Sovint les coses banals ens serveixen per a no capficar-nos en les preocupacions personals.... Per tant...

Desmond

o sawyer?

No sabria amb quin dels dos quedar-me :-).