Una veïna meva ha descobert aquesta setmana que la seva escola segrega els alumnes en grups diferents en funció del seu nivell o de les capacitats que aquests mostren. Ho hem comentat arrel que aquesta setmana les escoles han donat les notes de final de curs. Jo ja sabia que algunes escoles i penso que tots els instituts de Valls duen a terme aquesta pràctica. El que m'ha sorprès és que ella ho hagi descobert ara, després d'anys de portar les seves filles a aquesta escola. Crec que aquesta és una informació que caldria donar als pares en la primera pesentació que es fa de l'escola a les famílies que han triat o seleccionat un centre educatiu. Penso que és un dret.  (Segueix)