El petit comentari d'en Fermí al meu darrer apunt sobre la fi de la negociació del conveni de Lear, m'empeny a fer aquest apunt personal, no sense dir que és evident que jo he tingut alguna cosa a veure en l'acord final aprovat pel 81% de la plantilla de Lear. Però com tots els que hem participat en la negociació, tant directament com indirecta, la meva participació penso que ha quedat en l'àmbit del què tocava, del què s'esperava.  (Segueix)