Sembla que no he estat del tot capaç de fer entendre el que he volgut dir amb el meu apunt anterior. Si més no, algú no ha copsat el sentit del mateix. Ho intentaré de nou d'una forma més planera o més directa. L'apartheid és un sinònim de segregació. El concepte va néixer aplicat al règim polític aplicat a Sud-Àfrica al llarg de molts anys de domini blanc. La segregació té molts i diversos objectius, però una de les seves conseqüències principals és que dibuixa una societat desigual i on les persones no tenen les mateixes oportunitats. Quan jo n'he parlat en l'apunt és des d'aquest darrer convenciment. I és que penso que utilitzar a l'escola criteris de segregació basats en paràmetres de més llestos i menys llestos va en contra d'un objectiu molt lloable per a mi com és el de la igualtat d'oportunitats. (Segueix)