foto blocLuz de Gas, les deu de la nit, jo i una amiga sentades a la primera fila de cadires, en un raconet. Marc Parrot, les seves cançons, els seus poemes, i el seu espectacle dalt l'escenari. Van ser gairebé dues hores magiques. Que facil és de vegades estar els nuvols, fer un parentesis als maldecaps de la vida quotidiana i tocar la felicitat de mans d'un artista.

Dels nuvols no es baixa, dels nuvols es cau...