Al temps en que les societats del nostre poble duien els cognoms de “Educación y Descanso”, s’esqueia que, no solament les revistes del cor, sinó qualsevol diari, tingués una secció dels “ecos de sociedad”, que solien tenir la mateixa estructura i un estil gairebé idèntic a tots els diaris i revistes.

   Casualment no fa pas gaire en vaig trobar un d’aquests, a La Vanguardia del 21 de setembre de 1961, referit a una família de Barcelona però que tenia –ara ja no- una certa implantació a Vila-seca i, tant la noia protagonista de l’esdeveniment com el seu germà, havien jugat amb nosaltres amb totes les prevencions que imposaven la diferència de classe. L’avi de la núvia també era molt conegut per la pagesia hortolana del poble. Malgrat tot en conservo un cert anonimat i obviat una part de la ressenya.

 ENLACE MONTSERRAT T.- JOSE VILALTA

   Se ha celebrado en la basílica de Nuestra Senyora de la Merced el enlace matrimonial de la bellísima señorita Montserrat T.R. hija de D. Juan T.D. concejal del Ayuntamiento de Barcelona y su distinguida esposa Dña. Rafaela R. con el joven José Vilalta Canela. La novia que estaba encantadora con sus riquísimas galas de boda entró en el templo del brazo de su padre, a los acordes de una marcha nupcial interpretada por la orquesta.

   Bendijo la unión y ofició la misa el religioso de la Orden de Predicadores, reverendo padre José T. tio de la novia, tomando asiento en el presbiterio los familiares del contrayente ... y por parte de la desposada, sus padres, su abuelo materno D. José Mª R., abuela paterna doña Magdalena D. viuda de T. Firmaron el acta como testigos D. Ramon ... y por la novia D. Joaquin Díaz Moreno que representaba al governador civil de la provincia, D. José Mª R. y D. Jesús i D. Mariano T.

    Entre la concurréncia que llenaba el amplio templo recordamos a los excelentísimos senyores D. José Mª Roger Amat, consejero nacional del Movimiento y D. Claudio Colomer Marqués, governador civil de Alava acompañado de su distinguida esposa, el elustrísimo señor D. Nicolas de las Peñas, delegado provincial de Sindicatos, D. ...

   Terminado el acto religioso, la concurrencia fué obsequiada con un banquete en la Font del Lleó. Tanto los novios como sus padres y demás familiares recibieron muchas felicitaciones a las que unimos la nuestra muy sincera.

     Aquest text canviant-li els noms i els llocs es repetia un rere l’altre en diferents dates i edicions, això que en aquells temps no hi havia ni ordinadors ni programes de tractament de textos. Era un estil i un costum d’una època que, els que tenim una edat hem vist i viscut.