló”, tasca administrativa que va traspassar al seu fill Felip, que era advocat i tot haver-se instal·lat a Barcelona, sovintejava molt la seva casa de Vila-seca, i per tant mantenia el contacte amb el poble. En canvi, el contacte amb els parents australians, en tots aquells anys que no hi havia internet, el mantenia mitajançant un xicot anglès de nom Charles, que els visitava sovint, ja que era el seu enllaç a Europa. Felip Alvira, també mantenia un estret contacte amb els parents vila-secans.

   Felip Alvira va morir a finals dels anys seixanta del segle passat, i abans, com ja s’ho veia venir, va traspassar les tasques representatives dels Balons australians a l’advocat vila-secà Pasqual Garriga, el qual va seguir mantenint els contactes d’enllaç amb l’esmentat Charles i els parents vila-secans. I va ser en una de les trobades conjuntes, que el parent vila-secà li va demanar a Charles que suggerís als australians, hereus de Morell Scott, que donessin les seves propietats a l’Ajuntament de Vila-seca.

   L’hereu de les propietats a Vila-seca era Stephen Wiston Morell, fill de l’ex-alcalde de Melbourne, en va fer cas, i a la seva mort el 15 de setembre, ja havia fet testament en el que deixava les seves propietats a Espanya, a la ciutat de Vila-seca. Els seus marmessors, ho van fer avinent a l’Ajuntament, cosa que va agafar de sorpresa a tot el consistori a excepció de l’alcalde que era l’únic que coneixia l’existència d’aquella petició.

   Fets els tràmits pertinents, de certificacions, apoderaments, traduccions, legalitzacions, etc. amb la inestimable col·laboració del senyor Pasqual Garriga, aquest rebé els poders, dels senyors Rodney-Telford Morell i Ian McColl Rough, que eren marmessors de Stephen-Wiston Morell, per escripturar a cal notari la cessió.

   Per altra costat la Comissió Permanent del 9 d’abril de 1981 faculta a l’alcalde per a que signi l’escriptura d’acceptació del llegat testamentari, que es signa davant del notari el dia 10 de juliol de 1981 i a la sessió plenària del 30 de juliol següent l’Ajuntament acorda:

1)   Manifestar el més pregon agraïment als donants a qui se’ls hi farà arribar de forma fefaent, i amb la voluntat de deixar-ne constància i perpetuant-ne la memòria.

2)   Construir sobre el solar de les dues cases un edifici destinat a Biblioteca i Museu d’Història local, posant-los-hi el nom “Stephen Wiston Morell”.

3)   Estudiar la possibilitat d’instal·lar un hipòdrom en els terrenys de la part de llevant de la finca heretada, i si l’hipòdrom es fes realitat, duria el nom “Corral de Baló”.

 

   A les cases no hi havia cap problema per complir l’acord, puig que estaven deshabitades des de feia anys, en canvi a les finques, era distint atès que estaven ocupades per arrendataris, amb els quals s’hauria de negociar el desnonament.

   La finca en total tenia una extensió de 29 jornals i tenia dos arrendataris que pagaven 4.000 i 2.000 pessetes respectivament. Per cert, el que pagava la quantitat més elevada, en tenia sub-arrendat a un tercer el casalot, per fer les funcions de corral de bestiar, pel que cobrava 30.000 pessetes anuals. Déu n’hi do.

   L’alliberament es va resoldre el 1986 indemnitzant als arrendataris amb 1.950.000 i 200.000 ptes. respectivament, al primer molt més per la bicoca que tenia muntada.

   Però els destins previstos inicialment no van fruir. Les cases del carrer del Patró es convertiren en seu de l’Arxiu Històric Municipal, ,això sí, amb el nom de “Sir Esteve Morell Scott” i seu del Patronat de Turisme. De fet, vistos els serveis que actualment ofereix la Biblioteca, l’espai dels dos solars, és clarament insuficient.

   Els terrenys on es pensava que es podria instal·lar un hipòdrom, van formar part, junt amb altres finques que va comprar l’Ajuntament, d’un complex lúdic-discotecaire-aquatic privat, en concessió de l’Ajuntament, i els de la part de ponent damunt del camí del Racó, foren expropiats pel Centre Recreatiu i Turístic, i estan actualment a l’espera de que algú hi faci quelcom. A més a més, ara son del terme municipal de Salou.  

   Crec que si els australians haguessin pogut intuir com ha acabat el seu llegat, s’ho haurien rumiat més, abans de donar-lo, per molt que els hi hàgim compensat amb noms de carrers i rotondes.

Calendari

 • « Gener 2019 »
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      

Cerca


Recentment

Arxius

Categories

Els meus enllaços

 • General

Subscripció

 • RSS 0.90
  RSS 2.0
  Atom 0.3