Avui hem estat reunits per seguir negociant el conveni de Lear. La reunió ha estat llarga i intensa, unes cinc hores. Una reunió franca que, tot i que mancada de resultat concret, ens ha acostat al resultat final. Un resultat final incert. La sinceritat esgrimida per ambdues parts mereixeria un resultat positiu. Tot altre resultat diferent serà un fracàs, però en aquests moments no vull pensar en aquesta possibilitat, tot i que, també, és ben real.  (Segueix)