El IBSN (Internet Blog Serial Number) és un numeret que identifica cada bloc, a l'estil del ISSN amb les revistes i el ISBN amb els llibres.

Nombre del blog: Historietes de la Nuka
URL: http://blocs.tinet.org/blog/historietes-de-la-nuka
IBSN: 8-888-88888-1

Per a més informació: http://www.hewop.com/%7Eibsn/index.php