Avui hem estat reunits per seguir negociant el conveni de Lear. La reunió ha estat llarga i intensa, unes cinc hores. Una reunió franca que, tot i que mancada de resultat concret, ens ha acostat al resultat final. Un resultat final incert. La sinceritat esgrimida per ambdues parts mereixeria un resultat positiu. Tot altre resultat diferent serà un fracàs, però en aquests moments no vull pensar en aquesta possibilitat, tot i que, també, és ben real.

Avui, la presidenta de la mesa de negociació ha exercit un paper més actiu, cosa que, des del meu punt de vista, hauria de contribuir a un resultat positiu. Pel què fa a la part social, la que representa a la plantilla de Lear, ha fet un exercici important de realisme; realisme que no ha d'impedir la consecució d'avenços reals, però mesurats. 

Penso, ben sincerament, que el que proposem és un avenç assenyat. Em permeto de fer avui i aquí una confessió personal pel què fa a la meva funció en la negociació. Sense oblidar ni un sol moment que quan parlo ho he de fer en nom de tots els meus companys i companyes i sense trair els objectius que ens hem proposat, penso que no em puc despullar més, negocialment parlant, és clar, del què ho he fet avui.

Una companya m'ha dit que es pensava que en un determinat moment em posaria a plorar. No, no us ho creguéssiu pas. Però sí que és ben cert que tot el que avui he manifestat al llarg de la negociació ho he fet amb tot el meu sentiment. Potser massa i tot, no ho sé. Però les paraules de la meva companya indicaven, crec, aquest sentiment. No hi havia comèdia en les meves paraules. No és que a vegades faci comèdia, cosa que també és sana de tant en tant, és que pensament i paraula anaven ben d'acord.

Potser estic fent, ara també, un exercici massa sincer. Però què hi farem. Cadascú és com és. De cara a la negociació i a la recerca de l'acord, tot el que explico aquí no té cap importància, però sí que a nivell personal penso que l'honestedat és un valor que pot ajudar a que les parts siguin capces d'assolir un acord digne per a ambdues parts.